Ahmet Bican Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun, 1943 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girmiştir.

1967 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine asistan olarak girmiş ve "Kars İli Ağızları Ses Bilgisi" doktora teziyle 1971 yılında doktorasını vermiştir. 1976-1977 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin Seattle şehrinde University of Washington'da misafir araştırıcı olarak bulunmuştur.

Ahmet Bican Ercilasun, 1979 yılında Kutadgu Bilig'de Fiil adlı tezi ile doçent olmuş, 1983 yılında ek görevli Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün başkanlığına getirilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'un Türk dili, edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve şiveleri konusunda pek çok eseri ve makalesi bulunmaktadır.Ahmet Bican Ercilasun Kitapları
0 kişi
Türk dünyası içindeki haberleşme, son yıllarda artmıi ve yoğunlaşmış bulunmaktadır. Türkler, derin bir uykudan uyanmış gibi, birbirinin farkına varmaya başlamıştır. Tarihin karanlıklarına gömülmüş vey...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kitapta Kars ilinin Arpaçay ilçesinde yapılacak baraj nedeniyle bir bölümü sular altında kalacak olan 5 köyde yapılan derlemeyle, Türk Halk Edebiyatı'na çeşitli ve zengin örnekler kazandırılmıştır.
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
0 kişi
2BA, Bir dil ve destan bilimcinin romanıdır. Romanın ana kahramanı, yazarın ruhu denilebilecek Beden Beyin Akımı’dır. Bedenden ayrılma becerisi kazanan 2BA, tarihin muhtelif devirlerinde serbestçe dol...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, çok geniş bir alana yayılan dilimizin hikayesidir. Bilinmeyen dönemlerden de çok uzun, uzak ve çetin yollarında kaybolmadan yirminci yüzyıla ulaşmaya ça...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Türk milliyetçiliği fikir sisteminin 1930’dan sonraki önderi Atsız’dır. Atsız Mecmua’yı çıkardığı 1931 yılından bugüne kadar bütün Türkçü nesiller onun yazılarından ve kitaplarından etkilenmişlerdir....
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
0 kişi
Oğuzname, Türklerin en büyük tarihi destanıdır. Tarihin derinliklerinde doğmuş, yakın yüzyıllara kadar yaşayıp gelmiş ve bütün Türk Dünyası’nın ortak mirası olmuştur. Oğuzname’de Sakalar, Hunlar, Kök...
%25 64,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Dîvânu Lugâti’t-Türk sadece bir sözlük değildir. Eski Türk şiirinin en eski kaynaklarından biri, Türk atasözlerininse en eski kaynağıdır. Bu sebeple Dîvânu Lugâti’t-Türk, şiirimiz ve atasözlerimiz içi...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ahmet B. Ercilasun, günlük yazılarından Türkoloji ile ilgili olanları Türklük Bilimi Yazıları adı altında bir araya getirdi. Günümüzde çok tartışılan ve bilen bilmeyen herkesin üzerinde konuştuğu Türk...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
“Türk Dili Temel Kitabı Herkes İçin Türk Dili”, Türk dilinin bütün konularını içine alacak temel bir kitaptır. Kitabın ana özelliği, Türk dilinin bütün konularını içine alan ama çok hacimli de olmayan...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemindeki dil hareketleri incelemeye ve araştırılmaya değer bir konudur. Nitekim birçok yerli ve yabancı bilim adamı tarafından konu makale ve kitap seviyesinde araştırılmıştır.Bu kitapta...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Ahmet B. Ercilasun’un üçüncü romanı. Öncekilerde olduğu gibi bu romanda da Ercilasun efsanelerden kopamıyor. Hatta bu romanda doğrudan doğruya efsanenin içine giriyor. Roman, 1310’larda Mısırlı Türk t...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
1 kişi
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, Türk dilin önemli bilim adamlarından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un alanına kazandırmış olduğu nitelikli çalışmalarının sonuncusudur. Titizlikle hazırlanan es...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun ülkemizin önde gelen Türkologlarından biridir... Kitapta onun uzun yıllar boyunca yazdığı çeşitli yazılardan ve yine yıllardan beri çeşitli kongre, sempozyum, kurultaylar...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Türk Dünyası Üzerine İncelemeler adlı kitap yazarı Prof. Dr. Ahmed Bican Ercilasun Bey'in 1974'ten bu yana Türk Dünyası üzerine yazdığı yazılar, inceleme ve araştırmalardan oluşmaktadır. Türk Dünyası...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Gülnar, Ahmet B. Ercilasun’un ilk romanı. Eser, Gorbaçov’un yeniden yapılanma ve açıklık politikaları sonucu, 1886’da Taşkent’te yapılan uluslar arası bir konferansla başlıyor. Konferansa Türkiye’den...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Tanzimat Edebiyatı, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatının bir yönünü, yani Tanzimat buyrultusu ile Türk fikir hayatına yeni bir ruh kazandıran zihniyetin yarattığı yeni bir edebiyatın oluşumunu ifade etmektedi...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Kutadgu Bilig, Türk dili tarihinin ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerindendir. Türkler toplu olarak Müslümanlığı kabul ettikten bir asır sonra, 11. yüzyılın ikinci yarısında iki büyü...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, Türk dilin önemli bilim adamlarından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un alanına kazandırmış olduğu nitelikli çalışmalarının sonuncusudur. Titizlikle hazırlanan es...
%25 92,59 ₺ 69,44 ₺
0 kişi
Tarih disiplini içine yeni bir bakış açısı olarak sosyal tarihçiliği benimseyen Bahaeddin Yediyıldız, tarih alanında yaptığı çalışmalar ile bu alanda değerli bir öncü, önemli bir metodolojist olarak k...
%8 57,50 ₺ 52,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Yüksek öğretim kurumlarında okutulan Türk Dili dersinin beklenen amaç ve hedefine ulaşabilmesi için, çeşitli alanlarda öğrenim gören öğrenciler ve öğreticiler arasında dinamizme dayalı diyoloğu kurabi...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺