Ahmet Özdemir

Ahmet Özdemir, 1968 yılında Manisa’nın Gördes İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gördes İlçesinde tamamladı. 1990 yılında Hatay Eğitim Yüksekokulunu tamamlayarak 1991 yılında Şırnak İlinde öğretmenlik hayatına başladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde ikinci üniversite hayatına atılarak, 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişi olarak Adıyaman İline atandı. 2007 yılına kadar burada görevini sürdürdü. 2007 yılından itibaren 3 yıl süreyle Afyonkarahisar İlinde, 2010 yılından itibaren de 4 yıl süreyle Uşak İlinde bu görevini sürdürdü. Halen Bursa ilinde Milli Eğitim Maarif Müfettişi olarak görev yapmaktadır.
Ahmet ÖZDEMİR evli olup, iki çocuk sahibidir.

Ahmet Özdemir Kitapları
0 kişi
Şiirimizde bir başka dönemeç de Tevfik Fikret’tir. Aruzu kullanmak da eriştiği ustalık onu zirveleştirmiştir. Akif-Fikret kavgası ise toplumumuzun dramı. Hem Fikret’i hem bu kavgayı bu eserde derinliğ...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
1 kişi
Çığ’ın ilk sayfalarından birinde eğitimci yazar Ahmet Özdemir, yurdun doğusundaki ilk öğretmenlik serüvenine giderken şöyle diyor: “Hayatımın kilometre taşlarından biriydi Şırnak. Hatay’daki üniversi...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Temel İslâm bilimleri içinde önemli bir yeri olan fıkıh ilminin öğretilmesinde, genellikle anlatım ve soru cevap yöntemleri uygulanmaktadır. Fıkıh eğitiminde verimi artırmak için öğrencinin aktif olar...
%42 18,00 ₺ 10,44 ₺
0 kişi
Bu kaynak kitap, yabancılara Türkçe öğretiminde ileri seviye olarak kabul edilen C1 ve C1+ kurlarında okutulması amacıyla, yabancılara Türkçe öğretimi yöntem, teknik ve bilgilerine uygun bir şekilde h...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; Ahmet Özdemir tarafından yazılmış ve 02.07.2018 tarihinde jüri tarafında oybirliği ile yeterli kabul edilmiş olan “Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu” isimli yüksek lisans tezi esas...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
İda dağlarına yerleşen Tahtacılar, söylenceye göre, yüksek bir zirvede kaz tüyleri ile karşılaşmışlar. Bu tüylerin Sarı Kız’ın kazlarına ait olduğunu öğrenmişler. Kazayağı motifi Şaman inancında kutsa...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Cenab serapa yeni idi. Aruza parmaklarının arasında şaşıracak marifetler yaptıran kafiyeleri hiç beklenmeyen ve umulmayan yerden hokkabaz maharetiyle avlayan nazım eşkaline her gün libas giydirerek b...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Hikayeyi, yaşamış veya yaşanabilir bir olayı ya da olayları anlatan yazı türü olarak tanımlayabiliriz. Batı dünyasında hikayeciliğin 14'üncü yüzyılda, İtalyan rönesansının ünlü isimlerinden Bocacio il...
%32 70,00 ₺ 47,60 ₺
0 kişi
Cumhuriyet döneminin bir çok yazarında olduğu edebiyat dünyasına şiirle adımını atan Sait Faik Abasıyanık, daha sonra modern hikayeciliğimizin öncülerinden biri olmuştur. Hikayelerinin konularını gene...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi'nin yetiştikleri 1300'lü yılların buhranlı Anadolu'sunda, moral zeminini hazırlayanlar, yalnız Kirmani, Muhyiddin Arabi, Sadreddin Konevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Ev...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Günlük hayatımızın bir parçası olan bazı maddi ve manevi varlık veya kavramların "Halk Bilimi" bakış açısından görünüşüne "Folklor Penceresi" adını verdim.Kuşkusuz, milli birlik ve beraberliğimizin sü...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Eve geldi. Önce çocuklarına bir şey belli etmemeye çalıştı. Ama içi içini yiyor, için için ağlıyordu. Tutamadı kendini önce Zühre'ye sarıldı. Höykürmeye başladı. Beş yaşındaki Zühre anlamıştı: "Vay an...
%23 16,67 ₺ 12,84 ₺
0 kişi
İslam hayatında yaygın bir aşk hikayesinin iki kahramanıdır Leyla ile Mecnun. Sadece İslam klasik edebiyatlarında değil, halk edebiyatları arasında da işlenen bir konudur. Aslında manzum olarak işlen...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Türk radyoculuğu 1927'de Ankara ve İstanbul'da kurulan 5'er kilovattık istasyonlarda başladı. İlk radyo oyunları, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçıları bir yandan Şehir Tiyatrosundan naklen yayınlanan...
%23 13,89 ₺ 10,70 ₺
0 kişi
Şair ve yazar. O beldenin unutulmaz şairi. Sembolizmin Türk Edebiyatındaki sembolü. Bu kitapta incelendi ve anlatıldı.
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihinde aile her zaman önemli bir role sahip olmuş ve insanların bir “toplum” haline gelmesinde en büyük görevi üstlenmiştir. Kuşkusuz insanlığın temeli ailedir ve tarihe baktığımızda ilk t...
%30 22,87 ₺ 16,01 ₺
0 kişi
1948 Yılında Şarkışla'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini burada, lise öğrenimini Askeri hava Lisesi'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
0 kişi
Tek Dahi-i Azam ünvanlı şairimiz. Lisanı belki eskidi fakat şöhreti eskimedi. Bunu edebiyatımızda oynadığı role ve felsefi ufkuna borçlu. Peyami Safa onun için Türkçe edebiyatını kalpten kafaya doğru...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Fıkıh, gerçek hayattan, toplumdan kopuk, üretildiği zaman ve mekanla bağı olmayan, soyut bir ilim değildir. İnsan ve toplum hayatına ilişkin hükümler ihtiva ettiği için fıkhın her daim güncelliğini ko...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺