Ali Balcı

Ali Balcı öğretim üyesi ve yazar. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesinde tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde önce yüksek lisans eğitimini ardından doktorasını tamamlamıştır. Yazar hala Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır.Ali Balcı Kitapları
0 kişi
Dağılmanın eşiğinde bir İmparatorluk, neden Avrupa’nın büyük devletleri arasındaki savaşa dahil oldu? Devletin sonunu getiren savaşın kararını kimler, hangi koşullar altında aldı? Elinizdeki kitap, ge...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Türk Dş Politikası Yıllığı serisinin altıncı kitabına ulaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu, Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları tarafınd...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Örgütsel gelişme, çağa damgasını vuran inanılmaz değişmelere bir yanıt teşkil ettiğinden çok önemlidir. Teknolojik, iletişimsel, politik, bilimsel ve kurumsal boyutlardaki devrim niteliğindeki değişme...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yaşanan en önemli sıkıntılardan birisi bölüme yeni başlayan öğrencilerin anlayabileceği tarzda ve uluslararası ilişkiler disiplininin temel konularını ka...
%28 54,00 ₺ 38,88 ₺
0 kişi
Sorun çözme, karar verme, öğrenme ve araştırma; insan yasamının kaçınılmaz süreçleridir. Bu süreçler arasında büyük bir paralellik ve karşılıklı bağlılık vardır. İnsanın sorunlarını çözebilmesi, sağlı...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı. Bu doğrultuda yayınlanan “Türk Dış Politikası Yıllığı” bu s...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Örgütsel sosyalleşme hem bireyin doyumu, hem de örgütün etkililiği için vazgeçilmez bir kavramdır. Çünkü, insanın örgüte uyumu, üretkenliği, başarısı, kariyerinde başarılı olması, işten doyumu, başarı...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Türk dış politikasına ilişkin giriş niteliği taşıyan bir çalışmanın eksikliğini giderme kaygısının ürünüdür. Bu nedenle dış politikaya genel hatlarıyla değinen ve teorik/normatif tar...
%35 34,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Etkili okul, 1960’larda ABD’de doğup gelişen; eğitime dolayısıyla okula yapılan yatırımın haklılığını ortaya koymaya çalışan bir hareketin adıdır. Etkili okul, her tür ve yetenekten öğrencinin öğretil...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Mecaz (Metafor), sosyal gerçeğin, mecazi (metaforik) olarak aktarılması ya da yansıtılmasıdır. Buna "mecazi (Metaforik) anlatım" adı verilir. Bu anlatımda, benzetmeden yararlanarak sözcükleri gerçek a...
%10 20,83 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu çalışma Türkiyede 1960-1983 arası dönemi ele almaktadır ve devlet söylemini bütünüyle kat eden militarist dil çalışmanın temel meselesidir. Söz konusu dilin nasıl işlediği, hangi kurumları ürettiği...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Postkolonyalizm tıpkı Şarkiyatçılık gibi günümüzde olup bitenleri kavrayabilmek açısından önemli teorik çerçevelerden biri. Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Ranajit Guha, Dipesh Chakrabarty gi...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye'nin dış politikası üzerine yazılan kitapların belki en önemli zaafı, bir dönemi idealize edip, başka bütün dönemleri bunun getirdiği bir 'ideolojik bagaj'la birlikte ele almasıdır. Objektif bi...
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Stres çağdaş insanın yaşamının her zaman ve mekanında karşı karşıya kaldığı ve / veya karşılaşabileceği bir olgudur. Araştırmaya göre stres, insanın işten doyumunu, iş performansını, onun fizyolojik v...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanlar, kavram ve terimlerle düşünür, fikir yürütür, iletişim kurarlar. Pek tabii ki düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma gibi süreçlerin hayata geçirilmesi için de kavram ve terimlerde ortaklaşma...
%28 10,65 ₺ 7,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de askerin sivil siyaset karşısındaki ayrıcalıklı pozisyonu, 1960 darbesi ile başlamış ve 2000’lerin ilk on yılının sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu ayrıcalıklı pozisyonu...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Stres çağdaş insan yaşamının her zaman ve mekânında karşı karşıya kaldığı ve/veya karşılaşacağı bir olgudur. Bu olgu göz önünde bulundurularak kitapta, önce stresin tanımı, örgüt davranışındaki yeri,...
%8 7,41 ₺ 6,81 ₺