Ahmet ÖzdemirAhmet Özdemir, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Biyografi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Abdülhak Hamid Tarhan Hayatı - Sanatı - Eserleri, Adım Adım Işıklı 8.Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası, Ahmet Haşim Hayatı - Sanatı - Eserleri, Bir Uzun İnce Yol Ki, Bir Yaz Günü Üşütmek, Cenap Şahabettin olarak sayılabilir.

Ahmet Özdemir kitapları; Avcıol Basım Yayın, Babıali Kültür Yayıncılığı, Bilal Işıklı Yayınları, Boğaziçi Yayınları, Bordo Siyah Yayınları, Cevher Yayınevi, Gece Kitaplığı, Kültür Ajans Yayınları, Nostaljik Yayınları, Pınar Yayınları, Toker Yayınları, Tura Yayıncılık, Yesevi Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Özdemir tarafından yazılan son kitap "Güncel Meselelere Fıkhi Çözümler", Pınar Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Özdemir Kitapları
0 kişi
Şiirimizde bir başka dönemeç de Tevfik Fikret’tir. Aruzu kullanmak da eriştiği ustalık onu zirveleştirmiştir. Akif-Fikret kavgası ise toplumumuzun dramı. Hem Fikret’i hem bu kavgayı bu eserde derinliğ...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Üçleme Yol Bozuk Bozuk - Vay Deli Gönül - Gündüz Gece Tura Yayıncılık
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Bu kaynak kitap, yabancılara Türkçe öğretiminde ileri seviye olarak kabul edilen C1 ve C1+ kurlarında okutulması amacıyla, yabancılara Türkçe öğretimi yöntem, teknik ve bilgilerine uygun bir şekilde h...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; Ahmet Özdemir tarafından yazılmış ve 02.07.2018 tarihinde jüri tarafında oybirliği ile yeterli kabul edilmiş olan “Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu” isimli yüksek lisans tezi esas...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
İda dağlarına yerleşen Tahtacılar, söylenceye göre, yüksek bir zirvede kaz tüyleri ile karşılaşmışlar. Bu tüylerin Sarı Kız’ın kazlarına ait olduğunu öğrenmişler. Kazayağı motifi Şaman inancında kutsa...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Evrensel değerlerin birçoğunu okuyucusuna ya da dinleyicisine vermeye çalışan Nasrettin Hoca Fıkraları, tam da bu anlamda eğitici değerler açısından önemli bir kaynaktır. Öğrenciler Nasrettin Hoca Fık...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
"Cenab serapa yeni idi. Aruza parmaklarının arasında şaşıracak marifetler yaptıran kafiyeleri hiç beklenmeyen ve umulmayan yerden hokkabaz maharetiyle avlayan nazım eşkaline her gün libas giydirerek b...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Hikayeyi, yaşamış veya yaşanabilir bir olayı ya da olayları anlatan yazı türü olarak tanımlayabiliriz. Batı dünyasında hikayeciliğin 14'üncü yüzyılda, İtalyan rönesansının ünlü isimlerinden Bocacio il...
%32 120,00 ₺ 81,60 ₺
0 kişi
Cumhuriyet döneminin bir çok yazarında olduğu edebiyat dünyasına şiirle adımını atan Sait Faik Abasıyanık, daha sonra modern hikayeciliğimizin öncülerinden biri olmuştur. Hikayelerinin konularını gene...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi'nin yetiştikleri 1300'lü yılların buhranlı Anadolu'sunda, moral zeminini hazırlayanlar, yalnız Kirmani, Muhyiddin Arabi, Sadreddin Konevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Ev...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Günlük hayatımızın bir parçası olan bazı maddi ve manevi varlık veya kavramların "Halk Bilimi" bakış açısından görünüşüne "Folklor Penceresi" adını verdim.Kuşkusuz, milli birlik ve beraberliğimizin sü...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Eve geldi. Önce çocuklarına bir şey belli etmemeye çalıştı. Ama içi içini yiyor, için için ağlıyordu. Tutamadı kendini önce Zühre'ye sarıldı. Höykürmeye başladı. Beş yaşındaki Zühre anlamıştı: "Vay an...
%23 16,67 ₺ 12,84 ₺
0 kişi
İslam hayatında yaygın bir aşk hikayesinin iki kahramanıdır Leyla ile Mecnun. Sadece İslam klasik edebiyatlarında değil, halk edebiyatları arasında da işlenen bir konudur. Aslında manzum olarak işlen...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Türk radyoculuğu 1927'de Ankara ve İstanbul'da kurulan 5'er kilovattık istasyonlarda başladı. İlk radyo oyunları, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçıları bir yandan Şehir Tiyatrosundan naklen yayınlanan...
%23 13,89 ₺ 10,70 ₺
0 kişi
Şair ve yazar. O beldenin unutulmaz şairi. Sembolizmin Türk Edebiyatındaki sembolü. Bu kitapta incelendi ve anlatıldı.
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Toplumsal dinamiklerin muhafazasında yapı taşı niteliğinde olan aile kurumu, değişen toplumsal hareketlere ve dünya şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle Müslüman aile yapısında büyük değiş...
%30 24,01 ₺ 16,81 ₺
0 kişi
1948 Yılında Şarkışla'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini burada, lise öğrenimini Askeri hava Lisesi'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
0 kişi
Tek Dahi-i Azam ünvanlı şairimiz. Lisanı belki eskidi fakat şöhreti eskimedi. Bunu edebiyatımızda oynadığı role ve felsefi ufkuna borçlu. Peyami Safa onun için Türkçe edebiyatını kalpten kafaya doğru...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Fıkıh, gerçek hayattan, toplumdan kopuk, üretildiği zaman ve mekanla bağı olmayan, soyut bir ilim değildir. İnsan ve toplum hayatına ilişkin hükümler ihtiva ettiği için fıkhın her daim güncelliğini ko...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Halk şiiri, halkın bağrından çıkan şairlerin şiiridir. "Halk Ozanı", "Aşık", "Saz Şairi" gibi adlar da verilen halk şairi, kimi zaman diyar diyar dolaşır, kimi zaman bir yere yerleşip bir ustaya kapıl...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺