Ahmet Özdemir

Ahmet Özdemir, 1968 yılında Manisa’nın Gördes İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gördes İlçesinde tamamladı. 1990 yılında Hatay Eğitim Yüksekokulunu tamamlayarak 1991 yılında Şırnak İlinde öğretmenlik hayatına başladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde ikinci üniversite hayatına atılarak, 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişi olarak Adıyaman İline atandı. 2007 yılına kadar burada görevini sürdürdü. 2007 yılından itibaren 3 yıl süreyle Afyonkarahisar İlinde, 2010 yılından itibaren de 4 yıl süreyle Uşak İlinde bu görevini sürdürdü. Halen Bursa ilinde Milli Eğitim Maarif Müfettişi olarak görev yapmaktadır.
Ahmet ÖZDEMİR evli olup, iki çocuk sahibidir.

Ahmet Özdemir Kitapları
Tükendi
0 kişi
... Karacaoğlan'ın halk edebiyatımız ve halk türkülerimiz içinde ayrıcalıklı yeri var. O bir sevgi adamı. Dört yüz yıldan bu yana eskimedi. Unutulmadı, değerinden bir şey yitirmedi. Canlı, içten anlat...
%23 23,15 ₺ 17,83 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsan hem madde hem de ruhtan ibaret bir varlıktır. Maddi boyutuyla dünyaya bağlı; ruh boyutuyla da mana âlemine bağlı, dünya ötesi bir varlıktır. Ancak, onun her iki özelliği de içinde yaşadığımız ma...
%23 39,50 ₺ 30,42 ₺