Ali Ekrem Bolayır

Ali Ekrem Bolayır Kimdir?

2 Ağustos 1867 yılında İstanbul'da doğan Ali Ekrem Bolayır Namık Kemal'in oğludur. Babası Namık Kemal mutasarrıf olarak Rodos ve Sakız adalarındaki Ali Ekrem burada özel dersler almıştır. Sultan II Abdülhamid döneminde mabeyn katibi olarak görev yapmıştır. 18 yıl sonra ise Kudüs Mutasarrıfı olmuştur. 

Darülfünun ve Maltepe Askeri lisesi ve Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 27 Ağustos 1937 yılında 70 yaşındayken vefat etmiştir. 

Ali Ekrem Bolayır Edebi Yönü

Ali Ekrem Bolayır servet-i Fünun devrinin şairlerindendir. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başlamıştır. İlk şiirlerini Maarif ve Malümat gibi dergilerde yayınlattı. 1896 yılında ise Servet-i Fünun topluluğa dahil oldu. 

Dergide Yunan harbi için çıkardığı özel sayısında Vasiyet isimli şiiri ile popüler oldu. Tevfik Fikret bir yazısını değiştirince kızdı ve topluluktan ayrıldı. Halkın hayatını halka anlatma realist şiir yazma amacı içindeydi. Üslubu ile Mehmet Akif'e rehberlik etmiş şairlerdendir. 

Milli mücadele Çanakkale ve İstiklal Savaşı yıllarında milli kahramanlık üzerine şiirler yazmıştır. Şiir dışında tiyatro ve çocuk edebiyatı alanlarında da eserleri vardır. Ali Ekrem Bolayır Kitapları
0 kişi
Ali Ekrem, Edebiyyât-ı Cedîde’nin uyumsuz şairi... Ne ilgileri ve zevkleri, ne de edebiyat anlayışı diğerlerine benzer... Herkesin içtiği sudan içmeyi reddettiği için, hep yalnızdır ve bu kaderi eserl...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Ali Ekrem Balayır... Özel hayatında Nâmık Kemal’in oğlu, Edebiyyât-ı Cedîde’nin "A. Nâdir"i, Celîle Hanım’ın eşi, Selmâ, Mâsûme, Berâat ve Cezmi’nin babası... Resmî hayatında ise Sultan Abdülhamîd’in...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
“Metin Şerhine Giriş”, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi'nde “Metinler Şerhi” dersi hocası Ali Ekrem Bolayır (1867-1937) tarafından kaleme alınmış ve kendi döneminde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ali E...
%26 28,00 ₺ 20,72 ₺
Tükendi
0 kişi
"Vatan şairi" Namık Kemal'in oğlu, Servetifünun şairi Ali Ekrem Bolayır'dan, "oğlum" dediği,Cumhuriyet devri yazarı, Paris görmüş, Charles Baudelaire hayranı, döneminin yenilikçi genç şairi Suut Kemal...
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Çocuklar için yazılan her şeyin apayrı bir güçlüğü vardır. Hele de şiirse... Ali Ekrem Bolayır'ın Şiir Demeti, bu zorluğu aşmış şiirlerden oluşuyor. Çocuklarımıza hayatları boyunca gerekli olan değerl...
%30 0,46 ₺ 0,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada Ali Ekrem'in ilk tiyatro eseri Bâri'a, Latin harflerine aktarılmıştır. Dört sahneden oluşan bu oyunda kıskançlık neticesinde, trajik sonla noktalanan bir aşkın öyküsü konu edilmiştir. Çal...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺