Ahmet Şahin AkAhmet Şahin Ak, Diğer Kategoriler, İslam, Müzik kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Müzikle Tedavi - Avrupa ve Türk-İslam Medeniyetinde, Türk Din Musikisi, Türk Musikisi Tarihi olarak sayılabilir.

Ahmet Şahin Ak kitapları; Akçağ Yayınları - Ders Kitapları, Ötüken Neşriyat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Şahin Ak tarafından yazılan son kitap "Türk Din Musikisi", Akçağ Yayınları - Ders Kitapları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Şahin Ak Kitapları
0 kişi
Yaklaşık 25 asırlık medeniyet ve kültür tarihimizin önemli bir unsuru da hiç şüphe yok ki, musiki sanatımız ve kültürümüzdür. Daha çok ilahiyat fakülteleri "Din Musikisi Dersleri", Türk Müziği Konserv...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu "Derleme" çalışmasında kitabın hacmini fazla zorlamamak için Türk Musikisi Tarihi sahasına giren her konu detaylarına inilerek ifade edilmemiş, ilgili dönem bestecilerinin bir kısmı yine aynı sebep...
%25 57,00 ₺ 42,75 ₺
0 kişi
Bu kitabı oluşturmama neden olan en önemli sebeplerden birisi, şüphesiz büyük ve kadîm medeniyetimize az da olsa bir katkıda bulunmaktır.Ayrıca bugün tamamen unutulmuş olan ve birçoğunun sadece bir es...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Avrupa ve Türk-İslâm Medeniyetinde Müzikle Tedavi- Tarihî Gelişimi ve Uygulamaları’nda, kaynaklara dayanarak, en eski dönemlerden XX. yy.a kadar iki önemli medeniyetin müzikle tedavide eriştikleri nok...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺