Ali SatanAli Satan, Akademik, Araştırma - İnceleme, Dünya Tarihi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 100 Soruda 1. Dünya Savaşı, 100 Soruda Milli Mücadele, 100 Soruda Çanakkale Muharebeleri, Geçmişten Günümüze Hilafet, Halifeliğin Kaldırılması, Irak'ta İngiliz İşgal Yönetimi 1914-1918 olarak sayılabilir.

Ali Satan kitapları; Doğan Kitap, İlem Yayınları, Kültür A.Ş., Rumuz Yayınevi, Tarihçi Kitabevi, Timaş Yayınları, Yazıgen Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ali Satan tarafından yazılan son kitap "Geçmişten Günümüze Hilafet", İlem Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ali Satan Kitapları
1 kişi
1. Dünya Savaşı (standart Avrupa Birliği anlatısı diye adlandırabileceğimiz yaklaşımla) barış içinde yaşamayı çoktan öğrenmiş Avrupa ulusları arasında bir tür anlamsız iç savaş olarak değil daha ziyad...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
0 kişi
İslam tarihinin en önemli müesseselerinden biri olan hilafet, İslam siyaset düşüncesi literatürünün de kritik kavramları arasında yer almaktadır. Kavramın İslam kaynaklarında yer alış şekli ile kelamî...
%18 36,00 ₺ 29,52 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi siyasi ve sosyal tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Ali Satan bu kitabında; literatüre “Kongreler Dönemi” olarak geçen, Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile TBMM...
%25 26,50 ₺ 19,88 ₺
0 kişi
Gele bir devr, bu Halûk’u yad eyleyeler… Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun, tarihçi, sosyal bilimci ve eğitimci olarak Türkiye’nin en temel stratejik meselesinin iyi ve donanımlı insan yetiştirmek olduğuna...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Hilafetin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümet politikalarından memnun olmayan çevrelerin yeniden Osmanlı hanedanı etrafında birleşerek bir muhalefet odağı haline gelmesinin önünü kesmiştir....
%22 42,00 ₺ 32,76 ₺
0 kişi
Üzerinden yüz yıla yakın bir süre geçmesine rağmen halifeliğin kaldırılması giderek daha çok gündeme geliyor. Halifelik kaldırılmış olsa da hilafet konusu önemini koruyor, dünyada ve Türkiye’de Müslüm...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
0 kişi
Bu kitap, yayınlandıklarında pek çok tarihçiyi etkilemiş ancak zamanla dergilerin tozlu sayfaları arasında kalarak unutulmuş “milli tezli” makalelerin bir derlemesidir. Tarih-ulus ekseninde ortaya çı...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
0 kişi
Cumhuriyet tarihi içinde ihmal edilen bir kişi Abdülmecid Efendi. İnkılap Tarihi kitaplarında halifeliğin kaldırılması bahsinde ismi geçer ve yurt dışına gönderildiği bilgisi ile de kendisine olan ilg...
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
Doç. Dr. Ali Satan, Cumhuriyet tarihi ile ilgili kıyıda kalmış bilgileri derliyor ve yeni bir tarih penceresi açıyor.100 Soruda Millî Mücadele adlı bu çalışmasında, Kurtuluş Savaşı’nın safahatını kron...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya tarihinin gördüğü en büyük savaşlardan biri olan Çanakkale muharebeleri aynı zamanda sonuçları itibariyle Osmanlı Türk tarihinin en büyük zaferidir. Bu savaş neticesinde Osmanlının küllerinden d...
%27 30,00 ₺ 21,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya tarihinin gördüğü en büyük savaşlardan biri olan Çanakkale muharebeleri aynı zamanda sonuçları itibariyle Osmanlı/Türk tarihinin en büyük zaferidir. Bu savaş neticesinde Osmanlının küllerinden d...
%27 30,00 ₺ 21,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya Savaşı gerçekte hangi nedenlerden çıktı? Osmanlı Devleti buna neden ve nasıl dahil oldu? Osmanlı Devleti Almanlarla neden ittifak yaptı? Bulgaristan'ın savaşa katılması için Osmanlı Devleti h...
%27 30,00 ₺ 21,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Saltanatsız Hilafet ve Halifeli Cumhuriyet Günlerinde Son Halife Abdülmecid Efendi...Halka yakın duran, çevresindekilerle arasına, hanedana has kurallar koymayan; dindar ve gelenekle barışık ama Batı’...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
İngiliz Yıllık Raporları'nda Türkiye (1920-1926) kitap dizisinden sonra şimdi Irak ile ilgili bir raporu yayınlıyoruz. İngiltere Devlet Arşivi'nde çalışmamız sırasında bulduğumuz bu rapor, Dışişleri B...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul, özellikle son yüzyılda büyük bir değişim geçirmiş, resmi anlamda başkentlik özelliğini yitirse de iktisadi, kültürel ve sosyal açıdan öncü rolünü s...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Romantik bir söylemle, Osmanlı Devleti’nin küllerinden doğan yeni Türk Devleti’nin uluslaşma öyküsünü tarihyazımı bağlamında içinde barındıran bu kitap, Osmanlı’dan Cumhuriyete doğru gelişen süreçte,...
%28 20,37 ₺ 14,67 ₺