Ahmet Vefik Paşa

Ahmet Vefik Paşa Kimdir?

Ahmet Vefik Paşa 3 Temmuz 1823 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası hariciye nazırıydı. İstanbul'da başlayan eğitim hayatını babasının görevi nedeni ile Paris Saint Louis Lisesinde tamamlamıştır. 

Paris'te bulunduğu süre içinde Fransızcayı oldukça akıcı şekilde öğrenmiştir. Döndükten sonra tercüme odasında görev yapmıştır. Elçi katibi olarak Londra'ya gitti ve orada İngilizceyi de öğrendi. 

Sırbistan, Boğdan, İzmir gibi yerlerde görev yapmıştır. Baştercüman olarak tercüme odasında çalıştı. Tahrana elçi olarak gönderildi. Fars dili ve İran tarihi konusunda bilgilendi. 

Elçilik binalarına bayrak asma geleneğini başlatan Ahmet Vefik paşa olmuştur. 1857 yılında Adalet bakanı olarak kısa bir süre görev yapmıştır. Bursa'da Evkaf nazırı oldu fakat halkın şikayetlerinden dolayı görevinden ayrıldı ve uzun yıllar devlet görevi verilmedi. 

Bu süre içinde edebiyat alanında bir çok esere imza attı. Daha sonra devlet görevlerine bir kaç getirildi ve tekrar alındığı. Ölümüne kadar edebi çalışmalar ile ilgilendi. 

Ahmet Vefik Paşa Edebi Yönü

Ahmet Vefik paşa ilk Türkçe sözlük olan Lehçe-i Osmani'yi hazırlamıştır Türk tarihinin Osmanlı ile başlamadığını savunan Vefik Paşa Osmanlı döneminde yaşayan ilk Türkçüler dendir.

Edebi alanda iki önemli eserinin yanı sıra Çağatay Türkçesinden çevirdiği eserleri de Türk Edebiyatına kazandırmıştır.

Bursa da Valilik yaptığı dönemde günümüzde kendi ismi ile anılan bir tiyatro yaptırmıştır. Burada Moliere'nin 16 eserini uyarlamıştır.

Ayrıca Victor Hugo ve Voltaire'nin eserlerini tercüme etmiştir. Ahmet Vefik paşa kumpanyasına kendi tercüme ettiği eserleri oynatır, her gün provalara katılır ve oyunla ilgilenirdi. Memurları oyunu izlemeye mecbur kılardı bu durumu ile tuhaf bir adam olarak düşünülürdü.Ahmet Vefik Paşa Kitapları