Ali Fikret Aydın



Ali Fikret Aydın, Akademik, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hizmet Pazarlaması - Stratejik Bir Yaklaşımla, Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim olarak sayılabilir.

Ali Fikret Aydın kitapları; Efil Yayınevi, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Fikret Aydın tarafından yazılan son kitap "Hizmet Pazarlaması - Stratejik Bir Yaklaşımla", Efil Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Fikret Aydın Kitapları
0 kişi
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen, içeriği ve kullanıcı oranları gün geçtikçe artan yeni medyanın, değişen ve gelişen yapısıyla iletişim...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Hizmet pazarlaması dersi veren akademisyenlerin ders anlatımlarındaki zenginleştirici tecrübelerini birleştirerek ortaya çıkarılan bu kitapla literatüre hem katkı sağlanmak amaçlanmış hem de farklı ba...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
İçerisinde yaşadığı dünyayı tarif, tanzim ve tasnif etme gayesi asırlardır devam eden insanoğlu, bu uğurda yaşadığı büyük kayıplara rağmen varoluşsal hedefinden asla vazgeçmemiş, kendi 'meşru' iktidar...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺