Ali DemirciAli Demirci, Akademik, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Adım Adım Badminton, Atletizm Öğretimi, Atletizm Öğretimi , Atletizm Öğretimi Atlamalar, Atletizm Öğretimi Koşular, Atletizm Öğretimi: Atmalar olarak sayılabilir.

Ali Demirci kitapları; Değişim Yayınları - Ders Kitapları, Nobel Akademik Yayıncılık, Nobel Yayın Dağıtım, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Sokak Kitapları Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Demirci tarafından yazılan son kitap "Atletizm Öğretimi ", Nobel Yayın Dağıtım tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Demirci Kitapları
0 kişi
“Atletizm Öğretimi” adı altında yayımlanan bu kitap, atletizm öğretimi yapan meslektaşlarıma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine ve her kademedeki atletizm öğreticilerine yardımcı bir kay...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
0 kişi
Coğrafya öğretiminin yeni programda da belirtilen hedeflerine ulaşabilmesi ancak, neyi, neden ve nasıl yaptığını bilen, gerekli bilgi, beceri ve araç–gereçlerle donatılmış öğretim kadroları ile mümkün...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
“Atletizm Öğretimi” adı altında yayımlanan bu kitap, atletizm öğretimi yapan meslektaşlarıma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine ve her kademedeki atletizm öğreticilerine yardımcı bir kay...
%8 42,00 ₺ 38,64 ₺
0 kişi
“Esas fakirlik… Her yerde olan fakirlik, açlık ya da açıklık değildir. Fakirlik para ve altına sahip olamama da değildir. Fakirlik, sahafta satılmamış bir kitabın üzerindeki tozdur. Fakirlik, kâğıt im...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Beden eğitimi, genel eğitimin bütünleyici bir parçasıdır. Eğitimsel programın bir parçası olan beden eğitimi genel eğitimin amaçlarına katkıda bulunmaktadır. Beden eğitimi derslerinde sunulan fiziksel...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Bu çalışma içinde yer alan beden eğitimi ve spor etkinlikleri yapılandırmacı yaklaşım göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımla ele alınan beden eğitimi ve spor etkinlik...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Bu kitap, çocuğun eğitiminden sorumlu ilgili kademede görevli her öğretmene, öğretmen adaylarına yardımcı kaynak olarak yararlı olabilecek bir çalışmadır.
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Raket sporları, bütün dünyada hızla gelişen ve her yaş ve cinsten insanın oynamak için zaman ayırmak istediği spor etkinlikleri olarak görülmektedir. Olaya bu yönüyle bakıldığında; raket sporlarının h...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
Benimle Oyna (12)Çocuğuma kitaplarla öğretmeye çalıştım,Bana sadece bulmaca kitapları getirdi.Çocuğuma sözcüklerle öğretmeye çalıştım,Hepsini sildi geçti, duymazdan geldi.Umutsuzlukla döndüm;“Bu çocuğ...
%8 54,00 ₺ 49,68 ₺
Tükendi
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Coğrafya eğitiminin değişen sosyal ve bilimsel bağlamdaki yeri ve önemi, coğrafya eğitiminde çeşitli kavram ve araçlar, öğretim yöntem ve teknikleri, yeni program yaklaşımı, coğrafi beceriler, teknolo...
%10 20,37 ₺ 18,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Badminton, akla, çabukluğa, hareketliliğe, reaksiyona, estetiğe, koordinasyona ve ani karar vermeye dayalı olarak gerçekleştirilen olimpik bir spor dalıdır. Karşılıklı iki kişi ya da ikişer kişi taraf...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
%8 18,00 ₺ 16,56 ₺
Tükendi
%8 24,07 ₺ 22,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta; atletizmin atma dallarından disk atma, gülle atma, cirit atma ve çekiç atma konuları işlenmiştir. Her branşın tarihsel gelişimi, atma yerleri, kullanılan araçlar ve ölçüleri, atma teknikleri,...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Beden eğitimi ve spor öğretiminde, öğretme-öğrenme sürecinin temel yapı taşlarından biri de araç-gereç ve materyallerdir. Araç-gereç ve materyaller öğretme-öğrenme sürecini desteklemek, öğrenmeyi daha...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma ile, atletizmin üç dalı olan koşular, atlamalar ve atmalar tek bir kitapta toplanmıştır. Koşular bölümünde; hızın tanımından başlanarak her bir koşu dalı, tarihsel gelişimleri, analizleri ı...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺