Ali Şeriati

Ali Şeriati 23 Kasım 1933 yılında İran Şabzever şehrinde dünyaya geldi. Milliyetçi bir öğretmen babanın oğlu olan Ali Şeriati öğrencilik dönemlerinde ülkesindeki fakir insanların en acı hallerine şahit olmuştur. Ali Şeriati bu dönemde Müslüman insanların sorunlarına çözüm bulmak için büyük çalışmalar yapmıştır.

Şeriati Mevlana ve Muhammed İkbal'den oldukça fazla etkilenmiştir. Öğrenimini İran'da tamamladıktan sonra doktorasını Paris'te yapmıştır. 

Öğreniminden sonra ülkesine dönmüştür. Fakat şah tarafından yakalanarak Fransa'da bulunduğu dönem için devleti yıkmakla suçlanmıştır.

1965 yılında serbest bırakılan Ali Şeriati Meşhed Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Hükumet üniversiteye baskı yapmış ve Şeriati'nin ders vermesini engellemeye çalışmıştır.

Tahra'a giden Şeriati, Hüseyniye-i İrşad Enstitüsünde ders vermeye başlamıştır. Anlattığın derslere büyük ilgi gösterilmesi nedeni ile Şah rejimi bazı öğrencilerin tutuklayarak devletin güvenlik örgütü Savak tarafından yakın takibe alınmıştır.

Yapılan baskılardan dolayı İngiltere'ye yerleşerek 19 Haziran 1977 yılında vefat etmiştir. Ali, Şeriati'nin etkisi bugün İran topraklarında hala hissedilmektedir. Ali Şeriati Kitapları
0 kişi
Benim hamurumu felsefe, hikmet ve irfanla yoğurmuşlar. Hikmet, bende sonradan kazanılmış veya hafızada biriktirilmiş bir ilim değildir. Bilakis o benim özüme aittir, benim sıfatımdır. Ağırlık, içgüdü...
%23 48,00 ₺ 36,96 ₺
0 kişi
O, inançları uğruna bu yolu tercih etmişti. İnanç bütün hayatını kaplamış ve genç yaşta siyasi ve toplumsal olaylara karışmıştı. Onu bu yola inançları sürüklemişti. Bir an olsun yürümekten geri kalmad...
%23 46,00 ₺ 35,42 ₺
0 kişi
İslam da tüm eski geleneksel değerler gibi aşkınlığına bağla olarak küresel değil, evrenseldir; hiçbir grubun, zümrenin malı değildir. İslam tevhidi çizgide aşkın-evrensel değerler ihtiva etmektedir....
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Fatıma hakkında konuşmak çok zordur. Fatıma bir "kadın"dı. İslam'ın öngördüğü gibi bir kadındı. Onun çehresinin tasvirini peygamber kendisi resmetmişti. Onu zorluk, fakirlik, mücadele ocağındı, kendi...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Bugün bilmediğimiz, tanımadığımız bir şeye tapma zamanı değildir. Özellikle okumuş yazmış olanların, kendi mukaddeslerini tanıma konusundaki görevleri daha da ağırdır. Bu sadece İslami bir görev değil...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Di civaknasiye de mijarek heye male Durkheim, Levi Burhl u civaknasen sedsala bistan u Spengler e ku ew peştatir u isabetkire wan gişkan e weha bawer dikin: Civaka mirovahiye ji diroke mej ve ji destp...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi ve onun akrabasıdır. Diğer bütün varlıkların kendi emrine verildiği, irade sahibi olan, Allah'ın seçtiği yegane varlıktır. Yani yeryüzünde mutlak irade sahibi olan i...
%23 29,00 ₺ 22,33 ₺
0 kişi
Bu çağda yaşadığımız için bu çağın en temel sorunlarını görmezlikten gelemeyiz. Şimdi insanı tanımanın temel etken ve şartlarından biri olan dinin sosyal, siyasal, felsefi, bilimsel ve fikrî yollarla...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
0 kişi
Meseleya insan, meseleyeki gellek muhim e. Medeniyeta İroyi, bingeha dine xwe li ser 'Homonizm' e daniye, Yani esaleta insan ü insanperesti. Qıset ev e ku din ü mezhebi'n Şexsiyeta insan kor kirin ü I...
%23 8,00 ₺ 6,16 ₺
0 kişi
Eşekleştirme metotlarının birisi doğrudan, diğeri dolaylıdır. Doğrudan eşekleştirme, zihinleri cehalete veya onları saptırmaya zorlamak yani zihinleri cahilliğe, sapıklığa ve azgınlığa sürüklemektir....
%23 9,00 ₺ 6,93 ₺
0 kişi
Fatıma'nın evinden bir adam çıkar. Yalnız ve kimsesizdir! Bomboştur elleri! Karanlığa ve zulme karşı yürüyüşe geçmiştir. Ölümden başka bir silahı yoktur! Ancak o, "güzel ölme sanatı"nı yaşamdan iyi öğ...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺

Ali

0 kişi
Elinizdeki eser, Peygamber'in damadı olan Ali'den bahsetmiyor, savaş kahramanı olan Ali'den bahsetmiyor, Peygamber'in sahabesi olan Ali'den bahsetmiyor, dördüncü halife olan Ali'den bahsetmiyor, ilk Ş...
%23 49,00 ₺ 37,73 ₺
0 kişi
Dünyayı yeniden yaratmak için!.. Bu yaşlı dünyada yeni dünyanın inşası için sayısız haşarat lazım! Bir dünya ki, sakinleri üç ezeli akrabadı: Allah, insan ve aşk
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi bilebilir, isterse tanınmış bir bilgin, büyük bi...
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺
0 kişi
"Hicret, ilk önce nefislerimizdeki her türlü gayri islami anlayış ve duygulardan arınmak, amellerimize yerleşen gayri islami davranış ve alışkanlıkları terketmektir. Hicret insanın en çok sevdiği, fak...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Eğer benim çizdiğim Muhammed portresinin rengi ve çizgileriyle gözünüze tuhaf geldiğini görür veya başkalarının çizdiği portreye pek benzemediğini fark eder ve onu tanıdık bulmazsanız beni veya zihinl...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi bilebilir, isterse tanınmış bir bilgin, büyük bi...
%23 34,00 ₺ 26,18 ₺
0 kişi
Bu kitap merhum Ali Şeriati'nin "İnsanın Dört Zindanı" kitabına benziyor olsa da onu da çerçeveleyen bir muhtevaya sahiptir. İnsanın hikayesine gelince; o ilk insan/Adem'le başlar ve son insan Adem'le...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Her medeniyetin tarihsel bir serüveni ve yapı tarzından ve inşasında kullanılan unsurlardan meydana gelen görünür bir bedeni vardır. Bir medeniyetin bu yönlerini incelemek kolaydır. Aslolan bir medeni...
%23 23,00 ₺ 17,71 ₺