Ali Arslan

Ali Arslan 1961 yılında Hatay'da dünyaya gelmiştir. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde yüksek eğitimine başladı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 1988 yılında doktora tezini tamamladı. Darülfünun'dan Üniversiteye Geçiş isimli tezi aynı zamanda kitap haline getirildi. 

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışma yaşamına başladı. 1990 yılında yabancı dil eğitimi almak, kütüphane ve arşivlerde çalışma yapmak için İngiltere'ye gitti. Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma ajansında eğitim danışmanı olarak görev yaptı. 

Yardımcı doçent kadrosu bulunmadığı için Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalı öğretim görevlisi kadrosuna geçiş yaptı. 1997 yılında doçentlik unvanını aldı. Yazarın yayımlandığı bir çok kitabı bulunmaktadır. Ali Arslan Kitapları
0 kişi
Türk Tarihinde Lider ve Liderlik AnlayışıKitabevi Yayınları
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kitap Tanıtım Yazısı :Okulda eğitimcilerin, aile de ebeveynlerin ve öteki toplumsal kontrol (sosyalizasyon) ajanlarının öğrettikleri-aşıladıklarının tam tersini ön plana çıkartıp aşılayarak, özellikle...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Eğitimin en önemli bileşenlerinden birisi öğretimdir. Öğretim ise öğrenme ve öğretme faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin ilkelere ve bilimsel temellere dayalı sürdürülmesi eğit...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Nitelikli bir öğretmenin sahip olması gereken becerilerden bazıları;• Öğretimi planlama, • Uygun öğrenme ortamı oluşturma, • Öğretme ve öğrenme sürecini yönetmektir.Bu kitap da "öğretme"yi şiar edinmi...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Eğitimin niteliğini arttırmaya dönük birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bilimin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle, eğitim alanındaki bu yaklaşımlara sürekli olarak yenileri eklenmektedir. Bu kitap; öğret...
%8 32,00 ₺ 29,44 ₺
0 kişi
Ben şimdi yaşlı bir çınar.İçimde, geçmişime halka halka zincirlenen; nice fırtınalarla yaşanmış, kocaman sevdalarım var.Bir yanım Akdeniz'dir benim çalkalanır durur yüreğim;bir yanım sıcak iklimlerind...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
The subject of many valuable scientific research, which is far from readers' interest and knowledge, is stuck in the pages of journals. In our "Science & Society - Academical Research" Series, which w...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Biribirinden değerli çok sayıda bilimsel araştırmanın, genel okuyucu kitlesinin ilgi ve dikkatinden uzak, dergilerin sayfalarına sıkışıp kaldığı hususu, sıkklıkla dile getirilen hususlardandır. Paradi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Biribirinden değerli çok sayıda bilimsel araştırmanın, genel okuyucu kitlesinin ilgi ve dikkatinden uzak, dergilerin sayfalarına sıkışıp kaldığı hususu, sıkklıkla dile getirilen hususlardandır. Paradi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Biribirinden değerli çok sayıda bilimsel araştırmanın, genel okuyucu kitlesinin ilgi ve dikkatinden uzak, dergilerin sayfalarına sıkışıp kaldığı hususu, sıkklıkla dile getirilen hususlardandır. Paradi...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Biribirinden değerli çok sayıda bilimsel araştırmanın, genel okuyucu kitlesinin ilgi ve dikkatinden uzak, dergilerin sayfalarına sıkışıp kaldığı hususu, sıkklıkla dile getirilen hususlardandır. Paradi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Serimizde De Sosyal Bilimlerin Farlklı Alanlarında Araştırma Yapan Bilim İnsanlarına, Araştırmalarını İnsanlığın Faydasına Sunabilecekleri Nitelikli Bir Akademik...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Dünya tarihini kavramak için salgınların göz ardı edilmemesi gerektiğini son yaşadıklarımız bize açık şekilde göstermektedir. Bu konuyu daha iyi kavramak için, en azından, büyük salgınların insanlık t...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
1918-1919’da milletin psikolojisi nasıldı? - Siyaseten, yani masa başında ülkenin kurtarılması mümkün müydü? - Kuva-yı Milliye’nin fikrî ve Milli Mücadele metodu neydi? - İstanbul hükümetlerinin Milli...
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Siyaset nedir? Bu soruya cevap verebilmek, bir anda net bir cevap verebilmek son derece zordur. Zira siyaset, son derece geniș kapsamlı ve karmașık bir konudur. Siyaset, evrensel bir toplumsal olgudur...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
- Avrupa'nın Türkiye'ye geçmişteki bakışı ile bugünkü bakışı arasında gerçekten bir değişiklik var mıdır?- Atatürk'ün sanayileşme planlarından vazgeçilerek, Türkiye'nin ABD ile sıkı işbirliğine sokulm...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Ermenilerin ilk ve en önemli dini merkezi, yani papalığı olan Eçmiyazin Katogigosluğu 1828'e dek Osmanlı Devleti tarafından tayin edilen Katogigoslarla yöneltildiyse de Osmanlılar, kadim nizam üzere,...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Tehcir Nedir?Sevk ve İskan Kanunu Nedir?Sevk ve İskanın Sağlıklı Yapılabilmesi İçin Hazırlanan Talimatnamede Alınan Önlemler Nelerdir?Sevk ve İskan Kanunu Kimleri Kapsıyordu?Ermeniler Bu Sevk Hareketi...
%20 13,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
İnas Darülfünunu, eğitim öğretim faaliyetleri süresince yaklaşık yüz elli kadar kız öğrenciyi kabul etmiş ve bu öğrencilerin de üçte birine üniversite diploması vermiştir. Elinizde tuttuğunuz eserde T...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺