Ali Yılmaz

Ali Yılmaz 1970 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuş ve Ağrı'da öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Bir çok ilde eğitimin her bölümünde resmi ve özel kurumlarda eğitimci olarak görev yapmıştır.

Ali Yılmaz Kitapları
0 kişi
Bir zaman İcadî bir zaman Cehdî ve en sonunda şeyhinden ruhsat alıp Ruhsatî mahlasını alan ozanımız Ruhsatî Baba, Nakşî bir halk şairidir. İslam erkânı ve Peygamber sünneti onun şiirlerinin en büyük d...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Giresun 15. yüzyılın başlarında Hacıemiroğulları beyi Süleyman Bey tarafından fethedilerek Osmanlı hâkimiyetinden önce de Türkleşme ve İslamlaşma serüveni başlamıştır. Osmanlı hâkimiyetine girilmesiyl...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Baharın sonlarıydı. Tarlada bir nohut ta-nesi, penceresi açık olan yuvasından başını uzattı. Esen yel yüzünü okşadı, sesini duy-du rüzgârın. Heyecanlandı. Odasındaki kar-deşine dönerek, “Ben şu sesle...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Sağlık, interdisipliner bir alandır. Farklı alanlarda uzmanlığa sahip sağlık personelinin kendi aralarında kuracakları iletişimin kendine has özellikleri yanında hasta ve yakınları gibi özellikli grup...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
0 kişi
Bu kitapta, sağlık ve hastalığın toplumsal yansımalarının iletişim zemininde incelenmesi amaçlanmıştır. Konunun çok disiplinli çalışma gerektirdiği açıktır. Bu çerçevede kitap; tıp, hukuk, iletişim, s...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
İslâmiyet’in kabulünden Tanzimat’a kadar gelen uzun asırlar boyunca oluşan Türk edebiyatının genel karakteri dini yönünün ağırlıklı olmasıdır. Zaten bu uzun dönem edebiyatımıza "İslâmî Dönem Türk Edeb...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Eğitim ve öğretimde gelişmeler ve yeni anlayışların bir sonucu olarak ölçme ve değerlendirmede de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle yenilenen müfredatın uygulanmasında, ölçme ve değerlendi...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Psikolijk testler belli maksatlara ulaşmak için kullanılan ölçme araçlarıdır. Günümüzde psikolojik testlerin sayısız kullanım alanı ve amacı mevcuttur. Endüstri, eğitim, klinik ve rehberlik hizmetleri...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
90’lı yılların politik arşivi…“Gerçeği ne kadar anlatırsak o kadar iyi; ne kadar insan olursak o kadar iyi.”90’lı yıllar Türkiyesi’ne yargısız infazlar, faili meçhuller, kayıplar, cezaevi direnişleri,...
%20 29,63 ₺ 23,70 ₺
0 kişi
Kara Arşiv 12 Eylül 1980 Darbesi'ni takip eden yıllarda, başta Mamak, Metris, Diyarbakır olmak üzere tüm Türkiye'de, askeri iktidarın cezaevlerinde ürettiği ve uyguladığı "kapatma, yıldırma ve yeniden...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
24,00 ₺
0 kişi
Tüm canlılardan ve cansızlardan düşünerek kendisini ayırt eden biz insanlar, nasıl düşündük, nasıl düşünüyoruz? Düşündüklerimizi sorgularken bile dikkate aldığımız kıstaslar bize ait değilken, nasıl b...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Allah (c.c) kainatı yarattıktan sonra koyduğu düzenin devam etmesi için kullarının içinden Hz. Adem’den başlayarak elçiler görevlendirmiştir. Hz. Adem ile başlayıp Hz. Muhammed (sas) ile son bulan elç...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Günümüzde hem sosyal bilgiler hem de tarih dersleri öğrencilere bilimsel bir bakış açısıyla üst düzey düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte öğrencilerden geçmişeı şık tutan tari...
%10 57,00 ₺ 51,30 ₺
0 kişi
Soffie kırk dört yaşında, evli ve ergenlik çağında iki çocuk annesi İsveçli bir kadındır. Ünlü bir buz hokeyi sporcusuyla mutlu bir evliliği vardır. Fakat hayat ona öyle bir sürpriz hazırlar ki hayatı...
%25 26,90 ₺ 20,18 ₺
Tükendi
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺