Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi 1844 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Çarşısı esnafı olan Hacı Süleyman Ağa'nın oğludur. 1854 yılında Vidin’e eğitim için gönderildi.

Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a döndü. Mısır çarşısında bir aktarın yanına çırak olarak verildi. Mithat Paşanın yanına girdi ve onunla birlikte Niş’e gitti. Çalışkanlığı ile Mithat Paşanın dikkatini çekti ve paşa ona kendi adını verdi.

Fransızca'sını burada ilerletti. Sofya’ya çevirmen olarak gitti ve orada evlendi.

Ahmet Mithat Efendi yazın alanında roman ve hikayeciliği ile öne çıkmıştır. İlk romanlarında batılı yazarların tarzını benimsemiştir. Halkın anlayacağı bir dil kullanmıştır.

Yazılarının hepsinde bir ders verme niteliği olduğu için sonunda bir kıssadan hisseye yer verir. Bazı eserlerinde olağan üstü olaylar örgüsüne rastlanır.

Edebi değeri yüksek eserler yerine öğretici eserler yazmıştır. Döneminde moda olan birçok edebi akımın etkisinde kalmıştır.Ahmet Mithat Efendi Kitapları
2 kişi
Ahmet Mithat’ın “Maksadımız yeniçeriliğin mevcut olduğu zamanlardaki eğlencelerin bazılarını anlatmak” diye bahsettiği Dolaptan Temaşa’da pek de bilmediğimiz yaşayışıyla bir dönemin kapıları aralanıyo...
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Ahmet Mithat Efendi Şeytankaya Tılsımı’nda gizemli bir aşk hikâyesini anlatırken batıl inançları da sebep olduğu sonuçlardan hareketle ele alır. Olayın Güney İtalya’da geçmiş olması medeniyetin çağdaş...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Ahmet Mithat Efendi Çingene adlı romanında genç bir beyzadenin güzel bir Çingene kızına aşkını anlatırken konuyu Tanzimat döneminin temel düşünsel eksenlerinden medeniyet ve medenileşme kavramları çer...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Romanlarında okurlarını hem eğlendirmeyi hem de eğitmeyi amaçlayan Ahmed Mithat Efendi’nin amacına en çok ulaşan yapıtı Felâtun Bey ile Râkım Efendi’dir. Yazar, özyapıları birbirlerine bütünüyle zıt k...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Ahmet Midhat’ı sadece bir romancı ve gazeteci olarak değil, düşünceleri, çalışma ve yaşama biçimiyle Osmanlı modernleşme döneminin önemli bir figürü olarak değerlendirmek gerekir. Ahmet Midhat, bir me...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
“Biz, yani Osmanlılar, milli servetimizi değerlendirebilmek için tarihimizin başlangıçlarına doğru bir göz atmak zorundayız. Tarihimiz bize gösterir ki, bizim ilk ortaya çıkışımız, askeri bir millet s...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Modernleşme ve Batılılaşma yolundaki Osmanlı'yı mercek altına alan, yazarının Batılılaşmanın nasıl olması gerektiği hakkındaki fikrini ortaya koyan bu romanın ana karakterlerinden Felatun Bey, Batılıl...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ahmet Mithat, Felatun bey ile Rakım Efendi romanını sadrazam Mahmut Nedim Paşa aleyhine yazdığı bir kısım siyasi yazılar ve Yeni Osmanlılar’la muhtemel ilişkileri yüzünden sürgüne gönderildiği Rodos’t...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Beşir FuatAhmet Mithat Efendi’nin Kaleminden Beşir Fuat BiyografisiBütün bir Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efen...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
1 kişi
Ahmed Midhat Efendi’nin 1870-1895 yılları arasında “Letaif-i Rivayat” üst başlığı altında yayımladığı hikaye ve romanlar, edebiyatımızda bu yeni edebi türün ilk örnekleridir. Ahmed Midhat Efendi, yerl...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) Türk edebiyatının en verimli yazarlarından biridir. Yaşamı boyunca çeşitli alanlarda iki yüz kadar eser kaleme almıştır. En çok bilinen romanı "Felatun Bey ile Rakım Ef...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Esrar-ı Cinayat önce gazetede tefrika edilmiş, ardından kitap olarak basılmıştır. Bir polisiye roman olmasına rağmen Ahmet Mithat Efendi zaman zaman araya girerek çeşitli konularda değerlendirme ve ta...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Bütün bir Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efendi'nin birden çok sıfatı vardır: Gazeteci, hikâye ve roman yazarı,...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Ahmet Mithat Efendi'nin, Türk edebiyatında "Yanlış Batılılaşma" konusunu ilk defa işlediği Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı, bir yandan oldukça çalışkan ve tutumlu biri olan ve Batılı değerleri doğ...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Ahmet Mithat (1844; Tophane, İstanbul - 28 Aralık 1912, İstanbul), Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1878´de çı...
%35 8,00 ₺ 5,20 ₺
0 kişi
Bütün bir Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efendi'nin birden çok sıfatı vardır: Gazeteci, hikâye ve roman yazarı,...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Roman karakterlerinden Felâtun Bey, batıtılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış ve sefa hayatı süren biridir.Rakım Efendi ise ona karşıt bir karakter olarak kurulmuştur. Oldukça çalışkan ve tutumlu birid...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
"Malumdur ki, Avrupa’da "materyalistler" denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmetteki garabet, doğurduğu sonuçlar hakkında şaşkın bakışları davet ediyor. Zira bu hikmet bütün tabiiya...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺