Ahmet KaradoğanAhmet Karadoğan, Başvuru Kitapları, Diğer Diller, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Deyimler Sözlüğü, Deyimler Sözlüğü - Türkmen Türkçesi Türkiye Türkçesi, Türkiye Türkçesinde Kılınış, Türkçeye Yolculuk C1 Ders Kitabı / C1 Çalışma Kitabı (2 Kitap Set) olarak sayılabilir.

Ahmet Karadoğan kitapları; Çağlar Yayınları, Divan Kitap, Etkileşim Yayınları, Kesit Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Karadoğan tarafından yazılan son kitap "Türkçeye Yolculuk C1 Ders Kitabı / C1 Çalışma Kitabı (2 Kitap Set)", Kesit Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Karadoğan Kitapları
0 kişi
Farklı coğrafya ve ülkelerle birlikte algılanan dünya edebiyatı, zamanla ya da mekanla sınırlandırılamayacak kadar çok sesli bir yapıya sahiptir. Her toplum ya da millet kendi edebî yeteneği ölçüsünde...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Bu kitap setinin hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi esas alındı. Buna göre A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1+ (İleri Seviye) olmak üzere beş ders kitabı ve bunla...
%12 70,00 ₺ 61,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçeye Yolculuk C1 Ders Kitabı
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Fiiller, en kısa tanımıyla dil dışı dünyadaki "olay"ların dildeki karşılığıdır. Fiil tabanında, çekimlenmiş fiillerde olduğu gibi geçmiş zaman, şimdiki zaman ya da gelecek zaman biçiminde yorumlanabil...
%10 11,11 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Deyimler, gerçek anlamlarından az çok ayrı bir anlam içeren kalıplaşmış sözlerdir. Bunlar, taşıdıkları anlatım değeri bakımından dilde önemli bir yere sahiptirler. Doğru ve yerinde kullanıldıkları zam...
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
Tükendi
%14 18,52 ₺ 15,93 ₺