Ali GülerAli Güler, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları, Biyografi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Akılcı İslam'ın Aydınlık Yolu, Anadolu'da Bir Nefes Hacı Bayram-ı Veli, Askeri Öğrenci Mustafa Kemal'in Notları, Asyanın Efendileri, Atatürk ve Beytülmal, Atatürk ve Cumhuriyet’i Anlamak olarak sayılabilir.

Ali Güler kitapları; Atatürk Araştırma Merkezi, Berikan Yayınları, Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Düşün Yayıncılık, Halk Kitabevi, Kronik Kitap, Ocak Yayınları, Sarkaç Yayınları, Truva Yayınları, Yeditepe Yayınevi, Yeryüzü Yayınevi, Yılmaz Basım aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Güler tarafından yazılan son kitap "Atatürk ve Kadın Hakları - Nutuk'tan Dersler", Halk Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Güler Kitapları
%37 25,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihinde eğitim sorunu hep birinci planda bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Biçimi değişmekle birlikte hiç bir dönemde, çocuklarda ve gençlerde eğitimin olabilirliğini yadsımak söz konusu o...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İçinde bulunduğumuz 2013 yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 75., on beş sene Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinde bekletilen naşının Anıtkabir'e bir devlet töreniyle nakledil...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
“Atatürk ve Din”, “Atatürk ve İslam” konusu toplumumuzda öteden beri hem merak konusu olmuş, hem de bazı kesimler tarafından Atatürk’ü yıpratmanın bir aracı olarak kullanılagelmiştir. Gerçek nedir? A...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kurucu kadrosu içinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay, İsmet İnönü gibi dönemin siyasi ve askeri şahsiyetleri O...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
Bu kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Büyük Nutuk”u üzerine yaptığımız bir dizi çalışmanın sonuncusudur. Önce, Nutuk hakkında bilinmeyenleri bir kitap halinde sizlere sunduk. Ardından “Çocuklarımıza” ve...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Atatürk’ün memleketi, soyu ve geçmişi hakkında yayınlanmış birçok eser ve ortaya atılmış birçok  iddia vardır. Özellikle iddiaların çoğunluğu bilgi ve belgeye dayanmayan, ilmi geçerliliği olmayan iddi...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
16 Kitaplık Yeryüzü Öğretmen Dizimizin her eğitimcinin kitaplığında yer alacağına İnanıyoruz! Çünkü; Öğrenmeyi öğretmek, Bilgiyi Hayata geçirmek ve Ortak çabayı Üretime dönüştürmek yolunda, Öğret...
%28 370,37 ₺ 266,67 ₺
0 kişi
Günümüz Türkiye’sinde hastalıklı bir tarih anlayışı ile pek çok şey çarpıtılmaktadır. Cumhuriyet ve esasları ile onu kuran iradeyi temsil eden, kurucu kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk de bu hastalık...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Bir devlet adamı olarak Atatürk’ün para ve mal ile olan ilişkileri O’nu anlamamız açısından çok önemlidir. Hem “insan Atatürk’ü” hem de “devlet adamı Atatürk’ü” bu şekilde daha iyi tanımamız mümkün ol...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
“Asyanın Efendileri” isimli bu eser, birbirini kronolojik olarak takip edecek olan 4 ciltlik “Türk'ün Tarihi” projesinin ilk cildini oluşturmaktadır. Bilinen tarihimizin ilk devirlerinden başlayarak...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
“Kartalın Pençesinde” isimli bu eser, birbirini kronolojik olarak takip edecek olan 4 ciltlik “Türk'ün Tarihiİ” projesinin ikinci cildini oluşturmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabul ederek yeni bir...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
“Hilalin Gölgesinde” isimli bu eser, birbirini kronolojik olarak takip eden olan 4 ciltlik “Türk'ün Tarihi” projesinin üçüncü cildini oluşturmaktadır. Bu eserde Osmanlı Devleti ve dönemi anlatılmakta...
%30 27,78 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
“Cumhuriyetin Faziletinde” isimli bu eser, birbirini kronolojik olarak takip eden 4 ciltlik “Türk'ün Tarihi” projesinin son cildini oluşturmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonunda tarih sahnesinden çek...
%30 27,78 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
 “Özü sözü bir, sözüne sadık, yardımsever, vatansever, imanlı, inançlı” ve daha birçok değerle O’nu anlatabiliriz. Fakat bize göre Mehmet Akif Ersoy’u en iyi anlatacak kavram “namuslu bir adam” kavram...
%30 27,78 ₺ 19,45 ₺
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
0 kişi
Haçlı Seferleri bize Kudüs üzerinden “Isgal ve Fetih” kavramlarını çok net okumamızı saglıyor. 15 Temmuz 1099’da Haçlı komutanlar Godfery ve Tankret Kudüs’ü isgal ettiklerinde, kan ve cesetlerle tıka...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Nutuk, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine ve insanlığa en büyük armağanlarından biridir. 36.5 saatlik bir uzun konuşmaya kaynaklık etmiştir. Sadece geçmişi, devletimizi...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
/ 3