Ali Berat Alptekin

Ali Berat Alptekin, 1953 yılında Silifke'de dünyaya gelmiştir. Erzurum A. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Silifke lisesinde öğretmenlik yapmıştır.

1979 yılında mezun olduğu bölüme asistan olarak giren Ali Berat Alptekin, "Taşeli Platosu Masallarında Motif ve Tip Araştırması" teziyle 1982 yılında doktor olmuştur.

1985 yılında Fırat Üniversitesine geçmiş, Kazakistan'da Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde bir yıl süre ile ders vermiştir. Ali Berat Alptekin, çoğunlukla Halk Edebiyatı üzerine yaptığı araştırmaları ile tanınmaktadır.Ali Berat Alptekin Kitapları
0 kişi
Türküler, Anadolu insanının acı-tatlı her türlü duygusunu, umudunu, dünya görüşünü, inanış ve değer yargılarını konu alan ezgili söyleyişlerdir. Daha çok dörtlük esasına göre ve hece vezniyle söylenen...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
"Dinî, inandırıcı, kısa ve nesir şeklindeki halk anlatmaları" olarak tanımlayabileceğimiz efsaneleri, diğer halk anlatılarından [masal, fıkra, halk hikâyesi) dinî ve inandırıcı olma özellikleriyle kol...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
On sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Erzurum ilimizin Ilıca ilçesinin Tanbura köyünde dünyaya gelen Erzurumlu Emrah, gençlik yıllarında baba ocağından ayrılarak Trabzon'a gider. Oradan sonra sırasıy...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
1611-1682 tarihleri arasında yaşadığı söylenen ve hayatı boyunca Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu üç kıtayı gezip dolaşan Evliya Çelebi, gezginliği dışında; sporcu, tarihçi, sanat tarihçi, coğraf...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Halkın geleneğe bağlı maddi ve manevi kültürünü kendine özgü yöntemlerle derleyen ve bunu yine bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalına folklor denilmektedir. Nesilden nesile geçmesi, sözlü ve anon...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
İnsanların, zaman olur gönüllerinde fırtınalar kopar, bir şeyler söylemek isterler, fakat bir türlü dile getiremezler. Zaman olur o fırtınaları şiire dönüştürürler. Eğer dönüştürememişlerse o zaman on...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Taşeli Masalları, Mersin ilinin Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli ve Karaman ilinin Ermenek ilçeleri ve köylerinden yapılan derleme ve bu metinlerin bilimsel yöntemlerle incelen...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Yaklaşık 2.700.000 kilometre kare yüzölçüme, yirmi milyon nüfusa sahip olan Kazakistan, Türk kültürünün, Türk dilinin, Türk edebiyatının ortak şahsiyetlerini bünyesinde barındıran bir Türk ülkesidir....
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Attila ordularında ozan olarak karşımıza çıkan bugünkü saz şairlerimizin Anadolu’daki bilinebilen ilk temsilcisi Baykan’dır. Türk milleti Anadolu’da, 14. yüzyıldan günümüze kadar yüzlerce aşık yetişti...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Anonim halk edebiyatının ilk derleyicilerinden olan Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't- Türk adlı eserinden ninni karşılığı olarak ''balu balu'' veya ''bulu bulu'' diye okuyabileceğimiz kavramı kullanıl...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
Sarıkamış: Doksan Bin Şehidin YatağıSarıkamış harekâtı, gerek harekât öncesi yapılan hazırlıklar, gerek Türk savaşları arasındaki yeri, gerekse harekât sonrası yaşananlar açısından çok konuşuldu. Bu k...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Kıbrıs, Türkler için vazgeçilmeyecek bir değerdir.Rahmetli Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş her konuşmasında,  Yunan yayılmacılığını dile getirir, Girit'in nasıl kaybedildiğini büyük bir tarihçi edasıyla an...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Aşık edebiyatı araştırıcıları, Aşıklar Bayramı’nı Ziya Paşa’nın Amasya mutasarrıflığı sırasında yapılan panayıra saz şairlerini de davet etmesiyle başlatırlar. Bunu 1. Sivas Aşıklar Bayramı, Bayburt A...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Azerbaycan Aşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi- I (16- 18. Yüzyıllar)
%4 15,12 ₺ 14,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Anlatmaya dayanan türlerden biri olan halk hikayeleri, Türk dünyasının hemen hemen her tarafında bilinmektedir. Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye B...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
1991 yılına kadar Türkiye’nin dışında "Türk var." dediğimizde başta devlet büyüklerimiz olmak üzere hemen hemen herkes bu görüşe karşı çıkıyordu. Tıpkı Rusların yaptığı gibi; "Onlar Türk Değil; Kazak,...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Halk anlatmaları içerisinde halk hikayelerinin çok önemli bir yeri vardır. Kirmanşah Hikayesi, Doğu Anadolu Bölgesinde bilinmesine rağmen, ülkemizin diğer bölgelerinde ve Türk Dünyasında yeterince bil...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Sarıkamış: Doksan Bin Şehidin Yatağı. Sarıkamış harekâtı, gerek harekât öncesi yapılan hazırlıklar, gerek Türk savaşları arasındaki yeri, gerekse harekât sonrası yaşananlar açısından çok konuşuldu....
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Buhara'nın Şirini köyünde doğduğu ve Şermamat adındaki saksıcının çocuğu olduğu iddiasıyla Özbekistanlı olan Afandi...Ünlü astronomi bilgini Nasreddin Tusi ile karıştırıldıktan sonra Azerbaycanlılaştı...
%4 19,45 ₺ 18,67 ₺
Tükendi
0 kişi
1894 yılının güz aylarında Sivas ilinin, Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğan, ilk saz ve söz derslerini köyünde alan, başından iki evlilik geçen, ikisi vefat eden sekiz çocuk babası Aşık Veysel...
%4 15,12 ₺ 14,52 ₺