Ali Cem BudakAli Cem Budak, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Karşılaştırmalı İcra ve İflas Kanunu, Medeni Usul Hukuku, Yeni Konkordato Hukuku olarak sayılabilir.

Ali Cem Budak kitapları; Adalet Yayınevi, Adalet Yayınevi - Ders Kitapları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Cem Budak tarafından yazılan son kitap "Yeni Konkordato Hukuku", Adalet Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Cem Budak Kitapları
0 kişi
Bu kanun kitabının sekizinci basısından sonra Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında (7155 sayılı) Kanun* ile İcra ve İflâs Kanunu’nda UYAP ü...
%8 43,00 ₺ 39,56 ₺
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
In the years of 2000-2004, I was teaching “Business Law” courses in the College of Administrative Sciences and Economics (CASE) of Koç University in Istanbul. Traditionally undergraduate Business (Com...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ileBu kitabın geçen yılın Eylül ayında yayımlanan onbirinci basısından beri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Bu kitabın 8. basısından beri HMK’nun 20. maddesinin 1. fıkrasında yer alan (kanun yoluna başvuru süresinin kesin olarak verilen kararlarda kararın verildiği tarihten itibaren başlayacağını öngören) b...
%8 44,44 ₺ 40,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabımızın birinci baskısı kısa sürede tükenmiş ve uygulamada birçok avukat ve hakim kitabı bulamadığından yakındığı için, ikinci baskının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak, bu arada 28/02/2018 ka...
%8 180,00 ₺ 165,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Asır değişti. Doktora babam -“toprağı bol olsun” demeyeceğim- rahmetli Volkmar Gessner, bildiğimiz bir hususu bir defa daha yazılı kaynaklara bakarak teyit etmek ihtiyacını duyduğunda, Almanca “Buchgl...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Asır değişti. Doktora babam -“toprağı bol olsun” demeyeceğim- rahmetli Volkmar Gessner, bildiğimiz bir hususu bir defa daha yazılı kaynaklara bakarak teyit etmek ihtiyacını duyduğunda, Almanca “Buchgl...
%8 75,00 ₺ 69,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Asır değişti. Doktora babam -“toprağı bol olsun” demeyeceğim- rahmetli Volkmar Gessner, bildiğimiz bir hususu bir defa daha yazılı kaynaklara bakarak teyit etmek ihtiyacını duyduğunda, Almanca “Buchgl...
%10 59,00 ₺ 53,10 ₺
Tükendi
0 kişi
7101 sayılı Kanun ile yapılan konkordato değişikliklerini içerir. Bu kanun kitabının yedinci basısından sonra İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (7101 sayılı) Kanun...
%8 27,78 ₺ 25,56 ₺
Tükendi
%8 41,67 ₺ 38,33 ₺
Tükendi
0 kişi
7101 sayılı Kanun ile yapılan konkordato değişikliklerini içerir. Bu kanun kitabının yedinci basısından sonra İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (7101 sayılı) Kanun...
%8 27,78 ₺ 25,56 ₺
Tükendi
0 kişi
7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflas Kanunu m. 285 – 309 Şerhi Yabancı ülkelerde yatırım yapmak isteyen iş çevrelerine yönelik olan Dünya Bankası İş Ortamı Raporları (Doing Business), 2003 yılın...
%8 145,00 ₺ 133,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kanun kitabının sekizinci basısından sonra Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında (7155 sayılı) Kanun* ile İcra ve İflâs Kanunu’nda UYAP ü...
%8 43,00 ₺ 39,56 ₺