Ahmet Seyrek

Ahmet Seyrek Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Biyografi kategorilerinde eserler kaleme almıştır.  Çıkarmış olduğu 'Fatih Sultan Mehmet' adlı kitabıyla büyük ilgi görmüştür. Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Ahmet Seyrek Kitapları
0 kişi
Evanjelistler, Hristiyanlığın vaftiz töreniyle çocuğa geçmediğine, yol gösteren bir Evanjelist rahip sayesinde kişinin yeniden doğacağına, bu sayede de insanın İsa Peygamberle buluşup tekrar dirileceğ...
%30 25,93 ₺ 18,15 ₺
0 kişi
Abeona: Roma mitolojisinde çocukların koruyucusu tanrıça.Abundantia: Roma mitolojisinde fazla etkin olmayan bolluk, başarı ve şans Tanrıçası.Aequitas: Roma mitolojisinde adil işlerin ve anlaşmaların t...
%50 12,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Kanuni’den sonra başa geçen padişahlar, medrese ve ilmiye sınıfının ıslahına çalışmışlarsa da başarı sağlanamamış, bozulma ve usulsüzlükler devam etmiştir. İlmiye teşkilâtındaki ıslah çalışmaları, bir...
%32 13,00 ₺ 8,84 ₺
0 kişi
Şu anda gördüğünüz ve işittiğiniz her şey rüyadır. Şu anda rüya görüyorsunuz. Beyniniz uyanıkken rüya görüyorsunuz.Kendinizle başka insanlarla, Tanrı’yla, toplumla, anne babanızla, eşinizle, çocukları...
%50 11,00 ₺ 5,50 ₺
0 kişi
İnsanla evren arasındaki benzerlik Taoculukta önemli yer tutar. Buna göre insan küçük bir evrendir ve bedeninde evrenin düzenini yansıtır. Bunun en belirgin görünüşü, Tao geleneğindeki beş ayrı yönde...
%50 12,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
...Sonra kumandanlarından Kegatal'a hazırlanmasını emretti. Kogatal, Polo kardeşlerle birlikte papaya gideceği için çok sevindi. Hemen hazırlıklarını tamamladı. Kubilay Han, papaya hitaben Türkçe bir...
%50 8,50 ₺ 4,25 ₺
0 kişi
2. ve 3. yüzyıllara gelindiğinde, Yunanistan toprakları daha fazla eyalete bölündü. Bu eyaletler Achaea, Makedonya, Epirus, Trakya ve Misyaydı.Diocletianusun hükümdarlığı süresince Misya piskoposluk b...
%50 12,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Hiç kimseye kötülük etmedim.Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.Gerçek evinde alçaklık etmedim.Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.Benim yüzümden kimse korku duymadı, yoksulluk ve acı çekmedi, baht...
%50 12,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Forbes Dergisi'nin 2015 yılı için hazırlanan listesine göre 79.2 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın En Zengin İnsanı olma unvanını almıştır.Amerika’daki genel kültür sınavı olarak da bilinen ve çoğu...
%50 8,50 ₺ 4,25 ₺
0 kişi
Hepimiz neredeyse tamamen Matrix filmindeki gibi başkaları tarafından kontrol edilen bir oyunda yaşıyoruz.“Yapay zekâya karşı çok dikkatli olmalıyız. Eğer insan neslini en çok tehdit eden unsur ne der...
%50 9,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
"İlkçağdan beri, filozofları meşgul eden en önemli konular Tanrı, alem, insan ve bunlar arasındaki ilişkilerdir. Tanrı düşüncesi, insanlık tarihi boyunca, hemen hemen tüm insanların üzerinde kafa yord...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Yaşadıkları çağda ileri görüşlülüğün temsilcisi olmuştur Nazım’ın ailesi. Övünç duyduğu kökleri ve atalarının kutsal anılarına duyduğu derin saygıyla beraber, özgür düşünceliliği ve bağımsızlığa olan...
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
0 kişi
Onu (Bedreddin´i) bütün karmaşıklığı içinde incelemek ve anlamak için, mutlaka özgün tarihsel bağlamı içerisinde ele almak gerekir. Oynadığı siyasal rol, öğretisinden ve mistik etkisinden kolayca kest...
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
0 kişi
“Orta bir boy, zayıf fakat kuvvetli bir gövde, büyücek bir baş, düzgün bir yüz, güzelim gözlerle manalanan bir yüzü çerçeveleyen kıvırcık mı kıvırcık, gür mü gür, biraz çivi diye kaçan beyaz saçlar......
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
0 kişi
Batı Cephesi düzenli ordusunu yeniden kuran ve bu yüzden Çerkez Ethem’in başkaldırmasına yol açan İnönü şöyle demişti: “Gösteri yürüyüşleriyle, telgraflarla ve en sonunda gerilla ile bir sonuç alabili...
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
0 kişi
Bu kitap Türkiye devrimci hareketinin en önemli isimlerinden olan Mahir Çayan'ı ve devrimci yoldaşlarını size tanıtmak için hazırlanmıştır.Mahir Çayan, 15 Maɾt 1946’da Samsun’da doğmuş, 30 Maɾt 1972’d...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
0 kişi
Batı Anadolu’da Menderes ve Gediz Irmakları arasında kalan bölgeye Lidya, orada yaşayanlara ise Lidyalılar denilmiştir. Hint-Avrupa kavminden olan Lidyalılar bu bölgeye doğudan gelmişlerdir. Lidyalıla...
%50 13,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Asur kenti ve adını bu kentten alan krallık, M.Ö. 2. binyılın başlarında Kuzey Irak’ta, Dicle Nehri kıyısında kurulmuş ve M.Ö. 7. yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık 1400 yıl neredeyse kesintisiz biçimd...
%50 13,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Urartular, Hurri kabileleri tarafından M.Ö. 9. yüzyılda Van Gölü ve çevresinde kurulmuştur. Başkent Tuşpa’dır (Van). 1. Sardur’un, M.Ö. 9. yüzyılda kurduğu Urartu Devleti, yaklaşık 200 yıl boyunca Doğ...
%50 13,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
M.Ö. ikinci binyıl başlarından M.Ö. 1200ere kadar Anadoluda güçlü bir imparatorluk kuran bir ulustur.Hititler M.Ö. ikinci binyılda Anadolunun önemli bir kısmında ve Kuzey Suriyede 400 yıl boyunca hükü...
%50 13,00 ₺ 6,50 ₺