Ali Akyıldız

Ali Akyıldız 1 Aralık 1963 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. 

1987 yılında hazırlamış olduğu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve ardından yeni bir tez hazırlayarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalında doktorasını yapmıştır. 1995 yılında doçent olmuş ve ardından profesör ünvanını almıştır. Yakınçağ ve Osmanlı alanında yazmış olduğu makaleleri çeşitli bir çok gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. 
Ali Akyıldız Kitapları
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin klasik bürokratik yapısı, modernleşme sürecinin etkisiyle 19. yüzyılda köklü bir değişim geçirmişti. Daha önce yayınladığımız Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Sultan Abdülmecid'in kızı Refia Sultan 1842'de Beşiktaş Sarayı'nda doğdu, 1880'de öldü. İiyi bir eğitim gördü, müzik dersleri aldı. Zamanı gelince de evlendirildi. Doğrusu pek de mutlu bir hayat südüğ...
%26 26,00 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
19. yüzyıla kadar fazla bir değişime uğramadan gelen ulaşım sistemlerindeki esas dönüşüm Sanayi Devrimi'nin ardından ortaya çıkar.Bir yandan okyanuslara dayanıklı ve süratli buharlı gemiler sayesinde...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Osmanlı hanedanının kadın üyelerinden biri olan Nazime Sultan'ın hayatı ve yazdıkları çerçevesinde: dönemi, hanedan üyeleri arasındaki ilişkileri ve onları...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nda kağıt paranın (kaime) kullanımı imparatorluğun yaşadığı uzun modernleşme sürecinde dikkat çekici bir deneyimdir. Kapitalizmin kendi "imkanları" ile gelişmediği bir "piyasada"...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana sefiri Sadullah Paşa 18 Ocak 1891'in ilk saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etmişti. Yer, Viyana'daki sefaret binasıydı. 53 yıl...
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Osmanlı Devleti’nin, son yüzyılında Avrupa karşısında gösterdiği direnişi, verdiği iktisadî var olma kavgasını ve bu süreçte uluslararası sermayenin oynadığı rolü, birinci elden kayn...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bu eserde Osmanlı Devleti’nde kağıt para uygulaması ve sosyo-ekonomik etkileri ele alınmış, kağıt para (Kaime) konusunun tamamını kapsayan bu araştırma, birinci elden kaynaklara dayandırılarak hazırla...
%26 120,00 ₺ 88,80 ₺
0 kişi
Uzun yıllar içerisinde ortaya çıkan yeni veri ve görsellerle yaklaşık üçte bir oranında zenginleştirilen Refia Sultan, âdeta yeni bir kitaba dönüştü.Refia Sultan’ın 1998’de yapılan ilk baskısının üzer...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Haremin Padişahı Valide Sultan kitabı, Osmanlı tarihi alanında özellikle birinci el kaynakları kullanarak yaptığı titiz araştırmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yıllarca emek verdiği bir ç...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Haremin Padişahı/Valide Sultan kitabı, Osmanlı tarihi alanında özellikle birinci el kaynakları kullanarak yaptığı titiz araştırmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yıllarca emek verdiği bir ç...
%25 95,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Geçmişi kusursuz bir altınçağ olarak görüyor; tarihe ve tarihi şahsiyetlere yönelik en küçük bir eleştiriye dahi tahammül edemiyoruz. Siyasi tavır alışlar, tarihi, hükmü önceden verilmiş yargıları tey...
%25 23,50 ₺ 17,63 ₺
0 kişi
Devletler, müesseseleriyle ayakta dururlar. Bir devletin müesseseleri ile bunların birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerinin bilinmesi, tarihî olayların izahının olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla Osman...
%25 42,50 ₺ 31,88 ₺
0 kişi
Yaşayanlara saygı borcumuz vardır, ama ölülere hakikatten başka bir şey borçlu değiliz.- VoltaireOsmanlı tarihinin farklı alanlarında birinci el kaynakları kullanarak yaptığı titiz çalışmalarla tanıdı...
%25 40,50 ₺ 30,38 ₺
Tükendi
0 kişi
"Bir mektup bir ruhtur, konuşan sesin o kadar sadık bir aksidir ki, hassas kimseler onu aşkın en kıymetli hazineleri arasında sayarlar."-Honoré de Balzac-Namık Kemal, diğer pek çok özelliğinin yanında...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Bundan tam 150 yıl önce, 1857 yılının ilk aylarından Tophane Müşiri Rodoslu Ahmed Fethi Paşa, birkaç küçük vapurla Haliç iskeleleri arasında yolcu taşımacılığına başladı. Böylece, İstanbul’un yakın ge...
%30 41,67 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir devletin müesseselerini, bunların işleyişlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve muamelat kalıplarını bilmek, tarihî olayların izahı açısından son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle Osman...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hazırladığımız kitap dört bölümden oluşmaktadır. Giriş mahiyetindeki birinci bölümde, Osmanlı Devleti'nde Avrupa şirket hukukunun gelişimi; ikinci bölümde, bu hukuka uygun olarak kurulan yerli ve yaba...
%26 120,00 ₺ 88,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Boğaziçi'ndeki yalı mimarlığının seçkin örneklerinden biri olan ve Batı etkileriyle yerel geleneğin bir sentezi olarak biçimlenen Sadullah Paşa Yalısı, bu yapı türünün gelişiminde önemli bir yere sahi...
%10 80,00 ₺ 72,00 ₺
Tükendi
%10 74,07 ₺ 66,66 ₺