Ahmet Buran

Ahmet Buran 20 Haziran 1962 yılında dünyaya gelmiştir. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

Aynı üniversitede önce yüksek lisansını ardından doktorasını tamamlamıştır. Fırat üniversitesinde önce yardımcı doçent ardından doçent ünvanını almıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 

Akademik, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmıştır.Ahmet Buran Kitapları
0 kişi
Sözcükler bir ya da birden fazla dilin varlığını içeren eserlerdir. Hazırlanış amaçlarına ve niteliklerine göre çeşitli gruplara ayrılan sözlüklerin bir bölümünü de " ağız" sözlükleri oluşturur.Türkiy...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
16. yüzyılın ortalarından itibaren ve özellikle de 17. yüzyıldan sonra, Türk dünyası dediğimiz büyük coğrafyanın doğu, batı, kuzey ve güney uçlarında kırılmalar ve geriye dönüşler başlamıştır. Bu geri...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Bu eserde Türkiye’deki diller ve etnik gruplar belirlenerek incelemeye çalışılmıştır. Birinci bölümde, Türk, Türkçe ve Türkiye terimleri açıklanmış, etnisite ve etni grup kavramları üzerinde durulmuş...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
2 kişi
Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutulan dersler dikkate alınarak hazırlanan bu eserde, Türk dilinin üç tarihi lehçesini (Oğuz, Kıpçak, Çağa...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dil ve kimlik tartışmalarına sahne olan bir bölgemizdir. Haritada da görüldüğü gibi bölgede tek bir dilin kesin hâkimiyeti yoktur. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Sür...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Türklük Bilimi Terimler Sözlüğü Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Türkçe, çeşitli lehçeler halinde değişik Türk toplulukları tarafından konuşulan dilin ortak adıdır. Türk dilinin çağdaş lehçelerinin bir bölümü sadece konuşma dili iken, bir bölümü hem konuşm hem yazı...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Türkçe, çeşitli lehçeler halinde değişik Türk toplulukları tarafından konuşulan dilin ortak adıdır. Türk dilinin çağdaş lehçelerinin bir bölümü sadece konuşma dili iken, bir bölümü hem konuşma hem yaz...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Türkler ve Türk dili ile ilgili çalışmaların tarihi oldukça eskidir. Ancak kurumsal anlamda dünyada ilk “Türkoloji Kürsüsü” 1795’te Paris’te kurulan "Ecole des Languages Orientales Vivantes"ta açılmış...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Tunceli ve Yöresi Anadolu Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Henüz Oğuz boyları bu bölgeyi iskân etmeden çok önceleri, Karadeniz´in kuzeyinden bölgeye inen Saka Türkleri ve onları...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, bölge insanlarının dil ve kütlür açısından, Türk kültür bütünlüğünün bir parçası olduğunu ilkem ortaya koyan Dr. Ahmet Buran´ın mahkemeleinden derlenmiştir. Dr. Ahmet Buran, bu çalış...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserde, isim hâl ekleri, Anadolu ağızlarından derlenmiş metinlere dayanılarak incelenmeye çalışılmış, gerektiğinde Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve diğer yaşayan Türk lehçe ve ş...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
Tükendi
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
XI. yüzyıl ve onu izleyen yıllar Anadolu'nun Türkleşmesi açısından büyük önem taşır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Türk tarihi için bu bakımdan önemlidir. Çalışma, Elâzığ ili ve bağlı yedi ilçe, on bir bu...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺