Ali Fuat CebesoyAli Fuat Cebesoy, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bilinmeyen Hatıralar, Milli Mücadele Hatıraları, Moskova Hatıraları, Siyasi Hatıralar, Siyasi Hatıralar Cilt 1 - 2, Sınıf Arkadaşım Atatürk olarak sayılabilir.

Ali Fuat Cebesoy kitapları; İnkılap Kitabevi, Temel Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Fuat Cebesoy tarafından yazılan son kitap "Siyasi Hatıralar", Temel Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Fuat Cebesoy Kitapları
0 kişi
• Ankara ve Moskova’ daki Türk komünistleri…• Mustafa Suphi Olayı ve perde arkasında kalanlar…• Bakü Şark Milletleri Kurultayı ve Batum Kongresi…• Bolşevizmin yeni çarları: Lenin, Troçki ve Çiçerin…•...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Anılarını hayatta iken yazıp ilk baskılarını görme mutluluğuna eren Ali Fuat Paşa, ömrünün son yıllarında kaleme aldığı bu küçük eserinde Selanikli Mustafa ile Salacaklı Ali Fuat’ın Harbiye sıralarınd...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Mustafa Kemal’i altmış yıl önce bir cuma akşamı tanımıştım. Harp Okulu’nda ve Harp Akademesi’nde sınıf arkadaşımdı. 1905 yılı başlarında birer Kurmay Yüzbaşı olarak şanlı Türk Ordu’suna katıldık. Önce...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Öyle sanıyorum ki, mesela tarih bir Mustafa Kemal yaratmasaydı ve ufuktan bir önder beklenseydi, bu önder herhalde Ali Fuat Paşa olabilirdi. Kaldı ki, Anadolu için ilk isyan bayrağını açan da odur… Şe...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ali Fuat Cebesoy'un sağlığında yayınlanmamış anıları... Çerkez Ethem'in bilinmeyen üç mektubu... Çerkez Ethem olayı biraz daha aydınlanıyor... Garp Cephesi kumandanlığından Moskova Büyükelçiliğine.....
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
0 kişi
• Ankara ve Moskova’ daki Türk komünistleri…• Mustafa Suphi Olayı ve perde arkasında kalanlar…• Bakü Şark Milletleri Kurultayı ve Batum Kongresi…• Bolşevizmin yeni çarları: Lenin, Troçki ve Çiçerin…•...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Moskova Büyükelçiliğinden TBMM'ne... Büyük Taarruz'un ayak sesleri... İlk Mecliste İkinci Grup muhalefeti... Mudanya Konferansı... Saltanat nasıl kaldırıldı?... Vahdettin'in firarı ve Abdülmecid'in Ha...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺