Ali DemirciAli Demirci, Akademik, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Adım Adım Badminton, Atletizm Öğretimi, Atletizm Öğretimi , Atletizm Öğretimi Atlamalar, Atletizm Öğretimi Koşular, Atletizm Öğretimi: Atmalar olarak sayılabilir.

Ali Demirci kitapları; Değişim Yayınları - Ders Kitapları, Nobel Akademik Yayıncılık, Nobel Yayın Dağıtım, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Sokak Kitapları Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Demirci tarafından yazılan son kitap "Atletizm Öğretimi ", Nobel Yayın Dağıtım tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Demirci Kitapları
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
%12 35,19 ₺ 30,97 ₺
Tükendi
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
“Atletizm Öğretimi” adı altında yayımlanan bu kitap, atletizm öğretimi yapan meslektaşlarıma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine ve her kademedeki atletizm öğreticilerine yardımcı bir kay...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma içinde yer alan beden eğitimi ve spor etkinlikleri yapılandırmacı yaklaşım göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımla ele alınan beden eğitimi ve spor etkinlik...
%8 18,52 ₺ 17,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Coğrafya eğitiminin değişen sosyal ve bilimsel bağlamdaki yeri ve önemi, coğrafya eğitiminde çeşitli kavram ve araçlar, öğretim yöntem ve teknikleri, yeni program yaklaşımı, coğrafi beceriler, teknolo...
%10 20,37 ₺ 18,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Badminton, akla, çabukluğa, hareketliliğe, reaksiyona, estetiğe, koordinasyona ve ani karar vermeye dayalı olarak gerçekleştirilen olimpik bir spor dalıdır. Karşılıklı iki kişi ya da ikişer kişi taraf...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
%8 16,67 ₺ 15,34 ₺
Tükendi
%8 24,07 ₺ 22,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta; atletizmin atma dallarından disk atma, gülle atma, cirit atma ve çekiç atma konuları işlenmiştir. Her branşın tarihsel gelişimi, atma yerleri, kullanılan araçlar ve ölçüleri, atma teknikleri,...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma ile, atletizmin üç dalı olan koşular, atlamalar ve atmalar tek bir kitapta toplanmıştır. Koşular bölümünde; hızın tanımından başlanarak her bir koşu dalı, tarihsel gelişimleri, analizleri ı...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺