Ahmet Refik Altınay

Ahmet Refik Altınay 1881 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuleli Askeri Lisesinden mezun olmuştur. Türk tarihçi, yazar, şair, Darülfünun tarih müderrisi ve yüzbaşı olarak tanınmaktadır.  Tarih öğretmenliğindeki tecrübesini gazete ve dergilerde yayınladığı araştırma dizileri ve tarihi hikayeler yoluyla daha geniş kitlelere tarihi okutma ve sevdirmek için kullanmıştır. Yazar 1937 yılında hayatını kaybetmiştir.

Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler kaleme almıştır.Ahmet Refik Altınay Kitapları
0 kişi
Osmanlı Devrinde Hoca Nüfuzu, “Tarihi Sevdiren Adam” ismiyle tanınan ve çalışmalarını Osmanlı Devleti üzerinde yoğunlaştıran Ahmet Refik Altınay’ın kaleme aldığı en önemli eserlerden biridir. Altınay’...
%50 7,50 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
Darüsaade ağası diye de bilinen kızlar ağası, Osmanlı Sarayı’nın ve bütün Enderun ve Harem Ağalarının en büyüğü idi. Derecesi itibariyle sadrazam ve şeyhülislamlardan sonra gelirlerdi. Buna rağmen şey...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
Ünlü tarihçi Ahmet Refik, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla İstanbul’un şehir hayatını anlatıyor. Fetihten sonra Türk ve Müslüman bir kimliğe bürünen şehrin daha sonraki dönüşümleri, tüm bu değişikliklerin so...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Tarih Vakfı Yurt Yayınları "Tarihe Yolculuk" dizisi, Ahmet Refik Altınay’ın kitaplarını yayımlamaya Tarihi Simalar ve Tesavir-i Rical ile devam ediyor. Dizinin onuncu kitabı olarak yayımladığımız bu e...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
0 kişi
Enver Paşa, Cemal Paşa ve Atatürk gibi Harbiyeliler neslinden olan Ahmet Refik (Altınay), uzun yıllar Osmanlı ordusunda subaylık ve Harbiye Mektebi tarih öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olmuş ve ö...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Herkese bir şeyler öğretme sevdasıyla yanıp tutuşan Ahmet Refik Altınay, okul çağındaki çocuklar için ders kitapları yazmaktan bile kendini alamamıştır. Osmanlı mekteplerinde dördüncü sınıflar için ka...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Kösem Mahpeyker Sultan, Osmanlı tarihinde en çok bilinen isimlerdendir. Birçok beylerbeyinin, veziriazamın ve hatta padişahın ismi unutulup gitmişken Birinci Ahmed'in güzel Mahpeyker Sultan'ı, Dördünc...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Ahmet Refik Altınay’ın Osmanoğulları adlı eseri, özellikle Osmanlı Beyliği’nin bir “Cihan Devleti” haline gelme sürecini ele alan ilk çalışmalardan biri olması münasebetiyle oldukça büyük bir önem arz...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Haseki Mahpeyker Valide Kösem SultanOsmanlı Devletinde Hürrem Sultan ile başlayan Kadınlar Saltanatının ''Sembol'' ismi. Sonsuz bir saltanat ve servet hırsının şehvetine tutularak Otuz Yıla yakın Devl...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Okuyucularımıza sunduğumuz “Felaket Seneleri” adlı bu eser, 1908’de İkdam gazetesinde tefrika edildikten sonra, ilâvelerle 1912 yılında kitap hâlinde çıkmıştır. Daha sonra 1332/1913 yılında Kitaphâne-...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Tarihin daha çok eğitici ve ahlaki yönü üzerinde duran Ahmet Refikin tarihçilerin geçmişin başarılarını ya da başarısızlıklarını parlak bir üslupla dile getirmesi gerektiğini vurguladığı bilinmektedir...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Tarihin daha çok eğitici ve ahlaki yönü üzerinde duran Ahmet Refikin tarihçilerin geçmişin başarılarını ya da başarısızlıklarını parlak bir üslupla dile getirmesi gerektiğini vurguladığı bilinmektedir...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
Tükendi
0 kişi
III. Selim’in boğdurulmasına sebep olan ve dönemin yöneticilerinin kellesini alan boğazlar hâkimi, yeniçeri yamağı Kabakçı Mustafa kimdir? Bir kahraman mı, yoksa Yeniçeriler ve bürokrasinin çıkarı içi...
%15 9,26 ₺ 7,87 ₺
Tükendi
0 kişi
Haçlı Seferlerinin birçok sonuçları olmuştur. Ahmet Refik’in bahsettiği bazı askeri ve sosyal sonuçlar dikkat çekicidir. Bunlardan Hospitalier Tarikatı’nın 1113’te Kudüs’te, Töton (Teutonique) Tarikat...
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
On sekizinci yüzyıl yeni başladığı sırada, Kuzey ve Doğu Avrupa’daki güç dengeleri kalıcı ve kader çizici surette değişmek yolundaydılar. On yedinci yüzyılı felaketli iç çalkantılar, yabancı güçlerin...
%35 12,96 ₺ 8,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Refik Altınay, ardında kırkbeş kitap ve yüzelli cildi doldurabilecek kadar yazı, not, makale bırakmış bir araştırmacı; döneminin en “popüler” tarihçisi. Altınay`ın Eski İstanbul`u, 15.-16. yüzyı...
%25 9,91 ₺ 7,43 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Refik Altınay'ın "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" başlıklı bir dizi halinde Kitaphane-i Hilmi tarafından 1915-1927 tarihleri arasında yayımlanan on altı eserini Tarihe Yolculuk adını verdiğimiz...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Refik Altınay’ın "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" başlıklı bir dizi halinde Kütüphane-i Hilmi - İbrahim Hilmi tarafından 1915-1927 tarihleri arasında yayımlanan on altı eserini Tarihe Yolculuk...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Refik Altınay'ın "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" başlıklı bir dizi halinde Kitaphane-i Hilmi-İbrahim Hilmi tarafından 1915-1927 tarihleri arasında yayımlanan on altı eserini "Tarihe Yolculuk"...
%26 18,52 ₺ 13,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih Vakfı Yurt Yayınları "Tarihe Yolculuk" dizisinden Ahmet Refik Altınay’ın kitaplarını yayımlamaya Felâket Seneleri ile devam ediyor. "Tarihe Yolculuk" dizisinin sekizinci kitabı olan Felâket Sene...
%26 15,74 ₺ 11,65 ₺