Ahmet TarhanAhmet Tarhan, Akademik, E-Ticaret, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Vatandaş Algısı, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet, Medya ve Siyasal Katılım olarak sayılabilir.

Ahmet Tarhan kitapları; Literatürk Academia, Palet Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Tarhan tarafından yazılan son kitap "Medya ve Siyasal Katılım", Literatürk Academia tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Tarhan Kitapları
0 kişi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, vatandaşların beklentilerindeki değişim ve kamu hizmetlerindeki reform ihtiyacından dolayı, kamu yönetiminde örgütlenme ile iş görme biçimlerinde...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Belediyeler, vatandaşa en yakın kamu hizmet birimi olarak nitelendirilmektedir. Belediyelerin hizmet alanlarının genişlemesi, kararlar ve atılacak adımlar hakkında kamularını bilgilendirme ve çeşitli...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Medyanın bireylerin siyasal davranışı üzerinde etkili olup olmadığı eğer etkiliyse bu etkinin derecesinin ne olduğu konusunda yüzyılı aşkın bir süredir tartışmalar devam etmektedir. Kimi yazarlar siya...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺