Ahmet Atilla Şentürk

1958 İstanbul doğumlu olan Ahmet Atilla Şentürk, Yeşilköy Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girmiştir. 1980 yılında Tahirü'l-Mevlevi Hayatı ve Eserleri adlı mezuniyet teziyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir.

Daha sonra mezun olduğu bölüme asistan olarak girmiş ve 1987 yılında Eski Türk Edebiyatı sahasında hazırladığı XVI. Asya Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebi Tasvirler adlı çalışması ile doktor unvanını almıştır.

1991-1993 yılları arasında ABD Ohio State üniversitesinde "Daily Life İn The Ottoman Empire in Light of Literary Texts" konulu disertasyonla visiting scholar olarak bulunmuştur.

Ahmet Atilla Şentürk, 1993 yılında doçent, 2000 yılına profesör olmuştur. Halen aynı Üniversitede eski Türk edebiyatı tarihi, metinler şehri, metin tamiri konularında dersler vermekte ve Osmanlı Araştırmaları dergisinin editörlüğünü yürütmektedir.Ahmet Atilla Şentürk Kitapları
0 kişi
Bu kitap günümüz insanının Fuzûlî, Bâkî, Nedîm gibi şairlerin eserlerini kolayca okuyupanlayabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu şiiri vücuda getiren 650 civarında dîvân vemesnevînin yaklaşık 1.500.000 be...
%15 120,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Bu kitap günümüz insanının Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin eserlerini kolayca okuyup anlayabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu şiiri vücuda getiren 650 civarında divan ve mesnevinin yaklaşık 1.500.000...
%15 120,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Bu kitap günümüz insanının Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin eserlerini kolayca okuyup anlayabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu şiiri vücuda getiren 650 civarında dîvân ve mesnevînin yaklaşık 1.500.000...
%30 120,00 ₺ 84,00 ₺
0 kişi
Ahmet Atillâ Şentürk'ün Taşlıcalı Yahyâ Beğ'in Şehzâde Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi isimli eserinden sonra, şimdi de Ahmed Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler başlığını taşıyan şerh...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Edebiyat ve eğitim fakültelerinin "Eski Türk Edebiyatı Tarihi" derslerinde okutulmak üzere ilk olarak 2004 yılında yayımlanan Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, beklenenin üzerinde bir ilg...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Bu kitapta her şeyden önce İran edebiyatının Türk edebiyatının şekillenişi üzerindeki etkisi ve daha sonra palazlanan Türk şair ve yazarlarının bu etkiyi sindirerek yeni ve Osmanlı coğrafyasına has bi...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Eski Türk edebiyatı tarihi, XIX. yüzyılın kültür ve medeniyetleri dil ve ırklara göre tasnif etme zihniyetinden hayli zarar görmüş bir bilim dalıdır. Horasan ve Mâveraünnehir'de Yeni Farsça ile gelişe...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Ahmet Atillâ Şentürk, keder ve öfke hisleriyle nazmedilerek aynı zamanda Kanunî için yazılmış bir hicviye hüviyeti kazanan meşhur “Şehzâde Mustafa Mersiyesi”ni yorumlayarak şehzâdenin idamına edebiyat...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺