Ahmet Özcan

Ahmet Özcan 1982 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır.

2009 yılında hazırlamış olduğu teziyle yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı doktora eğitimini 2014 yılında hazırlamış olduğu teziyle tamamlamıştır. Yazar halen İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler yazmıştır. Ahmet Özcan Kitapları
0 kişi
Sümer/Akad’dan Mısır’a, Pers’den Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan derin bir tarihin ürünü olarak devlet, bu coğrafyada devletten daha fazla bir şeydir. Kutsal, hegemonik ve değişken karakteriyl...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Davası olmayan Adam DeğildirDünyayı niçin değiştirelimHaysiyet davasıOrtak dava: Adalet CumhuriyetiArtık gavura gavur demek serbesttirBu kış komünizm gelecekBütün putları devirelimEsasten ve usulden b...
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Türkiye’nin modern tarihini konu alan bu kitapta, Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç, kronolojik olarak işlendi. Cumhuriyet döneminin modernleşme süreci ise farklı alanlara ili...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan olayları devletin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş serüvenini bilimsel bir bakış açısıyla ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyan bir eserd...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Çok değil, yüz yıl kadar önce Türkiye’de tarihçiler Osmanlı tarihinin yazılmadığını iddia ediyorlardı. Daha doğrusu bu iddialar Osmanlı tarihinin çağdaş yöntemlerle yazılmadığı üzerineydi. Henüz moder...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Hüzün, bizi de vurduğunu gözlerimize dolup da boşalmayan bulutlarından belli etti. Muavin, “Isparta yolcusu kalmasın!” diye bağırdığında anamızın akmaya niyetlenmiş gözyaşları coştu, ellerimiz bir sür...
%30 19,26 ₺ 13,48 ₺
1 kişi
“Dağda eşkıya mı var, istediği kadar olsun. Eşkıya nedir ki... Ama bu! Bu korkutuyor beni. Toprak meselesi... Bir aklına düşerse köylünün, önüne geçilmez. (...) Bu oğlan eşeğin aklına karpuz kabuğu dü...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabı oluşturan makaleler, ‘Açık Mektup’ formunda yazılmış bir sancıdan ibarettir. İnsanlık için ve umut dolu bir gelecek adına çekilen ağır bir sancının şahsıma düşen payı olarak okunabil...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, 1991-2000 yılları arasında çıkardığımız haftalık basın tarama dergisi Haftaya Bakış’a yazdığımız Hasbihal yazılarından oluşuyor. Bu yazılar, 1996 yılında Sessizlik Senfonisi, 1997 yı...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hürriyet, eşitlik ve kardeşlik taleplerini haykırmak bugün sıradan bir olay gibi görünse de, padişah otoritesinin olduğu bir ülke yönetiminde bu kelimelerin söylenmesi şimdikinden çok daha fazla şey i...
%25 22,50 ₺ 16,88 ₺
0 kişi
Teolojinin JeopolitiğiAllah / Vatan / ÖzgürlükYarın Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İmanın şartları - İslamın şartları - Din amaç mıdır, araç mıdır? - Dinler ömrünü tamamladı mı? - Din’in öznesi Allah mıdır, insan mıdır? - İslam çağımıza yanıt verebilir mi? - İslam, özgürlük, bilim v...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
- İslam, Tarihsellik ve Değişim - Müslüman Zihnin Yeniden İhyası - Yeni Kavramsal Çerçeve: Kelime Değil Muhteva - Kavram Tashihi; - İslam Düşüncesi - İslam Devleti/Hilafet - İslam Hukuku / Şeriat - İs...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Osmanlı devletinin klasik döneminin kalpgâhı olan Topkapı sarayının Bab-ı Hümayun kapısının üstünde, ‘Ya Valiyete Külli Mazlum’ yani ‘bütün mazlumların velisi-koruyucusu’ yazar. Cumhuriyetin kalpgâhı...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de Tarih Eğitimi başlıklı bu kitapta, Osmanlı klasik dönemindeki tarih eğitimine katkı sağlayan unsurlardan başlayarak günümüze kadar tarih eğitimi çerçevesinde formal ve informal tarihin bir...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap, din ve devlet ilişkilerinin tarihsel geleneğini merkeze alarak, din ve politika hakkında yeniden düşünmeye davet ediyor. Devletlerin dinsellikle ilişkisi, dinlerin politik misyonu, t...
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
Tükendi
0 kişi
"Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sonrası imzaladığı mütareke Kürt milliyetçilerinin faaliyetlerinde farklı bir söylemi ortaya çıkardı. Bu, o güne kadar çoğu zaman telaffuz edilmekten kaçınılan, Osmanl...
%25 7,00 ₺ 5,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Demirkuş hava aydınlanırken geldi, yaralıları alıp gitti. Aklımda, çocuğun gözleri kaldı. Pusudaki gözleriyle, emanetin gözleri. O gözler belki bir gün başkalarının çocuklarına pusu atmaktan çekinmeye...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺