Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı Kimdir?

Ahmet Kabaklı 24 Mayıs 1924 yılında Harput'ta dünyaya gelmiştir. Elazığ Numune mektebine kaydoldu. İlk ve orta öğrenimini tamamladı. Daha sonra Edebiyat Fakültesinde mezun oldu. 

1946 yılında Yunus Emre Mi Yaşan Söylüyor, Gölpınarlı mı? isimli yazısı ile Son Saat gazetesinde yazı hayatına başladı.

Hareket dergisinde yazılar yazmaya başladı. Edebiyat Fakültesinden mezun oldu ve Diyarbakır'da öğretmenlik hayatına başladı. 2 sene öğretmenlik yaptı Karacadağ dergisinin yönetimini üstlendi. 

Ahmet Kabaklı Edebi Yönü

Ahmet Kabaklı askerlik yapmak için görevinden ayrıldı. Askerlik sonrasında Aydın Ticaret Lisesinde görevine döndü. 1955 yılında Hukuk Okumak için kayıt oldu. Tercüman Gazetesinin düzenlediği Fıkra yarışmasında birinci oldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir seneliğine Paris'e gönderildi. Yazın hayatına buradan devam etti.Türkiye'ye döndükten sonra Çapa Eğitim Enstitüsüne öğretmen olarak atandı. Hukuk öğrenimini tamamladı ve bir süre Avukatlık yaptı. 

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında edebiyat derslerine girdi. 

Edebiyatın büyük kalemlerinden Ahmet Kabaklı 8 Şubat 2001 yılında vefat etti. Ahmet Kabaklı Kitapları
0 kişi
Bu kitap kendisinden bir yıl sonra doğduğum Cumhuriyetimize adanmıştır. Yakın tarihimizi yalan ve yanlış okutmanın felaketli çelişkileri ve millî birliğimizde yaptığı çatlak ortadadır. Önceki (Osmanlı...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Hür ve serbest düşünen insanları "Atatürk düşmanı" diyerek mahvederler. Türettikleri bu heyulânın Atatürk olduğuna bizim cebren inanmamızı isterler. İtiraz eden veya gerçeği açıklayan biri çıksa hemen...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
“Cuma’nın Feyziyle” adı altında, edebiyatımıza geçmiş, İslamî, millî ve insanî metin, şiir, fıkra ve menkıbeleri size tanıtmaya çalışıyorum. Cumaları kürsü ve minberlerden, imanlı halkımıza seslenen d...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%25 67,00 ₺ 50,25 ₺
0 kişi
“Bu kitap, her evde bulunması, defalarca okunması gereken, beş bin esere bedel bir hazinedir.” Prof. Dr. Ümit Meriç
%25 67,00 ₺ 50,25 ₺
0 kişi
Ejderha ne demektir? Siz de bilemezsiniz, ben de... Başkaları da pek bilmezler. İNsana benzer güzel bir yılanın irisi diyenler var. Yontma Taş devirlerinde ilk atalarımızın mağaralarında boy göste...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Bu eserde milletimize en kıymetli, en değerli armağan olan o manevî soluğu veren ve milletimizin üç kıtada at oynatmasını ve dünyayı idare etmesini sağlayan büyüklerin nesillerimize örnek olacak yaşay...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Gerçek fikir ve bilim adamları, sadece kendi çağrılarına değil, gelecek asırlara da hükmederler. Kendi kuşaklarını olduğu kadar gelecek nesilleri de ilim, irfan, edep ve erkânla techiz ederler. Onlard...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bizi biz yapan değerlerden ve kendi özümüzden uzaklaştırılmamız yüzünden başımıza neler geldi? Daha neler gelecek? Batı inanış ve görüşlerine körü körüne kapılanmamız bizi nereye götürdü ve nerelere g...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Divan Edebiyatı, bizim sadece edebiyat verimlerimizin ihtişamlı bir dönemi değil, kültür ve medeniyetimizin, toplum yapımızın, atalarımızın dinî, iktisadî ve gündelik hayatının da en dikkate değer, ta...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Askeri, siyasi, iktisadi sömürgecilikten farklı olarak kültür emperyalizmi, dışındaki mütecaviz kuvvetlerin veya paranın, tekniğin zoruyla değil, doğruca o milletin kaderine hükmeden yabancı ruhlu, ka...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Şeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklı, bu eserinde mâbetsiz bir milletin asla düşünülemeyeceğini zihinlere yerleştiriyor. Beşer tarihinin hiçbir dönemde mâbedi bulunmayan insan topluluğunun görülmediğini hat...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Özü ile sözü bir adam! Özü sözü bir olan örnek insanlar ne kadar da azalıyor! Hayatını milletine vakfetmiş çok değerli şairimiz Mehmet Akif’i bu eser daha yakından tanıtıyor ve daha bir sevdiriyor. Ok...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Müslüman Türkiye; ilmin kemali, fennin doruğu “ileriliğin”özü ve erkânı demektir. Bir ruh temizliğine fezaları arşınlamak, meçhulleri kulaçlamak, semalarda yüzen iki mukaddes timsalimize, Ay’ımıza ve...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
 Bugün memleketimizde hala Nazım’ı tanımak ve tanıtmakta tereddütler, çekinmeler bulunmaktadır. Onu hala okuyup, objektif ölçüler içinde söz konusu etmektense, Nazım’a tapmayı onu bir kavga ve öç alma...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Dün, petrol için Osmanlı Devleti gibi hak ve adalet terazisi olan aziz bir devleti parçaladılar… Bugün yine petrol için, son sığınağımız Türkiye’yi de bölme emelindeler… Karşımıza dikilecek acı gerçek...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Şairi Cihan Nedim'den ve devrinden getirebildiğim gerçek ve rüya size.
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu kitapta tasavvuf ve tarikatler konusu en değerli kaynaklara başvurularak aydınlatılıyor. Tasavvufla ilgili en özlü ve en bilinmesi gereken bilgiler, en anlaşılır ve en sade bir şekilde sunuluyor; t...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
“Bu kitap, her evde bulunması, defalarca okunması gereken, beş bin esere bedel bir hazinedir.” Prof. Dr. Ümit Meriç 
%25 335,00 ₺ 251,25 ₺
0 kişi
Türkiye’nin, geçmişinden kopmadan, geleceği kucaklamasını onlar sağladılar... Onlar, bir milletin ancak dili, dini ve edebiyatıyla ayakta kalabileceğini hem söylediler, hem de söylediklerini eserleriy...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺