Ahmet TaşğınAhmet Taşğın, Alevilik, Bektaşilik, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Avrasya Alevilik Araştırmaları 1, Dediği Sultan ve Menakıbı, Dile Gelen Alevilik, Eşrefoğulları Beyliği, Güneydoğu Anadolu'da Türkmen Aleviler, Irak’ta Mezhep Çatışmaları Arasında Aleviler ve Bektaşiler olarak sayılabilir.

Ahmet Taşğın kitapları; Ataç Yayınları, Çizgi Kitabevi Yayınları, DBY Yayınları, Önsöz Yayıncılık, Sonçağ Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Taşğın tarafından yazılan son kitap "Eşrefoğulları Beyliği", Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Taşğın Kitapları
0 kişi
Alevi metinlerinin azlığı, içeriğinin sığlığı ve yetersizliği ile ilgili değildir. Bilakis bu metinlerin azlığından söz edenler sadece eserlerin çokluğundan değil aynı zamanda eldeki metinlerin içeriğ...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Diyarbakır Türkmen Alevileri, bir bakıma sınırlarla beraber unutulan ve unutturulan ilişkiler ve coğrafyanın varlığını hatırlatmakta veya dikkat çekmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Diyarbakır Türkme...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Bu çalışma Türkiye'de Yezidileri konu alan hemen her türlü bilginin künyesinin verilmesi ve tanıtılmasından oluşmaktadır. Bu haliyle Yezidiler hakkında yapılan çalışmaların dönemsel yoğunluğu ve içeri...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Bu çalışma bir başka boyutuyla, belirli bir zaman diliminde yine belirli meclisler ya da topluluklar arasında okunan, paylaşılan ve anlam alanı genişletilen metinlere yönelmektedir. Acaba bu metinler...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap uzun zamandır farklı zamanlarda farklı sempozyumlarda sunulan bildirilerin bir kısmından oluşmaktadır. Bildiriler ilgili sempozyumların üst başlıklarına uygun olmakla beraber Alevilik ile ilg...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu çalışma ağırlıklı olarak yazma bir mecmuada yer alan Romanya ve Bulgaristan sınırları içerisindeki Alevi topluluklarını konu almaktadır. Dobruca ve Deli Orman bölgesinde yerleşik bulunan Türk ve Al...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Eşrefoğulları BeyliğiUluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1Türk Tarih Kurumu Yayınları
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Doç. Dr. Mehmet Dönmez 25.06.1969'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene köyünde doğdu. İlk ve orta oğrenimini burada tamamladı 1988 yılında Malatya Gazi Lisesinden mezun olup İnönü Üniversit...
%18 11,57 ₺ 9,49 ₺
Tükendi
0 kişi
Alevilik Bektaşilik araştırmalarının birçok önemli kaynağı arasında yer alan eserlerden bir seçki yapılarak hazırlanan bu kitaptaki yazılar, Türk kültürü ve Anadolu din ve sosyal tarih vurgusu ile Ale...
%30 27,50 ₺ 19,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Alevi kaynaklarının neşri meselesi önemli bir husustur ve yakın zamana kadar da kamusal bir ihmale uğramıştır. Buna paralel konuya ilgili her kesimin dikkat ve nazarına sunulan bu çalışma, topluluklar...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitabın birinci bölümü, Irak’ın Musul kentinin doğusunda yaşayan Şebekleri konu edinmektedir. Daha çok Şebekler konusundaki literatüre yer verilen eser hazırlanmadan önce, genel olarak Şebe...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Alevilere yönelik yapılan alan araştırmaları, Alevilerin dini hayatlarının tamamını içirmemektedir. Dini hayatın kapsamı içerisine giren konu başlıklarının bir bütün olarak ele alınmadığı görülmektedi...
%27 13,00 ₺ 9,49 ₺
Tükendi
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺