Ahmet Şahin AkAhmet Şahin Ak, Diğer, Diğer Kategoriler, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Müzikle Tedavi - Avrupa ve Türk-İslam Medeniyetinde, Türk Din Musikisi, Türk Musikisi Tarihi olarak sayılabilir.

Ahmet Şahin Ak kitapları; Akçağ Yayınları, Ötüken Neşriyat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Şahin Ak tarafından yazılan son kitap "Türk Din Musikisi", Akçağ Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Şahin Ak Kitapları
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Avrupa ve Türk-İslâm Medeniyetinde Müzikle Tedavi- Tarihî Gelişimi ve Uygulamaları’nda, kaynaklara dayanarak, en eski dönemlerden XX. yy.a kadar iki önemli medeniyetin müzikle tedavide eriştikleri nok...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺