Anıl Çeçen

Anıl Çeçen, 24 Mayıs 1948 yılında Ankara'da doğdu. Kendisi hukuk profesörü, akademisyen fikir, adamı, yazar, gazeteci ve yöneticidir. Anıl Çeçen, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu ve genel başkanlarından biridir. Orta ve lise öğrenimini Ankara TED Koleji'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. 12 Mart döneminde reform komisyonundan Merkezi İdare Sekreterliği yaptı. 1971- 1978 yılları arasında Adım dergisini çıkarttı.

Daha sonraki yıllarda ise Halkevleri dergisini yayınlayarak, Genel Yayın yönetmenliği yaptı. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistan olarak devam etti. Öğretim üyesi oldu. 1970-1978 yılları arasında Halkevleri Atatürk Enstitüsü genel sekreterliğini yaptı. 1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev aldı. Profesör Dr. Anıl Çeçen halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve aynı fakültenin Kamu Hukuku Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Anıl Çeçen Kitapları
0 kişi
Türkiye dünyanın merkezi coğrafyasında yer alan ülkelerden birisidir. Avrupa’nın doğusu ile Asya’nın batısının bir araya geldiği merkezi bölgenin coğrafya itaplarındaki adı Avrasyadır. Elinizde tuttuğ...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
"Yeni Dünya Düzeni" tartışmalarıyla ortaya çıkan günümüzün moda eğilimi; Kemalizme yüklenmek, hatta ileri giderek ona saldırmaktır. Bu açıdan bakıldığında, Kemalizmin "modasının geçtiği"ni, "geride ka...
%28 17,50 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Hiç kuşkusuz, yapıtımız kendi alanında ilk çalışma olmanın bazı eksikliklerini taşımaktadır. Ne var ki, ülkemizdeki tüm olanaklar kullanılarak yapılar bir araştırma olarak gene de kendisinden beklenen...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Küreselleşme sürecinin başlamasıyla birlikte en çok tartışılan kavramlardan biri ulus devlet olmuştur. Geçen yüzyılın sonlarında eski sömürgelerin devletleşmesiyle birlikte ulus devletler tarih sahnes...
%5 59,00 ₺ 56,05 ₺
0 kişi
Bu kitap "Adalet Kavramı” üzerine Türkiye’de bir doktora tezi olarak yazılmış ilk bilimsel çalışmadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında varolan hukuk birikiminin yeni yüzyıla taşınmasına kaynaklık y...
%5 49,00 ₺ 46,55 ₺
0 kişi
İnsan hakları konusunda yazılan bu kitap değişik açılardan yaklaşımlarda bulunarak, konuya bir açıklık getirmek ve sorunu her türlü ayırımın ötesinde, bir bütünsellik içinde ortaya koymak amacıyla haz...
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
0 kişi
Birbirinden ayrı iki farklı kavram ve alan bu kitapta birlikte ele alınmaktadır. Her kültürün bir politikası olduğu gibi her politikanın da bir kültürü vardır. Çağdaş gelişmeler bu iki kavramı daha da...
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
0 kişi
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Türkiye’de pek bilinmeyen bir başlık ile yayınlanıyor. Batının gelişmiş ülkelerinde bazı iktisatçıların kullandığı ama iş çevrelerinin kasıtlı olarak kullanmaktan çekindi...
%5 56,00 ₺ 53,20 ₺
0 kişi
Kıbrıs ÇıkmazıAstana Yayınları
%5 36,11 ₺ 34,30 ₺
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Türkiye'nin BirliğiTogan Yayıncılık
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu yapıt, cumhuriyet olgusunu bilimsel boyutları ile ilk kez irdelediği gibi, bu olgunun Atatürk ile olan köklü bağlantısını da ele almaktadır. Atatürk ve Cumhuriyet gibi, ülkemiz açısından önemli iki...
%15 54,00 ₺ 45,90 ₺
0 kişi
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra meydana gelen otorite boşluğu alanında, batılı emperyalist güçler kendi hegemonyalarını kurabilmek için yeni bazı projeleri gündeme getirmişlerdir. Osmanlı İmp...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Kuşatılmışlar Ülkesi TürkiyeArt Basın Yayın Hizmetleri
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Türkiye’nin en büyük ulusal demokratik kitle örgütünün genel anlamda bir tarihçesidir. Ayrıca 27 Mayıs sonrası Türk kamuoyunda öne çıkan Atatürkçülük akımının son elli yıllık tarihçesi, gene...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyıl boyunca, sol enternasyonal bir düzen kurmak için çalıştı; sağ ise buna karşı ulusal değerleri savundu. Sosyalist sistemin çökmesinden sonra ise, sermayeci sağ kapitalist enternasyonal...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Türkiye ne batı tipi kapitalist ne de doğu tipi sosyalist bir devlet değildir. Bu nedenle, Türk modelini birilerine benzetmeye çalışmak doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu başkanına göre,...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
%5 36,11 ₺ 34,30 ₺