Ahmet Caferoğlu

Ahmet Caferoğlu, 17 Nisan 1899 yılında Gence, Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir. Türkçe'nin temel yapıtları, etimolojisi, Türk Lehçeleri ve Anadolu ağızları üzerindeki çalışmalarıyla ünlü dil bilimcisidir.,İlk ve orta öğrenimini Semerkand'da, lise öğrenimini Gence'de 1916 yılında tamamlamıştır.

1916-1918 yılları arasında üç sömestr Kiev Yüksek Ticaret okulunda okumuş, Ekim Devriminden sonra Gence'ye dönmüştür. Bir süre Bakü Üniversitesi Türkoloji Bölümüne devam etmiş, sonra Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine katılmıştır.

Ahmet Caferoğlu, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yüksek Öğrenimini tamamlamıştır. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde memurluk yapmış ardından Türkiyat Enstitüsünde asistan olmuştur.

1925 yılında Alman Dışişleri Bakanlığının verdiği burs ile Almanya'ya giderek Berlin ve Breslau Üniversitelerinde okumuştur.

İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili Tarihi Kürsüsüne müderris muavini (doçent) olarak atanmış, 1938 yılında profesör olmuştur. 1946 yılında aynı kürsünün başkanlığına getirildi.Ahmet Caferoğlu Kitapları
%28 7,41 ₺ 5,34 ₺
0 kişi
“Bu suretle, üç ana temel üzeri̇ne kurulmuş olan türk di̇li̇ tari̇hi̇, i̇ster i̇stemez bi̇rçok basi̇t ve mürekkep unsurun ve maddeni̇n karmasından vücuda gelmi̇şti̇r. Umum heyeti̇yle bunlar, şüphe yok...
%40 48,00 ₺ 28,80 ₺
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Eser, "Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Niğde, Kalaycı Argosu (Burdur, Muğla), Geygeyli Yürüklerinin kullandıkları Gizli Dili" ve "Sözlük" olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Adı geçen yörelerd...
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk baskısı 1941 yılında yapılmıştır. Anadolu ağızları üstüne yapılmış olan Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme adlı çalışmanın ikinci cildi olan bu eser, Anadolu'nun birkaç ilinin oyunlarını kapsa...
%23 8,00 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Caferoğlu tarafından hazırlanmış olan Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 1968 yılında yayımlanmıştır. 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Uygur Türkleri oldukça yüksek seviyeli bir kültür geleneği kurmuşlar...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Eser, Ahmet Caferoğlu'nun 1945 yılı yazında Trabzon, Rize,Giresun, Ordu ve yöresinden yaptığı araştırmalar sırasında derlediği ağız malzemelerini içermektedir. Beş bölüm altında toplanan ağız malzemes...
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Üç bölümden oluşan eserde; Sivas ve Tokat ağzından derlenen metinlerle bir sözlük bulunmaktadır. Sözlükte kelimenin geçtiği yer belirtilmiş olup I. bölümde ayrıca Sivas vilayeti Hangal kazası Terekeme...
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk baskısı 1951 yılında yapılan eserde yer alan ağız malzemesi1948-1949-1950 yılı yazında Bitlis, Van, Muş, Ağrı, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Kastamonu illerinden toplanmış olup üç ayrı ağız bölgesin...
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçenin temel yapıtları, etimolojisi, türk lehçeleri ve anadolu ağızları üzerindeki çalışmalarıyla birçok alanında eserler çıkaran Caferoğlu bu kitapla yeryüzündeki türk boylarının kısa olarak tarih...
%28 10,19 ₺ 7,34 ₺