Ahmet Cevizci

Ahmet Cevizci, 1959 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra 1978-1982 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yüksek öğrenim görmüştür.

Daha sonra 1984 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim dalında "Sokratik Diyaloglarda Yöntem" başlıklı tezi ile yüksek lisans, "Platon'un Bilgi Kuramı" başlıklı tezi ile 1992 yılında doktora derecesini tamamlamıştır.

1989-1991 yılları arasında Fransız Hükumetinden kazandığı burs ile Sorbonne Üniversitesinde doktora düzeyinde araştırmalarda bulunan Ahmet Cevizci, Akademik kariyerini Uludağ Üniversitesinde devam ettirmiştir.

Uludağ Üniversitesinde Felsefe Bölüm Başkanı ve Felsefe Tarihi Anabilim Bilim Dalı başkanı olarak görev yapan Ahmet Cevizci, 1 Aralık 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.Ahmet Cevizci Kitapları
0 kişi
Bağımsız bir felsefe disiplini olarak ancak 20. yüzyılda ortaya çıkan “eğitim felsefesi”, köklerini insanın en önemli işi olan eğitim olgusundan almaktadır. Binlerce yıldan beri, “Nasıl bir insan yeti...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
3 kişi
Büyük Alman şairi ve düşünürü Johann Wolfgang von Goethe, "Üç bin yılın hesabını göremeyen karanlıkta yolunu bulamaz; günü gününe yaşar ancak" derken, sadece bireylerin değil, toplum ya da kültürlerin...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
1 kişi
Felsefenin Kısa Tarihi, felsefeye ve felsefe tarihine ilgi duyan okurların yanı sıra; felsefe, sosyoloji ve beşeri bilimler alanlarında eğitim alan öğrenciler için hazırlanmıştır. Antik Felsefe’den 21...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
1 kişi
Felsefenin en temel disiplinlerinden biri olan etik, ahlakla yakın bir ilişki içinde bulunur. Her ne kadar ahlak ve etik aynı kökten türemi olsa bile, etik deyince anlaşılan felsefe açısından ahlaktır...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Aydınlanma nedir? Aydınlanmayı bir ideoloji olarak mı yoksa bir süreç veya birtakım düşünsel ya da pratik süreçler bütünü olarak mı görmek gerekir? Onu yaşanan bir deneyim diye mi, yoksa bir entelektü...
%25 47,50 ₺ 35,63 ₺
0 kişi
Büyük Alman şairi ve düşünürü Johann Wolfgang Von Goethe, “Üç bin yılın hesabını göremeyen karanlıkta yolunu bulamaz; günü gününe yaşar ancak” derken, sadece bireylerin değil, toplum ya da kültürlerin...
%25 125,00 ₺ 93,75 ₺
0 kişi
17. Yüzyıl Felsefesi, bu kurucu çağın düflüncesinin izini Bacon’dan başlayıp Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz ve Locke uğraklarıyla Berkeley’ye kadar uzanacak şekilde sürmeyi amaçlayan bir ç...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin büyük emekle hazırladığı Say Büyük Felsefe Sözlüğü sadece felsefe öğrencileriyle akademi ve akademi dışındaki felsefecilerin değil, bu alanla ilgilenen herkesin daha sağlık...
%25 200,00 ₺ 150,00 ₺
1 kişi
20. yüzyıl, her şeyden önce iki büyük dünya savaşının yaşandığı ve yüz milyondan fazla insanın salt maddi çıkarlar ve çeşitli savaşlar nedeniyle öldürüldüğü veya katledildiği bir çağ olmuştur. Diğer y...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bilgi felsefesi ya da yaygın kullanımıyla epistemoloji, felsefenin, metafizik ya da varlık felsefesiyle birlikte, iki temel disiplininden biridir. Modern uygarlığı belirleyen en temel unsurun bilgi ve...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
1 kişi
 İlkçağ Felsefesi İyonya Okulu’ndan Yeni-Platonculuğa dek antikçağa egemen olan felsefe akımlarını inceleyen bir çalışma olarak kaleme alınmıştır. Kitap Thales, Parmenides, Empedokles, Protagoras gibi...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
“Felsefe, ister akademide doğrudan eğitimi alınsın, isterse insanın kişisel okuma ve araştırmalarıyla hayatına bir şekilde dahil ettiği bir disiplin ve düşünme alanı olsun, kişinin hayatına her yönden...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bin yıllık bir döneme tekabül eden ve Hıristiyan, İslam, Yahudi ve Bizans felsefelerinden oluşan ortaçağ felsefesi, Tanrı’nın varlığı, yaratılışın anlamı ve insanın doğası gibi konuları irdeler. Ahmet...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
1 kişi
Ahmet Cevizci’nin farklı kaynaklardan derleyerek oluşturduğu bu eser, felsefenin en temel disiplini olsa da nedense çok fazla anlaşılamayan metafiziğin doğasını, kapsamını, tanımlamalarını, öne sürdüğ...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Genel olarak batı düşüncesinin mahiyetine ve tarihî sürecine odaklanan bu çalışmada "batı düşüncesi" terimi, batıya has olması bakımından diğerlerinden ayrılan bir düşünce geleneğine gönderme yapmakta...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
“Düşünce tarihinin ilk felsefe sözlüklerinden birini Aristoteles’e borçluyuz. Aristoteles, MÖ 4. yüzyılda 14 kitaplık meşhur Metafizik adlı eserinin 5. kitabını kullandığı felsefi terimlerin tanımları...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Felsefeye Giriş, bir disiplin ve entelektüel faaliyet olarak felsefeye giriş yapmayı amaçlayan kimseler için kaleme alınmıştır. Eser, bu girişi felsefenin kendisini, temel kavramını, akım ve konuların...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Felsefenin bütün alt disiplinlerini veya dallarını içeren dev bir sistem inşa eden ve felsefede yazılı geleneği başlatan ilk filozof olan Platon'un eserleri tüm zamanların en çok okunan felsefe eserle...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ahmet Cevizci’nin Eğitim Sözlüğü de işte bu yol desteğini eğitim alanında veriyor. Bilimsel olduğu kadar, tarihsel ve felsefi bir düzlemde de ele alınabilecek olan eğitim alanının tüm temel terimlerin...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Henüz ilk 6'sı tamamlanmakla birlikte 15 ciltlik ve yaklaşık on iki bin sayfalık bir felsefe ansiklopedisi projesiyle, her şeyden önce felsefi bakışı başta bilim, din, ekonomi, eğitim ve hukuk olmak ü...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺