Ahmet DemirelAhmet Demirel, Akademik, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ali Şükrü Bey’in Tan Gazetesi, Birinci Meclis’te Muhalefet, Tek Partinin Yükselişi, Tek Partinin İktidarı, Türkçe Öğretimi, İkinci Grup’un Kurucularından Salahattin Köseoğlu’nun Milli Mücadele Hatıraları olarak sayılabilir.

Ahmet Demirel kitapları; İletişim Yayınevi, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Demirel tarafından yazılan son kitap "Türkçe Öğretimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Demirel Kitapları
0 kişi
Ahmet Demirel, Tek Partinin İktidarı’nda 1923-1946 arasındaki tek parti döneminin tarihini seçimler ve milletvekilleri üzerinden ele alıyor. İsim isim, bölge bölge milletvekillerini inceliyor, seçim s...
%25 62,00 ₺ 46,50 ₺
0 kişi
Birinci TBMM’deki asıl mücadele, her ikisi de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını arkasına alan, ancak kuruluş tarihleri göz önünde tutularak, Birinci ve İkinci Grup adlarıyla anılan ikti...
%25 61,50 ₺ 46,13 ₺
0 kişi
Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri’nde Mütareke dönemi Meclis-i Mebusan üyeleri ile Ankara’da yeni kurulan Meclis’in üyelerini ele alıyor. İmparatorluğun son meclisinde görev yapan üyelerin Millî M...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Ahmet Demirel’in makalelerini bir araya getiren Tek Partinin Yükselişi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki seçimlere ve bu seçimler sonucu oluşan Meclis’in yapısına odaklanıyo...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Tan ga­ze­te­si­ni ta­nı­tan bu ki­tap, Ah­met De­mi­rel’in da­ha ön­ce ya­yım­la­dı­ğı­ mız Bi­rin­ci Mec­lis’te Mu­ha­le­fet: İkin­ci Grup baş­lık­lı in­ce­le­me­si­ne bel­ge­sel bir kat­kı ni­te­li...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
Salahattin Köseoğlu bir Osmanlı subayı olarak başladığı askerlik hayatını Balkan, Çanakkale savaşlarıyla, Kafkas-Doğu Cephesi kumandanlığıyla sürdürdü. Mütareke döneminde Anadolu’ya ilk geçenlerdendir...
%25 59,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli iletişim aracıdır. Dilin etkili bir iletişim aracı olarak kullanılabilmesi için temel dil becerilerinin zamanında, doğru ve uygun bir biçimde kazanı...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
E-Kitap
0 kişi
Birinci TBMM’deki İkinci Grup’u “gerici”, cumhuriyet ve bağımsızlık karşıtı bir ‘şer cephesi’ olarak damgalayan resmî tarihi sorgulayarak; bu Grup’un yapısal ve siyasî niteliklerini ve Cumhuriyet’in k...
48,00 ₺