Ali DurusoyAli Durusoy, Akademik, Din, Din & Mitoloji kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Örnek Çeviri Metinlerle Mantığa Giriş, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri, İslam Felsefesi El Kitabı, İslam Felsefesi Tarihi 2 olarak sayılabilir.

Ali Durusoy kitapları; Grafiker Yayınları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Durusoy tarafından yazılan son kitap "İslam Felsefesi Tarihi 2", Grafiker Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Durusoy Kitapları
0 kişi
Ortaçağ felsefesinin zirve ismi İbn Sina deliştirdiği "nefis" kuramında insanı iki boyutu açısından kavramaya çalışır. Metafizik açısından nefs, semavi bir ilkeden gelip insan bedenine ilişerek ona "b...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
1 kişi
Bilim, felsefe ve aklî düşüncedeki gelişmenin –Gazâli sonrası için- sonucu ve alameti olarak İslâm dünyası, uygarlık tarihine iki önemli medeniyeti “hediye” etmiştir: Endülüs Medeniyeti ve Selçuklu/Os...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
1 kişi
Fikir tarihi içerisinde önemli bir tefekkür sahası olan İslam Felsefesi, özgün bir düşünce sistemi/sistematiğidir. Onun özgünlüğü, vahiy ve aşkın alandan beslenmesinin yanında, kendi içerisinde eleşti...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İnsanın değişmez doğasını oluşturan ‘bilmek’ ne demektir? Bu sorunun yanıtı, insanın bizzat ‘bilmesini’ düşünme konusu yaparak çözümlemekle mümkündür. İlkçağlardan bu yana birçok düşünür bu soru ile...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
%30 27,78 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
%30 27,78 ₺ 19,44 ₺