Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa 1822 yılında Bulgaristan'ın Lofça şehrinde dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ahmet Cevdet mahlasıdır. İlköğrenim dönemini Lofça'da tamamlamıştır. Medrese eğitimi için İstanbul'a gelmiştir. Fatih Camiinde 8 sene eğitim almıştır. Medrese eğitiminin yanı sıra Murad Molla Tekkesinde Mesnevi dersleri de almıştır. 

Ahmet Cevdet Paşa 1844 yılında Rumeli kalemine Kadı olarak atandı. Müderris olarak İstanbul camilerinde dersler vermeye başladı. Bu dönemler devlet adamı olarak popüler oldu. Siyaset kariyerine başlamasına Reşit Paşa aracı oldu. Siyasi olayları yakından takip edebilmek için Fransızca öğrenmiştir. 

1849 yılında Bursa Kaplıcalarında Kavaid-i Osmaniye isimli kitabını yazdı.Ahmet Cevdet Paşa 1855 yılıdna devletin resmi tarihçisi görevi verildi. Tarih-i Cevdet isimli 12 ciltlik eserini yazdı. 1856 yılında Galata kadılığı görevine getirildi. Türk edebiyatının ilk kadın yazarlarından olan Fatma Aliye Topuz ve Emine Semiye Önasya'nın babasıdır. Ahmet Cevdet Paşa Kitapları
0 kişi
Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir.Descartes “Düşünüyorum o halde varım” derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanlık...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Bu kitap, Resûl-ü Ekrem (s.a.v.)´e yakıcı aşkımız, kopmaz bağlılığımızı ve izinde gidişimizin bir ifadesidir...Ey halikat bahçesinin ilk meyvesi Sen Ahmed-u Mahmu-u Muhammedsin efendim,Haktan bize Sul...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
İçindekiler  1.Bölüm : Peygamberler Tarihi 2.Bölüm : Hz. Muhammed (s.a.v.) 3.Bölüm : Hz. Peygamber'den Sonraki Durum ve Hz. Ebu Bekir'in Halifeliği 4.Bölüm : Emeviler Devrinin Başlaması 5.Bölüm : Abba...
%30 165,00 ₺ 115,50 ₺
0 kişi
Bu eseri, diğer İslam tarihi eserlerinden ayıran en önemli özellik, Osmanlıca olarak son derece açık ve akıcı bir dille yazılmış olmasıdır. Bir tarih kitabı olduğu hâlde, üslubundaki bu akıcılık okuyu...
%28 81,00 ₺ 58,32 ₺
0 kişi
Tarih yapmak kadar, tarihi yazmak da önemlidir. Biz tarihi daha çok bu yazılanlardan, yazanların gözünden okur ve öğreniriz. Tarihte yaşananlara onların durduğu yerden bakar, ona göre yargılar, değerl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Tarih yapmak kadar, tarihi yazmak da önemlidir. Biz tarihi daha çok bu yazılanlardan, yazanların gözünden okur ve öğreniriz. Tarihte yaşananlara onların durduğu yerden bakar, ona göre yargılar, değerl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa, asrının İbn-i Kemal’i olarak görülmüş, doğudan batıya bütün İslâm âleminde “allâme-i zamân” olarak kabul edilmiş büyük bir İslâm âlimidir. Eserleri ve hizmetleriyle Osmanlı uleması...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Ahmet Cevdet Paşa, 19. asır Osmanlı dünyasının yetkin devlet adamlarından biri olmasının yanında çok önemli bir ilim insanı, tarihçi, hukukçu ve şairdir. Kaleme aldığı pek çok önemli eserler arasında...
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺
0 kişi
Eserde Alemlere Rahmet Peygamber Efendimiz (binlerce selam olsun) örnek hayatı,herkesin anlayacağı bir düzenlemeyle, resimlerle Ahmet Ziya Paşa’nın dilinden anlatılmıştır.,
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Hz. Âdem'den başlıyarak bütün Peygamberlerin (aleyhimüsselâm), bilhassa Hâtemü'l-Enbiyâ Hz. Muhammed aleyhissalâtü vesselamın Asr-ı Saadetlerinin, Hulefâ-i Râşidin, Emevi, Abbasî devletlerinin ve diğe...
%28 160,00 ₺ 115,20 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa'nın iki risalesinden meydana gelen bu eserdeki risaleden ilki Paşa'nın Arapça olarak kaleme aldığı Hülâsatü’l-beyân fi te’lîfi’l-Kur’ân adını taşıyan muhtasar Kur'an tarihidir. 1303/...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa’nın iki risalesini bir araya getiren bu eserin ilk risalesi Eser-i Ahd-i Hamîdî olup kapak sayfasında “Mekâtib-i İbtidâiye’de Okunacak İlmihaldir” ifadesi yer almaktadır. İlk mektept...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa'nın hukukçuluğu, dev adamlığı ve diğer pek çok özelliklerinin yanında bir de tarihçiliği vardır. Ona göre tarihçilik, geçmişte yaşanan mühim olayların yalnızca şu tarihte şöyle bir o...
%40 170,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet PaşaOsmanlı Devleti’nin tarih, hukuk, edebiyat, eğitim, tefekkür gibi birçok önemli alanda yetiştirdiği ve Doğu ve Batı’yı iyi tanıyan müstesna devlet adamlarından biridir. Ahmed Cevdet P...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Allah, Hz. Âdem’i yarattı ve yanına eş olarak Hz. Havva’yı verdi. Ancak, Cennet katında yaratılan bu iki insan, Allah’ın emrine uymadılar, ezeli ve ebedi düşmanları şeytan tarafından kandırıldılar. Hz...
%30 21,00 ₺ 14,70 ₺
0 kişi
...O'nu sevmek sevginin en üst noktasıdır. O, tanıdıkça daha çok sevilmiş ve sevildikçe de sevenlerin kurtulmasına vesile olmuştur. O'nun sevgisi dünya hayatına güzel bir nizam verdiği gibi ahiret mut...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Medhal-i Kavâ'id, ortaokullar için hazırlanmış bir dil bilgisi kitabıdır. Eser, "Giriş", "Medhal-i Kavâ'id", "Terimler Dizini", "Sözlük" ve "Özgün Metin" olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. "Giriş"...
%15 3,00 ₺ 2,55 ₺
0 kişi
Peygamberler TarihiŞenyıldız Yayınevi
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Bu eseri, diğer İslam tarihi eserlerinden ayıran en önemli özellik, Osmanlıca olarak son derece açık ve akıcı bir dille yazılmış olmasıdır.
%28 99,00 ₺ 71,28 ₺