Ali AkdoğanAli Akdoğan, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ahlak, Medeniyet ve İslam, Din Sosyolojisi, Dini Hayatı Anlama ve Yorumlama, Gündelik Hayata Sosyolojik Bakış, Kur’an ve Sünnet’ten Örneklerle Sosyal Ahlak, Medeniyet Algımız olarak sayılabilir.

Ali Akdoğan kitapları; Araştırma Yayınları, Dem Yayınları, Ensar Neşriyat, Pınar Yayınları, Rağbet Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Akdoğan tarafından yazılan son kitap "Din Sosyolojisi", Ensar Neşriyat tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Akdoğan Kitapları
0 kişi
Bu kitapta, Aliya'nın insan, toplum ve İslam anlayışını, onun kitapları çerçevesinde anlamaya ve yorumlamaya çalıştık. Bunu yaparken, onun fikirlerini çarpıtmadan, anlamaya ve alıntılarımızı onun ifad...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Toplumu ve medeniyeti oluşturan ve inşa eden insan olduğuna göre insanın yetiştirilmesi ve geliştirilmesi aynı zamanda toplumun medeniyetin geliştirilmesi olarak düşünülebilir. Zira insanlar toplum ku...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sosyal ilişkilerde ahlaki değerler sevginin, hoşgörünün, sorumluluğun, doğruluğun, güvenin, dostluğun, samimiyetin ve bu anlamda ilişkilerin gelişmesine olumlu katkı sağlar. İnsanlar muhatap oldukları...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Akif, yaptıkları ve yazdıklarıyla kendisini bu millete en güzel şekilde anlatmıştır. Onu tanıma, öğrenme ve anlama bakımından kendi yazılarını okumak ve hayatına bakmak aslında yeterlidir. Hatta onun...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Müslümanlar, İslamla aralarında olumlu, anlamlı ve yakın bir ilişki kurarlarsa bir başka ifadeyle İslamı, temel referanslarına bağlı kalarak, ideolojilerden ve kişisel kanaat ve yaklaşımlardan arınmış...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
İnsan, gündelik hayatta duyguları, düşünceleri, tutum ve davranışları ile hareket ederken acaba hangi paradigmalar üzerine bir hayat yaşamaktadır. İnsan. manevi boyutlu bir varlık olduğuna göre onun b...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Medeniyet, insanlığın yaşadığı zaman dilimi itibariyle geldiği son düzey/aşama olarak hayata yansımaktadır. Tabi bu düzeyin arka planında yani medeniyetin dayandığı kültürel bir yapının olduğu da unut...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Sosyoloji biliminin alanı toplum, konusu toplumda yaşanan olaylar, amacı ise toplumun genel yapısı, işleyişi ve gidişatı üzerine tespit, tahlil ve yorumlarda bulunmaktır. Bu tespit, tahlil ve yorumlar...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
Tükendi
0 kişi
Anlama ve yorumlama insani bir etkinliktir. Evrende maddi ve manevi her olgu ancak insan tarafından anlaşılıp yorumlanabilir. Dolayısıyla anlama ve yorumlama insanın olgu ve olaylarla ilgili duygu, dü...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyal değişme, toplumların yapılarında görülen değişimi ifade etmektedir. Zamana bağlı olarak yapılacak bir karşılaştırma, değişimin hızını ve boyutunu gösterir. Öyle ki zamansürecine ve etkileşimler...
%32 20,83 ₺ 14,16 ₺