Ahmet ŞimşirgilAhmet Şimşirgil, Araştırma - İnceleme, Biyografiler, Diğer kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Adalet Ustaları, Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle, Ahmet Şimşirgil Otağ Seti (2 Kitap Takım), Asırlara Hitabeden Alim Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri (2 Cilt), Bir Medeniyetin Tarihi Otağ-1 / Büyük Doğuş olarak sayılabilir.

Ahmet Şimşirgil kitapları; Beylik Yayınları, Destek Yayınları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Kahverengi Kitap, KTB Yayınları, Kültür A.Ş., Nasihat Yayınları, Tarih Düşünce Kitapları, Timaş Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Şimşirgil tarafından yazılan son kitap "Osmanlı Gerçekleri 2", Timaş Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Şimşirgil Kitapları
0 kişi
Kayı serisi ile 7’den 70’e herkese ulaşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Gerçekleri dizisinin ikinci kitabıyla da, Osmanlı’nın kuruluşundan yıkılışına kadarki tartışmalı konuları akıcı üslubu, sor...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Başından Sonuna Devlet-i Aliyye Tarihi Bazı devletler tarih sahnesinden çekilmiş görünür ama izleri ve tesirleri, hatta ruhu kolay kolay silinmez. Zaten tarihin vazifesi de insanlığın ölümsüz romanını...
%25 313,50 ₺ 235,13 ₺
0 kişi
Sen değil naaşın hükümdar olsa elyakdır bize Dönsün etsin taht-ı Osmaniye tabutun cülus  - Ahmet Rasim 2. Abdülhamid Han, saltanattan çekildikten sonra milleti tarafından en çok aranan ve özlenen h...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Türk ve İslam tarihine geçen adalet ustalarına saygıyla... Hazreti Muhammed adaleti hâkim kılmak için neler yaptı?İslam devletlerinde her dinden insana adaletle muamele edilir miydi?Hazreti Muhammed’...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Bir medeniyetin tarihinde neler vardır? Ve bir medeniyet kökten bir değişimle nasıl yeniden inşa olur? İslam Devleti’nin doğuşunun ardından Türk milletinin Müslüman oluşu nasıl gerçekleşmiştir? Hiç...
%22 17,00 ₺ 13,26 ₺
0 kişi
Seni bunda komazlar gönlünü bundan götür Terk eyle kibr ü kini bir gönül ele getür   Bunda kimesne kalmaz gelen gider eğlenmez Yol düşvar korku kat'i işini bunda bitür   Bunda bitmeyen işler and...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Paşa! Paşa! Sen bu Devlet-i Aliyye'yi henüz tanımamışsın. Allah aşkına şuna inan. Bu devlet öyle bir devlettir ki eğer isterse o donanmanın bütün demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden ve yelken...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in yediden yetmişe herkesin ilgi ve beğenisini kazanan Kayı serisi, 7. kitabıyla devam ediyor. Kayı 7: Kutsal İttifaka Karşı’da 2. Süleyman, 2. Ahmed, 2. Mustafa, 3. Ahmed ve...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Gerekdür gayret itmek rah-ı dindeKim olmamış ola hiçbir karinde Bilün erkek koyun kurban içündürBu meydân-ı eren merdân içündür Ne denlü güçlü ise ehl-i tuğyanBizümledür dü‘â-yı Şeh Süleyman Piyale P...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
"Eğer Padişah-ı İslam hazretlerinin bu kal’adan Murad-ı şerifleri Macar halkına ne mertebe lütuf ve ihsan etmek içün olduğu malumları olaydı evlatlarını kurban ederlerdi" Fazıl Ahmed Paşa kuşatmayı b...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
17. asrın son yirmi yılına girildiğinde Osmanlı Devleti gücünün ve kudretinin zirvesinde, dünya siyasetinde etkin bir şekilde hükmünü icra ediyordu. Dünyada yenemeyecekleri hiçbir devlet yoktu. Yıllar...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
“Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki, bu kulunu büyük ecdadının erişemediği feth-i mübine mazhar kıldı. Sizleri de bu büyük hizmette bulundurdu. Allah hepinizden razı olsun. Sa’yiniz meşkûr olsun. Bundan...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa Tanzimat devrinin en önemli devlet ve ilim adamlarından biri... İlber Ortaylı'nın tabiriyle "Medresenin son güneşi"... Şeyhülislamlığın eşiğine kadar yükselmiş, her ilimde alim, her...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
“Çeşitli yabancı gezginlerin, bir kısmı dilimize de çevrilmiş olan fantastik tasvirine inanılacak olursa, sarayın büyülü bir yer olmadığını hayal etmemek güçtür. Fakat sarayın asıl güzelliği içindeki...
%25 26,50 ₺ 19,88 ₺
0 kişi
Yüce Allah beni atalarımın ocağına padişah yapınca, şeriki ve benzeri olmayan Hakk Teala hazretlerine tazarru ve niyaz ile münacaatlar eyledim. Ey asuman u zeminin yaratıcısı ve ey ins ü cinin ve hayv...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Sultan Mehmed alayla şehre girdi ve Ayasofya’ya geldi. Atından inerek mabedin içine girdi. Ayasofya’nın içinde bulunan patrik ve halk padişahın ayaklarına kapanarak ağlaşmaya başladılar. Fatih Sultan...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Yıllardır birçok tarihçi yetiştiren, yaptığı televizyon programlarıyla ve yazdığı kitaplarla tarihi yediden yetmişe herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in kaleminden yepyeni bir seri: OTAĞ! Osm...
%25 24,50 ₺ 18,38 ₺
0 kişi
Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Devleti’nin bütün safhalarını anlattığı Kayı serisinden sonra, şimdi de Otağ serisi ile eski Türklerin tarihî maceralarını aydınlatıyor. Orta Asya’nın derinliklerindeki Türk i...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Bağ-ı alem içre gerçi pek safadır saltanat Vakf etsen bir kuru gavgâya câdır saltanat Bu zamanın devletiyle kimse mağrûr olmasın Kam alırsan adl ile ol dem becâdır saltanat3. Selim Han Son zamanların...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
/ 3