Ali Haydar Avcı

Ali Haydar Avcı 1961 yılında Ankara Kalecik'te dünyaya gelmiştir. 1977 yılından itibaren Almanya'da yaşamakta ve serbest araştırmacı-yazar olarak çalışmaktadır. Alevilik, Bektaşilik, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Ali Haydar Avcı Kitapları
0 kişi
Pir Sultan Abdal gerçeğini doğru anlamak için süreçle buna dönemin koşulları da denilebilir doğru ilişkilendirmek gerek. Bu yaklaşım, olayların çok yönlü derinlemesine çözümlenmesi anlamına gelir. Bun...
%4 28,50 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
Talana dayalı yapılanan sistemler sorguya, aykırılığa ve itiraza asla tahammül edemezler. Osmanlı zihin dünyasının algısına göre Börklüce - Bedreddin eylemi Osmanlı sistemi için son derece tehlikeli b...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
"Kel Mehmet faikir bir zeybekti.Genç yaşında dağa çıkmış daha sonra bir ihtilalin lideri olmuştur.İhtilal diyorum daha doğrusu ben demiyorum da ona ait vesikalar Kel Mehmed'in liderlik ettiği Aydın ay...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Kitapta, Hacı Bektaş Veli’nin torunlarından Kalender Çelebi’nin Osmanlıya başkaldırısı ve Nurhak Dağlarındaki Başsaz Yaylasındaki katli, Balım Sultan, Osmanlı, Şah İsmail, Pir Sultan Abdal, Kalender Ç...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Çokça sözü edilen, fakat yeterince irdelenmediği görülen “Abdalan-ı Rum” olayını anlayabilmek için toplumsal dönüşümün tarihsel boyutlarını irdelemenin gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Bu aynı zaman...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
İnsanlığın ayakları üzerine dikilişinden bu yana direniş ve başkaldırı da varolmuştur. Bu durumun insanın temel yapısal özelliklerinden biri haline geldiği de söylenebilir. Aslında insanın ayakları üz...
%4 24,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
“Değerli halkbilimi araştırmacısı A. Haydar Avcı'yı ilkin “Köroğlu Ayaklanması” adlı çalışması ile tanıdık. Onun ardından daha olgun bir eserle çıktı karşımıza: “Zeybeklik ve Zeybekler”. Özellikle bu...
%15 110,00 ₺ 93,50 ₺
0 kişi
Her canlı varlık kendi doğasında yaşar. Konargöçer toplumlarda bu olgu “ot kökün üstünde biter” biçiminde tanımlanır. Toplumsal varlıklarda kendi doğasında, kendi koşullarında vardır. Konargöçer ve ye...
%15 26,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Alevi tarihi acı ve kıyımla yoğrulmuş çileli bir tarihtir. Nesnel bir duruşla bu tarihin neresine bakılırsa bakılsın, yaşanan acılar karşısında insan olanın yüreği burkulmakta ve insanın nasıl dayanık...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Atçalı Kel Mehmet İsyanıAydın İhtilali(1829-1830)Barış Kitap
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Şeyh Bedreddin Börklüce EylemiBarış Kitap
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺