Ali MebrukAli Mebruk, Din & Mitoloji, Din Felsefesi, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kur'an Yazıları, Nübüvvet olarak sayılabilir.

Ali Mebruk kitapları; Mana Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Mebruk tarafından yazılan son kitap "Nübüvvet", Mana Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Mebruk Kitapları
0 kişi
Bu kitapta mesele bazılarının salt kötü niyetle ve kasıtlı olarak dillerine dolayacaklarının aksine, en nihayetinde dini insanların hayatından çıkarmakla ilgili değildir. Aksine burada mesele bizzat d...
%23 33,00 ₺ 25,41 ₺
0 kişi
Bu kitap nübüvvet konusunu, İslam kelam disiplininde ortaya konulduğu haliyle ve bu disiplinin temel epistemolojik sistemleri olan Şîa, Mu’tezile ve Eş’arîlik doktrinleri üzerinden ele almaktadır. Gir...
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺