Ahmet Sevgi

Ahmet Sevgi 1953 yılında Mersin’in Mut ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 

1983 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmıştır. 1988 yılında Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent, 2002 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanmıştır. Ahmet Sevgi Kitapları
0 kişi
Kurannı Kerim’in ilk emri okudur. Mevlana’nın meşhur eseri Mesnevi de dinle diye başlar. Keşke bir de yaz diye başlayan eserimiz olsaydı.Okumak ekmekse, yazmak da dermektir. Yazmayan toplum, ürününü t...
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
0 kişi
Hakîkat ile hayâli insan birbirine katık ederek yaşar.Ayağımız yerde iken gözlerimiz göktedir.(C. Şahabeddin)Hayal ve haikatGerçekçi ol ama hayal etmekten geri durma,Yere sağlam bas, gözlerini semadan...
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
0 kişi
Dinde reform ne kadar yanlışsa, din anlayışında reforma gitmek de o kadar zorunludur.Esas olan din yolunda “ölmek” ve “öldürmek” değildir. Esas olan; hakkı, adaleti, dürüstlüğü ve güzel ahlâkı yeryüzü...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Millî varlığımızın temel taşı olan Türkçe tahrip edilirken kılını bile kıpırdatmayanların milletle, milliyetle bir ilgisi olamaz... Bu hüküm sadece fertler için değil, devletler için de geçerlidir.Biz...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Zihniyet Değişimi Nüve Kültür Merkezi
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Sevgi Gözüyle DenemelerNüve Kültür Merkezi
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Gönül şehrinde oturan, gönül gözüyle gören, gönül diliyle konuşan, gönül kitabından okuyan, birbirine gönül bağıyla bağlanan, gönül terazisiyle tartan, gönülü Allah'ın evi bilen, gönül kazanmayı en bü...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Garaz odur bu nakş-ı zibadanGöçtüğümde bu dar-ı dünyadanBir Du'a itmege bahane olaBu güzergahda nişane olaNazar itdükde ana ehl-i nazarhak için ruhuma du!a ideler 
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
0 kişi
Çatlamış toprak nasıl hasretle beklerse sonbahar yağmurunu, yeşermek için gönül bahçesi de öyle ister gözyaşı nurunu.Şöhretin yayılsa, duyulsa bütün aleme şanın,Başın göğe değse,yahut meşhuru olsan ci...
%32 13,00 ₺ 8,84 ₺
0 kişi
Bütün sanatkârların gâyesi her şeyin daha güzel olduğu bir âlem yaratmaktır. Onlar isterler ki gözler güzel eserler görsün, kulaklar güzel sesler duysun ve nihayet zihinler güzel düşüncelerle dolsun....
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, hayır hasenat sahibi bir Osmanlı paşasının “Divanı”dır. Bugün bize “Cezeri Kasım Paşa” ismi pek aşina gelmese de o, Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt dönemlerinde başta vezirlik olma...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Bir kitap bir risale için yazılır, bir risale bir cümle için, bir cümle de bir kelime için… Bütün yazıp söylediklerimi bir kelimeye irca edebilirsiniz: Hak…Mesele haklıyı güçlü kılabilmektir. Çalışmal...
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
0 kişi
Kelime seçmek, seçtiğiniz kelimelerin manasını iyi bilmek, ahengini duymak böylece de şekil, mana ve ses cümbüşü oluşturabilmek güzel bir nesir için atılan ilk adımlar olacaktır. Bu ses cümbüşünü acı...
%32 13,00 ₺ 8,84 ₺
0 kişi
Mithat Cemal, Akif için: "Hayatının farikası isyanıdır" dedikten sonra şunları ilave eder. "Yalnız, dediğim gibi, çocukken kendisine "haksızlığa katlanmak" temrinleri yaptırılmamış olacak ki haksızlığ...
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
Tükendi
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
1930 sonrasında başlatılan uydurmacılık hareketi hem ilmi olmaktan uzak hem de maksatlıdır. Yabancı unsurlardan arınarak olgun meyveler vermeye başladığı bir anda Türkçenin maruz kaldığı bu katliam ma...
%20 5,56 ₺ 4,45 ₺
Tükendi
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺