Ali Narçın

Ali Narçın Tarihçi araştırmacı yazardır. Romen Şair Mihail Eminescu üzerine yaptığı çeviri ve yazı çalışmaları ile tanınmıştır. yazarın gerçek ilgi alanı hakkında bir çok kitap çıkardığı antik uygarlıklardır.

Antik Mısır, İnka, Sümer, Babil, Maya gibi bir çok uygarlık hakkında yaptığı bir takım araştırmaları ile ses getirmiştir. Mitoloji, kültür tarihi ve dinler tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ise hala devam etmektedir. Ali Narçın Kitapları
0 kişi
Dünyayı ilgilendiren yeni buluşların çok gerilerinden gelen uygarlık yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini ele alan dönemin yazmanları ilginç izler bırakarak geleceğe yönelik bilgilendirme yolunu dene...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Tarihsel belgeler eski uygarlıklarda yaşamın hareketliliğini sağlayan insanların savaşlar ve açlıklar yüzünden son derece sıkıntılı günler geçirmiş olabileceklerini belirtiyorlar. İnsanların kendi ara...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Aklın sınırlarını zorlayan“ insan kurban etme” geleneği, kabile halklarının geleneksel yaşam biçiminde yer almış bir davranıştı. Onlar çok özgürce kendilerini, çocuklarını, eşlerini kozmik güç olarak...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kendilerini” Güneşin Çocukları” şeklinde ifade eden İnka halkı dinsel törenlerini Astronomiyle birlikte bütünleştirmişlerdi. Harran bölgesinde çok tanrılı modanın geleneksel devamı İnka yerlileri aras...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
1934 yılında Albay James Churchward’ın Tibetli rahip Rihi’nin yardımıyla gün yüzüne çıkarmış oldukları 16 bin yıllık “Naa-kal” tabletlerinin transkripsiyonuyla ortaya onemli tarihsel ve dinsel konular...
%20 47,00 ₺ 37,60 ₺
0 kişi
1934 yılında Albay James Churchward’ın Tibetli rahip Rihi’nin yardımıyla gün yüzüne çıkarmış oldukları 16 bin yıllık “Naa-kal” tabletlerinin transkripsiyonuyla ortaya onemli tarihsel ve dinsel konular...
%20 47,00 ₺ 37,60 ₺
0 kişi
Eski antik Mısır tarihi hala dünya insanlarının ilgisini çekmektedir. O dönemde yaşayanların gelenekleri, inançları, krallık dönemleri, ölü gömme törenleri tartışmalara neden olmuş ve bölgede bulunan...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Yahudi inancının Nil deltasında yayılmasından çok sonraları Mısır’da devasa bir görünüm sergileyen tapınak ve piramit duvarlarına işlenmiş metinlerin bir araya getirilmesiyle “Günle gelecek olanın (Öl...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
İnsan düşünün ötesinde bir güç olarak tanımlanan “mitoloji” sözcüğü görüldüğü ve sesli söylendiği zaman içinde inanılmaz gizliliklerin olduğu, ateşlerin konuştuğu, bulutların göklerde yüzdüğü, yıldızl...
%20 41,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Gökkuşağı adını verdikleri renkli bir yılanı kutsal yapan Aborjin yerlileri, sözlü geleneklerinde dilden dile aktardıkları “yılan ile kurbağa”nın öyküsüyle denizlerin, göllerin ve nehirlerin Yaratıldı...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Akkad kralı Naram-sin'in bölgede korktuğu iki halk vardı. Bunlardan biri Gutiler diğeri de Lululardı(Lulubeker). Zagros dağları eteklerinde yaşayan bu savaşçı halk M.Ö.2154 tarihinde Akkad krallığını...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Günümüzde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında kent krallıkların sadece adlarını hatırlayabiliyoruz. O insanlar savaşlar nedeniyle belli bir arşiv tutmamış ve sadece inançları gereği insanların tanrılara...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Tarihsel özelliğiyle stratejik bir noktada bulunan Anadolu, çoğu uygarlıkların kilit noktası olmuştur. Bu özelliğine bakıldığında bölgede ilk yerleşmeler, önceleri Anadolu’da kurulmuştur. Çatalhöyük,...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Hitit devletinin Doğu bölgesinde etkili bir krallık olan Hurriler, Mitannilerle birleşerek güçlü bir krallık haline gelerek bölgedeki diğer krallıkları tehdit etmeye başlamışlardı. Mezopotamya dinsel...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Savaşçı bir halk olarak tarih sahnesinde yer alan Medler hakkında çok sayıda belgelerin olduğu ve bu belgelerde Medlerin krallıkları sırasında Perslerle işbirliğine girerek Birleşik bir Kralllık halin...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Medlerin krallığı Ahamenidlere(Ahameniş) verdiği bir dönemde krallığın büyümesi adına yeni hesaplar ve yeni stratejiler de beraberinde gündeme alınmıştı. Bir dizi saray içi entrikalardan sonra İran bö...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Güney Amerika'da yaşayan İnkalar göç halindeyken, konaklayıp kabilenin yaşayacağı yeri tespit etmek için önderleri gökyüzüne bir ok fırlatır. Okun yere geri dönüp düşeceği bölgede konaklayarak uzun sü...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Fenikelilerin, Eski Yunanlıların, Foçalıların(Ege Bölgesi) ticaret yapmak amacıyla İtalya'nın deniz sahillerinde koloni kurmak istedikleri dönemlerde Etrüskler adı verilen bir halk yaşıyordu. İlginç b...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Tarih sahnesinde ortaya çıkan Kimmerler,İskitlerle(Sakalar) birleşerek Urartu krallığını çok zayıflatmışlardı. Farklı görüşlerin hedefinde olan Kimmerlerin savaşçı ve göçebe bir kabile oldukları ortak...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Babil kenti tarihinde birçok Hanedanlık tarafından yönetilmiş ve her hanedanlık bu kentte çeşitli izler bırakmışlardı. Bu nedenle Babil tarihi incelenirken çok farklı kültür evreleriyle karşılaşmak mü...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺