Ahmet İlyasAhmet İlyas, Araştırma - İnceleme, Siyaset - Politika, Siyaset Bilimi & Siyaset Tarihi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ağa Aşiret Siyaset, Türkiye'de Siyasal Hayat, Türkiye’de Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Urfa 1923-1950 olarak sayılabilir.

Ahmet İlyas kitapları; Çizgi Kitabevi Yayınları, Divan Kitap, Kadim Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet İlyas tarafından yazılan son kitap "Türkiye'de Siyasal Hayat", Divan Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet İlyas Kitapları
0 kişi
Millî Mücadele’nin önemli verilerinden biri de hiç kuşkusuz anılardır. Savaşı bizzat yaşayanların kaleme aldığı anılar, birer tarihi vesika görevi görmektedir. Özellikle askeri şahsiyetlerin yaşadıkla...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Türkiye’nin en önemli yapısal problemlerinin başında Cumhuriyet’in dönüştürücü etkisinin rafine edilmesi gelmektedir. Bir elitist güruh tarafından yürürlüğe sokulmak istenen Cumhuriyet’e bağlı, Batılı...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu Orta Asya, İslam, Mezopotamya, Anadolu, Kafkaslar ve Balkanlar siyasi kültürlerini yaklaşık bin yıl boyunca büyük bir başarıyla mezcetmiş ve dünyanın en karmaşık siyasi yapısına...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Anadolu’da kurulmuş olan birçok devletin perifer olarak gördüğü ve iptidai diye nitelendirdiği aşiret yapılması sosyal, siyasal bir varlık olarak günümüzde halen varlıklarını sürdürmektedirler. Osmanl...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺