Alain Badiou

Alain Badiou, 17 Ocak 1937 yılında Fas'da dünyaya gelmiştir. Sorbonne'da kurs aldığı bir süre olan 1956 ile 1961 yılları arasında öğrencisi olduğu ENS'de bir felsefeci olmak üzere resmi eğitim almıştır.

Çok genç yaşlarda siyasal alanda etkin olan yazarın matematiğe yönelik her zaman canlı ve sürekli bir ilgisi bulunmaktadır. İlk romanı olan Almagestes'i 1964 yılında yazmıştır.

Alain Badiou, felsefesinde birçok düşüncenin tekrar kullanımını gerçekleştirir. Amaçlarından biri gerçeğin kategorilerinin her türlü felsefe eleştirisi için kullanışlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bunları sanat ve tarih kadar ontoloji ve bilimsel keşifler içinde kullanmaktadır.

Alain Badiou'ya göre, felsefe, felsefi gerçekleri üretmesi açısından kendisinin gerçek prosedürler olarak kabul ettiği Sanat, Aşk, Politika ve Bilim için de yapılmaktadır.Alain Badiou Kitapları
0 kişi
20. Yüzyıl: Kısa ya da uzun, totaliter ya da liberal, terörist ya da mücadeleci, ütopik ya da yanılsamalı, soykırımlarla ve avangardlarla dolu benzersiz bir dönem.“Bir yüzyıl kaç yıl eder? Yüz yıl mı?...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
0 kişi
Çağdaş kapitalizm gençlere, kimi zaman iç içe geçen iki seçenek sunar: Gününü gün et ve/veya düzenin basamaklarında hızla yükselmeye çalış!Yaşayan önemli filozoflardan ve eylem insanlarından Alain Bad...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
0 kişi
İki filozof arasında hakiki bir tartışma: Alman felsefesinden, yani Kant, Hegel, Marx, Heidegger ve Adorno’dan yola çıkıp hem genel olarak felsefeyi hem de kendi pozisyonlarını tartışıyorlar. Birbirle...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Alain Badiou, her yaştan gençleri “yoldan çıkarma daveti”ne bu kez odağına öteki ve siyaset kavramlarını alarak Gerçek Yaşam’da kaldığı yerden devam ediyor. “Öteki” üzerine düşünürken insanlığın tüm f...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Badiou'nün "başka bir estetiği" araştıran bu kılavuzu, estetiği felsefenin bir alt disiplini olarak değil, estetik ürünlerin dile getirdiklerini başlı başına bir felsefe olarak okumaya dönük bir giriş...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Nietzsche bir filozof mudur, yoksa anti-filozof mu? Nietzsche'nin, dünya tarihini kırıp ikiye bölmeyi amaçlayan anti-felsefi ediminde sanatın işlevi nedir? Kendini bir sanat eseri olarak yaratmak nası...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Günümüzün önde gelen filozoflarından Alain Badiou 2018’de kaleme aldığı bu kitapta, yüzüncü yıldönümü idrak edilen Rus Devrimi ile ellinci yıldönümü geride kalan Çin Kültür Devrimi üzerine düşünceleri...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Günümüz koşullarında felsefeden ne bekleyebiliriz? Arzu, hakikat, siyaset, psikanaliz, şiir, sinema, aşk gibi genel, "Terörizme Karşı Savaş" ve "Komünizmin Ölmü" gibi güncel kavram ve temaları ele ala...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Felsefenin büyük kurucularından Platon günümüzde yaşasaydı Devlet'i nasıl yazardı? Platoncu komünizmin savunucusu, tiyatro yazarı filozof Alain Badiou Devlet'i serbest bir şekilde çevirerek (aslında y...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Huzurlarınızda Ahmed, yüce filozof!Ezilenlerin dostu, zorbaların korkulu rüyası, her işin altından kalkmaya, her derde deva bulmaya kadir, annesinin kuzusu, mahallesinin gururu, yücegönüllü, gözükara...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
Alain Badiou, yirminci yüzyılın ikinci yarısında öne çıkan Fransız filozof veya düşünürlerinin bir bakıma öznel denebilecek bir bilançosunu çıkarıyor: Sartre, Ricoeur, Althusser ve Lacan’dan Deleuze,...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Samuel Beckett yazınına dair geleneksel algı ve çıkarsamalara karşı entelektüel bir meydan okuma niteliği taşıyan Beckett, Tükenmeyen Arzu, Alain Badiou’nun Beckett hakkında kaleme aldığı denemelerin...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
0 kişi
Düşüncesinin bütün ilhamını her şeyden önce Nietzsche’den aldığını iddia eden birine verilen sıfat ne kadar çelişkili olursa olsun (çünkü Nietzsche’nin kendisinde derin bir ermişlik vardır), Deleuze i...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Son yirmi-otuz yıldır ideolojilerin sonunun geldiği söylendi -aslın- da ima edilen sadece Sol'un sonuydu. Daha sonra aynı şekilde, temsilin, felsefenin, doğanın ve hatta insanın "sonu"nun geldiği ilan...
%25 29,50 ₺ 22,13 ₺
0 kişi
1968 Mayıs olayları arifesinde kaleme alınan Model Kavramı, L. Althusser başkanlığında geliştirilen “Bilimadamları İçin Felsefe Dersleri” tasarısının bir parçasıdır. Bu disiplinlerarası çalışmada mode...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Dağılmış ve alacakaranlığa gömülmüş Batı, kendilerini hala dünyanın efendileri sananların "uluslararası ortaklığı", daha ne zamana kadar tüm dünyaya düzgün idare ve doğru davranma dersleri vermeye dev...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Şairleri ve müzisyenleri dinlemek gerekir, sonluluğumuzun çekiciliğinde yaşamak gerekir, rüzgarla, denizle, oyunlarla, kahkahalarla, eğlencelerle, danslarla; ama zaman zaman da filozofları ve matemati...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
... Tarih’in barışçıl sonunun gelip çattığını söyleyemeyiz. Tam aksine kargaşa, şiddet ve adaletsizliğin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kolektif eylemlerimiz için yeni simgesel biçimler yaratmak...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İlk olarak kullanıldığı on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sında, komünizm her şeyin ortak mülkiyete tâbi olduğu özgür bir dünyayı hedefleyen bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. "Komünizm" kavramı Fransız De...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Jacques Lacan'ı yakından tanımış ve düşüncelerinden derinlemesine etkilenmiş iki kişi, filozof Alain Badiou ve psikanaliz tarihçisi Elisabeth Roudinesco bu söyleşide verimli bir diyaloğa giriyorlar. L...
%25 18,50 ₺ 13,88 ₺