Ahmet Özdemir

Ahmet Özdemir, 1968 yılında Manisa’nın Gördes İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gördes İlçesinde tamamladı. 1990 yılında Hatay Eğitim Yüksekokulunu tamamlayarak 1991 yılında Şırnak İlinde öğretmenlik hayatına başladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde ikinci üniversite hayatına atılarak, 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişi olarak Adıyaman İline atandı. 2007 yılına kadar burada görevini sürdürdü. 2007 yılından itibaren 3 yıl süreyle Afyonkarahisar İlinde, 2010 yılından itibaren de 4 yıl süreyle Uşak İlinde bu görevini sürdürdü. Halen Bursa ilinde Milli Eğitim Maarif Müfettişi olarak görev yapmaktadır.
Ahmet ÖZDEMİR evli olup, iki çocuk sahibidir.

Ahmet Özdemir Kitapları
Tükendi
0 kişi
İçindekiler - Rıza Beşer'in Hayatı- Sanatı- Şiirlerin Öyküleri- Kişiliği- Kim Ne Dedi?- Hakkında Yazılanlar- Şiirleri- Mensur Şiirler- Öyküler- Kendini Bulan Adam'dan Önsöz- Kitaptan Bir Bölüm- Beste...
%28 12,04 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
%28 12,04 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
1,99 ₺
Tükendi
0 kişi
Atasözü kısaca, "bir olaydan ders çıkarılması amacıyla söylenmiş, yüzyıllar boyu denenmiş, doğru olduğu kanısına varılmış, ulusça benimsenmiş olan söz" olarak tanımlanabilir. Deyimler gibi, atasözleri...
%35 7,41 ₺ 4,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilmece kısaca, "bir nesnenin ya da bir kavramın özellikelrini vererek o nesne ya da kavramı bulmamızı isteyen soru" diye tanımlanabilir. Halk kültürünün ve yazınınn en önemli ürünlerinden olan bilmec...
%35 5,09 ₺ 3,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Deyim kısaca, "gerçek anlamından az çok farklı anlamlar taşıyan ve iki ya da daha çok sözcükten oluşan kalıplaşmış söz" olarak tanımlanır. Atasözleri gibi, deyimler de halkın bir konudaki dünya görüşü...
%35 8,33 ₺ 5,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Gün ikindiyi aşıp da avlu duvarlarının gölgesi ilerlemeye başlayınca köyün yaşlı kadınları birer ikişer avlularının önüne çıkar, birinin ya da ikisinin önünde gölgeye çul sererlerdi. Sonra gelinler, k...
%25 5,56 ₺ 4,17 ₺
Tükendi
%32 4,63 ₺ 3,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Halkın yüzlerce yıldır severek anlattığı, dinlediği ve yazıya geçirildikten sonra da okuduğu Kerem ile Aslı hikayesi, sözlü halk edebiyatının klasik ürünlerinden biridir. Aşık Kerem'in yaşadığı aşkın...
%35 5,56 ₺ 3,61 ₺
Tükendi
0 kişi
…Dadaloğlu, Gavurdağı ve Ahır Dağı yörelerinde yaşadı. Çukurova'yı, Toroslar'ı, Orta Anadolu'yu dolaştı. Orta Anadolu'da bitmek bilmeyen aşiret kavgalarını ve aşiretlerin Osmanlı Devleti ile savaşları...
%23 20,37 ₺ 15,68 ₺
Tükendi
0 kişi
17.yüzyılda gelişim sürecini tamamlayan “âşık edebiyatı”, altın çağını yaşadı. En geniş sınırlarına ulaşan Osmanlı İmparatorluğu’nda binlerce âşık yetişti. Halk şairleri “âşık”, “kul”, “öksüz” gibi sı...
%23 12,96 ₺ 9,98 ₺
Tükendi
0 kişi
19. yüzyılda. Pâdişâh 2. Mahmud'un ilgisiyle, İstanbul'da halk şiirinin gelişmesi açısından, uygun bir ortam oluşmuş, halk şairleri ilk kez İstanbul'da saray ve konaklara girmeye başlamıştı. Aşıkların...
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Halk şiiri, halkın bağrından çıkan şairlerin şiiridir. "Halk Ozanı", "Aşık", "Saz Şairi" gibi adlar da verilen halk şairi, kimi zaman diyar diyar dolaşır, kimi zaman bir yere yerleşip bir ustaya kapıl...
%35 12,50 ₺ 8,13 ₺
Tükendi
0 kişi
Atasözü bir olaydan ders çıkarılması amacıyla söylenmiş ve yüzyıllar boyu denenmiş, doğru olduğu kanısına varılmış, ulusça benimsenmiş söz olarak tanımlanabilir. Atasözlerinde ulusun yüzyıllar öncesin...
%35 1,85 ₺ 1,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Deyim Gerçek anlamından az çok farklı anlamlar taşıyan ve iki ya da daha çok sözcükten oluşan kalıplaşmış söz demektir. Atasözlerinde yol göstericilik, öğüt ve hüküm vardır, deyimlerse bu durumun anla...
%35 2,78 ₺ 1,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Karagöz ile Hacivat, bir "gölge oyunu"dur. Gölge oyunu, deve derisinden yapılmış figürlerin, bir ışık yardımıyla beyaz bir perdeye yansıtılarak, güldürücü bir olayın anlatıldığı seyirlik sanattır; bir...
%35 6,48 ₺ 4,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Fıkra, anonim halk yazınının ve kültürünün, kısa, yoğun anlatımlı, güldürerek düşündüren bir türüdür. Halkın yaşama bakışını, muhalefetini, sevecenliğini, bencilliğini ve benzeri özelliklerini yansıta...
%35 5,09 ₺ 3,31 ₺