Ahmet Lütfi Kazancı

Ahmet Lütfi Kazancı, 1 Ağustos 1936 yılında Çorum'da dünyaya geldi.  İslam tarihçisi ve romancısı olarak bilinmektedir. İlk ve orta öğrenimini Çorum İmam Hatip Okulu'nda yapmıştır. 1960 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiştir.  Bir süre Çorum ve Isparta'da Cami imamlığı yapmıştır.  Ayrıca imam hatip liselerinde öğretmen olarak çalıştı. 1970 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde asistan olarak çalışmıştı. Yüksek lisansını yine Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapmıştır. 1991 yılında, İslam Tarihi konusunda Doçent, 1999 yılında ise Profesör unvanını almıştır. Çalışmalarını Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesinde yapmaktadır.Ahmet Lütfi Kazancı Kitapları
0 kişi
Yemin olsun ki onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için çeşit çeşit ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. (Yusuf Suresi, 12 / 111)Peygamber, Allah Teala tarafından emir ve yas...
%28 47,00 ₺ 33,84 ₺
0 kişi
Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, tam anlamıyla bir "Halife"dir. Ancak onun yükü, diğerlerinden çok daha ağırdır. Çünkü diğer dört Halife, Nebiyy-i Muhterem Efendimizle yıllar yılı beraber bulunmuş, onun...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bütün peygamberler, insanları karanlıktan aydınlığa, delâletten hidayete davet etmişler, Allah’a giden nurlu yolun rehberleri olmuşlardır. Bu yola kendiliklerinden değil, Yüce Mevlâ tarafından vazifel...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Küfrün bataklığına alabildiğine saplanmış sonra imanın kemal derecelerinin zirvesinde mekan tutup otağını kurmuş haksızlığın karşısında çelikten bir duvar gibi durmasını bilen, kusuru hatırlatıldığı z...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Hicret Yurdunda Sabah: DoğuşPeygamber Efendimizin Hayatı - 3Ensar Neşriyat
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Efendimizin arkadaşları denilince ilk akla gelen Hz. Ebû Bekir’dir. O, Hatemü’l-Enbiya ve’l-Mürselin Efendimizin en yakın, en sevgili, en vefalı arkadaşıdır. Bu arkadaşlık Nübüvvet görevinin verilmesi...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Rasulullah Efendimiz (s.a.v.), Allah’ın en son ve en mükemmel dinini tebliğ etmiştir. Ancak o, ashabına İslam Dinini, özel bölümler halinde (yani, bugün size namazın vaciblerini anlatacağım, bu günkü...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
KavuşmaSaadet Devri - 6Ensar Neşriyat
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Hiç şüphe yok ki sözde sihirleyen müessir olan bir kudret vardır." (el-Buhârî, en-Nikâh: 47/, VI/137) Resûlullah (s.a.) nübüvvet ve risâlet vazifesinin gereği olarak "Hikmetle, Mev’iza-i Hasene İle R...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Her insan, kendi ihtiyacını daha. iyi bilir. Hangi konularda dua etmesi lazımsa onu ister, duaların mutlaka Arapça olmasıda gerekmez. Allah Teâlâ insanların gönüllerindekini, daha gönüllerine gelmeden...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu kitabımızın konusu, Rasulü Emin (s.a.v.) Efendimizin gözlerinin nuru ve Hz. Fatıma'nın emaneti olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizdir.Mü'minler tarafından baş tacı edilmesi gereken fakat bi...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Hulafa-i Raşidin olarak bilinen dört halifenin en talihsiz ve başı en kavgalı olanı şüphesiz Hz. Ali’dir. Hz. Osman’ın şehid edilmesiyle başlayan olaylar, Hz. Ali devrinde gelişerek devam etmiştir. İç...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Kuru toprağa hayat verip oradan güller, sümbüller fışkırtan yüce Allah'ın rahmeti, nice ölü kalplere hayat vermiştir, nicelerine verecektir. Sonsuz kereminin bir neticesi olarak bu kitabımızı bir tek...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ezelden ebede bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizi olduğu gibi anlatabilmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim nasıl ebedi bir mucize ise, Efendimiz...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Bir insanın valilik, ordu komutanlığı, Başbakanlık, Reisi Cumhurluk... gibi bir makama getirilmesinde, belli ölçüde bir merasim icra edilir. Padişah kılıç kuşanır, Başvezire mühür teslim edilir, Cumhu...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İslam Tarihi'nin, yazılması ve kabul edilmesi en zor olan devirlerinden biridir, Hz. Osman dönemi. İstenmeyen, kabul edilmesi güç olan olaylar birbirini takip etmiş, kesin olan netice ise rüyada görme...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Üsame b. Zeyd (r.a.)’den rivayete göre: Bir gece bir ihtiyacım için Peygamber (s.a.v)’in kapısını çalmıştım. Peygamber (s.a.v) ne olduğunu bilmediğim bir şeye sarılmış durumda karşıma çıktı. Dedim ki:...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Yüzyıllarca önce yapılan ve bugün hâlâ ayakta duran binaların ekseriyeti umûmun menfaatine ait olanlardır. Şahsı için nihayet bir insanın rahatça oturabileceği bir ev yaptıranlar, İslâm cemaati için ç...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Son Fırtınaİpek Yayın Dağıtım
%48 15,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala’nın en sevgili kulu ve Resulü Hz. Muhammed Mustafa ( s.a.v.) Efendimizin, her haliyle güzel, dürüst ve örnek olan hayatını olduğu gibi verebilmek...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺