Ali Budak

Ali Budak 1 Temmuz 1959 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur.

Tercüman gazetesinde köşe yazarlığı ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Show TV'de Haber Müdürlüğü, Star TV'de Yurt Haberleri Müdürlüğü ve NTV'de Yurt Haberleri Editörlüğü vazifelerinde bulunmuştur. Akademik makalelerini Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat adıyla kitaplaştıran yazarın üç de şiir kitabı yayımlanmıştır. Yazar akademik hayatına Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı unvanıyla devam etmektedir. Ali Budak Kitapları
0 kişi
Osmanlı yöneticileri, 18. asrın başlarında, askerliğe, bilime ve tek­nolojiye dair yeniliklere yönelirken, farkında olmadan, hayatın her alanında ve sanatta Batılılaşmaya da kapı aralamışlardır. Böy...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nda, Fénelon’un Telemaque’ından sonra tercüme edilen ikinci Batılı roman Victor Hugo’nun Les Misérables’ıdır. Eser, Mağdûrîn Hikâyesi adıyla Türkçeye kazandırılmıştır. Mağdûrî...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Batılılaşma sürecimizi siyasal, sosyal ve kültürel boyutlarıyla incelerken, yakın tarihimize de yeni bakışlar atfediyor. 19. yüzyıl ortalarından itibaren hayatımıza girmeye başlayan kadın hareketleri...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Tabsıra, Akif Paşa’nın, Hariciye Nazırlığı’ndan azledilmesine sebep olan Churchill Vakası’nın aslını esasını ortaya koymak üzere kaleme aldığı ünlü eseridir. Eser, 2. Mahmud döneminin, hem iç siyaseti...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Edebî türler içinde, şiir, çok zaman “ben”den yola çıkar ve “ben”in etrafında dünyalar kurar. Hikâye ve romanların öznesiyse, daha çok “o” veya “onlar”dır. Hikâyeciler ve romancılar, şairlerin aksine,...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Uykularım birer yolculuktur benim; Önce hayallerim salınır parmak uçlarımdan, Ardından rüyalarım giyinir çıkar... Neden sonra bir telaş dönüş başlar, Geceye ışık vurunca avuçlarımdan.
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî ilk sivil bilim örgütlenmesi olan Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye tarafından 1862 yılında çıkarılmaya başlanan Mecmûa-i Fünûn, adı üstünde bir ‘fen’ler dergisidir ve henü...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Münif Efendi imzasıyla hicrî 1276 (1859) yılında yayımlanan Muhâverât-ı Hikemiyye, Batı dillerinden Türkçeye çevrilen ilk edebî ve felsefî eser unvanını taşımaktadır. Aydınlanma Çağı’nın öncü Fransız...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Münif Paşa, XIX. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş sayılı aydınlardan biridir. Batı’ya açılan iletişim kanallarının hemen hepsinde varlık göstermiş, yalnızca kendi döneminin değil sonrasının d...
%25 46,00 ₺ 34,50 ₺
0 kişi
Fuzuli, bilge bir şair olduğu kadar eleştirel bir kişiliğin de sahibidir. Beng ü Bade de gizli-açık göndermeleri ve zengin çağrışımlarıyla çok cepheli, çok katmanlı eleştirel bir metindir. Özellikle...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Edebiyat, sadece hayata ayna tutmak değil, aynı zamanda ona bir yön vermek çabasıdır. Şairler ve yazarlar, yaşantılarını kendi merceklerinden bin bir renkte yansıtırlarken; sezgileri, hayalleri, duyg...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Doğru yerde ve doğru zamanda yaşamak büyük şanstır. Ama daha önemlisi, bunun farkına varmak; yetenekle, bilgiyle, birikimle şansın uçuculuklarından kalıcı kazanımlara uzanabilmektir. Bâkî gibi ölümsüz...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Münif Paşa, XIX. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş sayılı aydınlardan biridir. Batı'ya açılan iletişim kanallarının hemen hepsinde varlık göstermiş, yalnızca kendi döneminin değil sonrasının d...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Edebiyat, sadece hayata ayna tutmak değil, aynı zamanda ona bir yön vermek çabasıdır. Şairler ve yazarlar, yaşantılarını kendi merceklerinden binbir renkte yansıtırlarken; sezgileri, hayalleri, duy...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺