Ali Öztürk

Ali Öztürk 20 Mart 1954 tarihinde Konya Taşpınar'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Zonguldak Ulus ve Kastamonu Bozkurt'a Hakim olarak atandıktan sonra sırasıyla, İslahiye Ceza Hakimliği, Merzifon Hakimliği, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, Manisa Hakimliği ve Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Ali Öztürk Kitapları
0 kişi
Müziğin doğasında yer alan dinamikler günümüz eğitim yaklaşımlarının ortak özelliklerini oluşturur. Bu faktörler; en basit anlatımıyla ölçüsel yapı içerisinde var olan ritim, tempo ve vurgudur.Müzik b...
%8 23,00 ₺ 21,16 ₺
0 kişi
İslâmiyet’in kabulünden Tanzimat’a kadar gelen uzun asırlar boyunca oluşan Türk edebiyatının genel karakteri dini yönünün ağırlıklı olmasıdır. Zaten bu uzun dönem edebiyatımıza "İslâmî Dönem Türk Edeb...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Geçtiğimizi yüzyılda, dünya nüfusunda yaşanan hızlı artış, üretimin artmasına; üretimin artması da ekonomilerin büyümesine ve ihtiyaçların değişip çeşitlenmesine neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler, ilg...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
Tarih kelimesi İngilizce de History, O’nun hikâyesi anlamındadır. Yaşanılanlar, savaşlar, olaylar anlatılır. Milletleri var eden ve anlamlı kılan biraz da geçmişleridir. Bu geçmiş olaylar günümüze na...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Modern dünya görüşü, Batı’nın üstünlüğünü nesnel koşullardan yukarıya taşıyarak ona felsefi ve bilimsel bir meşruluk kazandırmıştır. Böylece Batı diğer uygarlıklarla girdiği ilişki ve mücadelede sadec...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
0 kişi
İmajoloji, köklü birtakım tespitlerin kavramsallaştırılarak teklifli metotlarla sistematize edildiği büyük ölçüde muhalif bir disiplindir. Fakat muhalefeti indirgemeci ve yıkıcı değil tam anlamıyla in...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Şimdi sosyoloji bir yol ayrımında! Gündelik tüketimin sıradan “call center”ını yetiştiren bir rol mü üstlenecek, çıkar gruplarının ajanı mı olacak, yoksa siyasal aklın mezesi mi? Bunların hepsinin kat...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Kendi kullanımlarının dışında da kullanılabilecek artık araç-gereçlere, küçük biçimsel değişikliklerle ya da başka araç-gereçle yeni bir biçime dönüştürülerek çalgısal özellik kazandırılabilir. Öğretm...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi insanın anne karnında başlayan ritmik gelişimi, yaşamı boyunca devam eder. Düşünme biçimimizden yürüyüşümüze; kalp atışımızdan, konuşmamıza, müzik yapmamıza değin ritmik yapıyı kullanır...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi insanın anne karnında başlayan ritmik gelişimi, yaşamı boyunca devam eder. Düşünme biçimimizden yürüyüşümüze; kalp atışımızdan, konuşmamıza, müzik yapmamıza değin ritmik yapıyı kullanır...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Niyâzî-i Mısrî kendinden öncekilerin yürüdüğü yolda kendi meşrebince yürüyen bir derviş; Yunus ile çağdaş olmasa da onunla hemhâl olan bir şahsiyet. Hakikate ermek için çıktığı yol onu irfan mektebine...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
1 kişi
Medyada “öteki” nasıl temsil edilmektedir? Bu konudaki temel sorun, öteki olanın medyada temsil ediliş biçiminin toplumsal hayata olan etkileriyle ilgilidir. Medya, öteki olana dair söylemini toplumda...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, müstakil bir lehçe veya başka dillerin birleşiminden meydana gelmiş ayrı bir dil olmayıp, temeli Oğuz Türkçesine dayanan Batı Türkçesinin tarihi bir safhasıdır. Osman...
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı ve değerli bilginin üstünlük belirleyici etken olmasından dolayı, her ferdin bilgisayarların sağladığı kolaylıkları bilmesi ve gerektiği gibi kullanabilmesi gerekm...
%8 11,11 ₺ 10,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Oflu Ali, 1960 yılında anasinun karnindan ebe olmaduği içun firlama doğan bir çocuktur. Anasi ağlayan bir çocuk olarak görmiş ama o gülerken doğduğu içun "bir canavar doğurdum" diye ormana komar yapra...
%30 6,39 ₺ 4,47 ₺
Tükendi
0 kişi
“Bekle Diyarbakır“ Mehdi Zana’nın hatıraları Mehdi Zana’nın Bekle Diyarbakır adlı anı kitabı Avesta yayınlarından çıktı. Zana’nın çocukluğunun ilk yıllarından itibaren Diyarbakır hapishanesinden tahl...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
Tükendi
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk edebiyatında destanın, zaman içerisinde derinliğine, coğrafya üzerinde ise genişliğine gelişen bir özelliği vardır. Bu özellikle destanlar yapı ve ayrıntıları ile Türk milletinin tarih anlayışını...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺