Ali Ayten

Ali Ayten, 1979 Konya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Derbent'te tamamladıktan sonra 2002 yılında Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Marmara üniversitesi ilahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır.

Yüksek lisansını 2004 yılında "kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi" başlıklı çalışması ile bitirmiştir. 2009 yılında "Prososyla Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü" başlıklı doktora çalışmasını tamamlamıştır.

2008-2009 öğretim yılında Irbid (Urdun), Yemük üniversitesinde ve 2010-2011 öğretim yılında Londra Üniversitesinde araştırmacı olarak bulunmuştur. Ali Ayten, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Din Psikolojisi" bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.Ali Ayten Kitapları
0 kişi
“Elinizdeki kitap, Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik konusundaki çalışmalara akademik katkıda bulunmak amaçlı oluşturulan araştırma grubu tarafından hazırlanmış ikinc...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
This book is an attempt to enable discussions regarding the place, the role, the functions and the contribution of spiritual counselling and care services in family and couple counselling, combating a...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Hastanelerde manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri” isimli bu kılavuz kitap; hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına daha profesyonel bir anlayışla, daha etkin ve verimli bir manevi danışmanl...
%10 8,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, zor durumda kalan ve anlam arayışına giren bireylerin kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma süreçlerinin dini ve manevi referanslarla desteklenmesidir. Daha özelde...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
"Kutsalın iradesi günlük olaylarda tezahür ettiğinde başlangıçta tesadüfi, anlamsız ve trajik görünen şeyler başka şeyler oluverir." der, ünlü psikolog Kenneth I. Pargament. Gerçekten de olayların hak...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir" diye buyurur Hz. Mevlana. Bu söz, insanların birbirini anlaması, birbirlerinin dertleriyle hemhal olması için benzer duyguları hisset...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Günümüzün en temel problemlerinden birisidir, anlamadan fikir sahibi olmak ve hüküm vermek. Bu kitap anlamayı merkeze alan sosyal bilim mantığıyla yazılmış. Psikoloji ve din psikolojisi alanına giren...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Tasavvuf’u ve sufilerin yolunu anlatan en net ifadelerden biri şüphesiz “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanmak” kavramıdır.Sufi psikolojisinde irade gösterip sufi yolunun yolcusu olacak kişiyi birbirini tama...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Erdemler üzerine yapılan çalışmalar, ahlak ile sağlık arasında kuvvetli bir bağ kurulmasını sağlamıştır. Tarihsel sürece bakıldığında, binlerce yıldır kadim geleneklerde bireyin hayatı yaşama tarzının...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, din psikolojisi alanına giren bazı temel konularla ilgili genel bilgiler vermeyi ve din psikolojisinin son dönemdeki gelişimini özetlemeyi amaçlamaktadır. Altı makaleden oluşan eserde, Freud...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İnsanın inanma arzusu o kadar kuvvetlidir ki, zaman içinde dinin formel bilgilerinin yanında başka ritüeller ortaya çıkmaya başlar. Böylece, kitabi dinin yanında bir de halkın muhayyilesinde ve gelene...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, dindarlık ve sağlık ilişkisine dair temel konuları ele almaktadır. Dindarlığın başa çıkma süreçlerindeki rolü; kaygı, ölüm kaygısı, depresyon, OKB gibi ruhsal bozukluklarla ilişki...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Ali Köse ile Doç. Dr. Ali Ayten'in birlikte kaleme aldıkları "Din Psikolojisi", din ile psikoloji ilişkisini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor. Kitapta, psikoloji biliminin kurucu isiml...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Başkanlığımız tarafından hazırlanan” manevi danışmanlık ve Rehberlik kitapları” serisinin ilkidir. Bu serinin manevi danışmanlık çalışmalarındaki teorik birikimi pratik uygulama tecrübeleriyle birleşt...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Dinin birey hayatındaki görünümleri 20. yüzyılın başından itibaren psikologlar tarafından ele alınmış, din psikolojisi çatısı altında dinin birey üzerindeki etkileri incelenmiştir. Etkileri bugün de d...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanoğlunun inanma arzusu o kadar kuvvetli ki kitabi dinin yanında bir de halkın muhayyilesinde ve geleneğinde yüzyıllardır varlığını sürdüren inanış biçimleri, tabir yerindeyse, "yaşayan din" var. Y...
%25 15,28 ₺ 11,46 ₺
Tükendi
0 kişi
Okurlarımız, bu kitapta şu sorulara cevap bulacaklardır: Manevi danışmanlık ve rehberlik uygulaması, ilahiyat, psikoloji ve tıp gibi ilgili disiplinler tarafından ne kadar tanınmakta ve nasıl algılanm...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺