Ali Bulaç

Ali Bulaç 1951 yılında Mardin’de dünyaya gelmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Hareket dergisinde bir süre çalıştı.

Ali Bulaç 1976 yılında Düşünce dergisini ve Düşüncesi yayınlarını kurmuştur. Bunun ardından farklı yayın ve dergileri de çıkartarak yönetti. Yazar Ali Bulaç Zaman Gazetesinin kurulmasında İstanbul teşkilatlandırmasını yapan isimdir. Gazete el değiştirince gazeteden ayrılmıştır. Bir süre sonra tekrar Zaman gazetesinde yazmaya başlamıştır.

Yeni Şafak, Milli Gazete gibi gazetelerde de yazmıştır. Yazar 1988 yılında İnsanın Özgürlük Arayışı isimli eserini çıkarmış bu eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülüne layık görülmüştür. Ali Bulaç aynı zamanda Mehtap TV ve Hilal TV kanallarında programlar yapmaktadır.

Çağdaş İslam dünyası düşünceleri ve sorunları alanında yaptığı araştırmalar ile bilinmektedir. Kaleme aldığı kitaplarda modern dünyada Müslüman olmanın getirdiği tavırlar üzerinde sıkça durmaktadır. Yazarın yayımlandığı Kuran Meali diğer Kuran çevirilerine göre sade bir dile sahip olduğu için öne çıkmıştır. Ali Bulaç Kitapları
0 kişi
İnsan, canlı hayat ve ekosis­tem, derin bir krizden geçiyor. Gezegenimizin geleceği, üzerinde yaşayan canlılarla birlikte büyük bir tehdit altında. Yeryüzünde bir "dünya cenneti" kurma vaadiyle ortaya...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana İran dendiğinde ilk akla gelen İslam ve devrim kelimeleri oluyor. 1979da iki yıl süren kanlı bir halk ayaklanmasından sonra devrim meydana geldi. Devrimin önderler...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Kitap Hakkında; Albert Camus, “Dünya anlamsız, insan saçmadır”; Jean-Paul Sartre, “İnsan beyhudedir” diyor. Michel Foucault ise insanın  ölümünü ilan ediyor. İnsan gerçekten mümkün değilse, onu kim b...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Özellikle Sovyet sisteminin çökmesinden sonra dünyamız yepyeni ve eskisinden hayli farklı bir kriz dönemine girdi. Öyle anlaşılıyor ki modern hayatın vaat ettiği yeryüzü cennetini kurma hayali şimdi ç...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
İslam düşünce tarihini meşgul eden hakikat arayışı ve hakikatin bilgisine ilişkin yol ve araçlarla ulaşılabileceğine ilişkin ortaya çıkan tartışmalar, bu kitabın genel çerçevesini oluşturuyor.İslam, h...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺
0 kişi
Kur’an Allah’tan sakınıp korkanlar, varlık âleminde Allah’tan başka hiçbir şeyden kaygı duymaya ve korkuya düşmeye yer olmadığına inanan takva ehli için bir hidayettir; sırat-ı müstakim’in haritasıdır...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Aydınlanmanın temel felsefi varsayımlarına göre şekillenmiş modern ve arkasından gelen postmodern dünyayı sürdürmek her zamankinden daha çok zorlaşmıştır. Ülkeler, sınıflar ve bölgeler arasında eşitsi...
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Türkiye'nin yaşadığı tecrübe hem İslam dünyası için önemli bir kaynak hem "Batı-dışı modernleşme" için yol gösterici bir zenginliktir.AK Parti, Milli Görüş geleneğinin kentte; Anadolu'da; beşeri deste...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
İslam düşünce tarihini meşgul eden hakikat arayışı ve hakikatin bilgisine ilişkin yol ve araçlarla ulaşılabileceğine ilişkin ortaya çıkan tartışmalar, bu kitabın genel çerçevesini oluşturuyor. İslam,...
%35 27,78 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
İslamın fanatizm ilişkilendirilmesi 1990lı yıllara özgü bir çaba olduğu görülür. Bunun pek inandırıcı bir imaj üretimi olmadığı anlaşılınca, fanatizm yerine fundamentalizm ikame edilmeye başlandı. Ent...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Allah ve Rasulü bir işe hükmettiği zaman, mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için artık kendiişlerinde seçim hakları yoktur. Kim Allaha ve Rasulune isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bi...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Ortadoğu dünyanın en istikrarsız ve aynı zamanda en sıcak bölgesidir. Geçmiş tarihe yön veren peygamberler ve kurulan büyük medeniyetler bugün savaşların ve geniş toplumsal çalkantıların yaşandığı Ort...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
İslam Düşüncesinde Din-Felsefe/Vahiy-Akıl İlişkisi’nde Ali Bulaç, İslam düşünce tarihinin ana araştırma konularından olan Hakikat arayışı ve Hakikat’in Bilgisi’ne nasıl ulaşılabileceğine ilişkin çıkan...
%30 31,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Aristo, "Kaza şeylerin özünü ortaya çıkarır," der. Postmodernizm, bir vazo gibi moderniteyi orta yere attı. Vazo kırıldı, parçalara ayrıldı ve ne olduğu ortaya çıktı. Postmodernizmin yegâne hayrı vazo...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
İslam modern dünya ile yüz yüze gelmiş bulunmaktadır. Hiç görmezlikten gelmektense, yüzleşmek iyidir. Müslümanların modern dünya karşısında nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiği hayati derecede ön...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Din ve Modernizm adlı kitabımızın son bölümünde Tarihin kırılma anında hepimizin yaşadığı bir tufan halidir. Çevrimin bu son diliminde Nuh'un Gemisi'ne binmekten başka çare yoktur demiş ve aynı yerde...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Aktüel dünyamızı büyük ölçüde meşgul eden çok sayıda siyasî, sosyal ve iktisadî meselenin 19. yüzyılda şekillenen tarih ve toplum felsefelerinden beslendiği görülür.Çok sayıda Müslüman müellif ve özel...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Göçün ve Kentin Siyaseti -MNPden SPye Milli Görüş Partileri- başlığı altında 1969da Prof. Necmettin Erbakan liderliğinde Milli Nizam Partisi (MNP)yle başlayıp, bir koluyla Saadet Partisi (SP)yle devam...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
"Allah şerik kabul etmez, devletin ise toplumsal gruplar sayısınca şeriki vardır. Meşru bir hedefe meşru yollardan gidilir.""Din-siyaset ilişkisi" modern zamanlarda her din mensubunun, özellikle Müslü...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺