'Amr B. Kulsüm

Amr B. Kulsüm Kimdir?

Amr B. Kulsüm 6. yy’da yaşamış Arap şairdir. Muallakat-ı Seba isimli büyük dergide şiirleri yayınlanmış 7 ünlü şairden biridir. 

Amr.B. Kulsüm’ün yaşamı hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Beni Tağlib kabile reisinin oğludur. Annesi Leyla da kabileye mensup şairlerden El Mühelhil’in kızıdır.

Şair hakkında bilinen bir söylentiye göre Annesi Leylanın bir şölende hakarete uğraması sonucu annesinin intikamını almak için Hire Hükümdarını öldürmüştür.

Tağlib kabilesi bu olay ile ilgili övünseler de zaman için de topraklarını terk etmek zorunda kalmışlardır. 

Arabistan’da uzun süre dolaşan Amr.B. Kulsüm daha sonra yurduna tekrar dönmüştür.

Şiirlerinden 250 beyit sadece günümüze gelebilmiştir. Ölüm tarihi belli değildir. 
'Amr B. Kulsüm Kitapları
Tükendi
1 kişi
Muallakat, yani “Kabe duvarına asılan şiirler“ adıyla ünlü yedi veya on şaire ait kasidelerden meydana gelen şiir koleksiyonu, İslam öncesi dönemde yaşamış olan Arap şairlerinin en güzel şiirleri olup...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺