Ahmet Yaman

Ahmet Yaman 18 Temmuz 1967 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden ve 1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinden mezun olmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesinde İslam Hukuku alanındaki 1991 yılında yüksek lisans ve 1996 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında doçent ve 2005 yılında profesör ünvanını almıştır. 1992-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim elemanı ve yönetici olarak görev yapmıştır.

2010-2013 yıllarında Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini yürütmüştür. Yazar aynı zamanda 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Yazar halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği ile Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.Ahmet Yaman Kitapları
0 kişi
Fıkıh, insanın Allah’a, kendisine, diğer insanlara ve doğaya dönük her türlü davranışını düzenleyen, çok geniş bir normatif yapıdır. Hiçbir beşerî davranış, fıkhın düzenleme alanı dışında değildir. Ka...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İslam hukuku, bireysel, toplumsal ve toplumlararası hayatı İslam’ın ilke ve kurallarına göre düzenlemenin kurumsallaşmış adıdır. Bu kurumsal yapı, ilim geleneğimizde “Fıkıh” terimiyle ifade edilmiştir...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Elinizde bulunan bu kitap engelli bireylerin inanç ibadet ve içtimai hayatta akıllarına gelen soruların cevaplarından meydana gelmektedir.
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Devletlerin ve uluslararası kuruluşların kendi aralarındaki ilişkilerde uymak zorunda oldukları kuralları düzenleyen bir hukuk dalı olan devletler hukuku ya da modern bir üst kavram olarak uluslararas...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Özgün ismiyle Fıkıh, modern karşılığıyla İslâm hukuku; bireysel, toplumsal ve toplumlararası hayata ilişkin amelî yani eyleme bağlı İslâmî hükümleri tesbit eden ve yorumlayan ilim dalının genel adıdır...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İslam hukuku, İslam dininin itikat, amel ve ahlak olarak isimlendirilen üç ayrı hüküm dairesinden amelî olanının, bir başka ifadeyle bireysel, toplumsal ve toplumlararası hayatı İslam’ın ilke ve kural...
%4 52,00 ₺ 49,92 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, aynı zamanda bir ahlâkî ve hukukî yapıdır da. Temel çerçevesini Kur’ân’ın çizip ayrıntılarını Hz. Peygamber’i...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Şiddet Karşısında İslam Diyanet İşleri Başkanlığı
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hukuk, özel olarak da Fıkıh, tarih boyunca siyaset ile ilişkisine bağlı olarak insanlar, toplumlar ve olaylar üzerinde farklı yansımalara örneklik teşkil etmiştir. Yöneticilerin karakter yapıları, din...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile HayatımızDiyanet İşleri Başkanlığı
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Din adına görüş beyan etme anlamı taşıdığı için iftâ-fetva, son derece ağır bir sorumluluktur. İnsan ve toplum hayatının dinden bağımsız yürümesi ve durağanlığı ya da yeknesaklığı söz konusu olamayaca...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaratılış gereği, bir toplum içinde yaşama eğilim ve mecburiyetinde olan insan gibi, onun bu hayatı düzenlemeye yönelik iradesinin siyasi boyut kazanmış şekli olan devletler de, birbirleriyle ilişki k...
%23 32,00 ₺ 24,64 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam hukukunda savaşın oluşumuna yol açan faktörler, İslam ülkesine saldırı, zulmü ortadan kaldırıp hakkı çiğnenene yardım etmek, tebliğe fonksiyonunu engelleyenleri bertaraf etmek dine yönelik fitne...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki derleme, herhangi bir hukuk sistemi için değere ve öneme sahip iki terimi öne çıkarmaktadır: Makâsıd ve İctihad.Gelişen ve değişen toplumsal şartlara koşut olarak hukukun canlılığını koruyu...
%32 31,48 ₺ 21,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Din adına görüş beyan etme anlamı taşıdığı için iftâ-fetva, son derece ağır bir sorumluluktur. İnsan ve toplum hayatının dinden bağımsız yürümesi ve durağanlığı ya da yeknesaklığı söz konusu olamayaca...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki derleme, herhangi bir hukuk sistemi için vazgeçilmez öneme ve değere sahip iki kavramı öne çıkarmaktadır: Makâsıd ve İctihadGelişen ve değişen toplumsal şartlara koşut olarak hukukun canlıl...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
Tükendi
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺